The Reception of John Calvin and His Theology in Reformed Orthodoxy

The Reception of John Calvin and His Theology in Reformed Orthodoxy

Andreas Beck, William den Boer (ed.)

Tot voor kort wat het meest invloedrijke idee over de relatie tussen Calvijn en zijn opvolgers de zogenaamde ‘Calvijn tegen de calvinisten’-thesis. Deze thesis gaat er vanuit dat de theologie van Calvijn door zijn opvolgers fundamenteel verdraaid is. Een meer recente herbeoordeling van de ontwikkeling van de gereformeerde theologie, waaraan de artikelen in dit boek een belangrijke bijdrage leveren, relativeert niet alleen de status van Calvijn binnen de gereformeerde tradities, maar toont eveneens zowel de exegetische, methodologische als theologische complexiteit van de gereformeerde traditie waartoe Calvijn behoort, alsook de aanzienlijke continuïteit op deze gebieden tussen de gereformeerde dogmatiek van de Reformatie en post-Reformatie.
Deze speciale dubbel-editie van het tijdschrift ‘Church History and Religious Culture’ is voortgekomen uit de internationale conferentie, met dezelfde titel, te Dordrecht, juni 2008. Bijdragen aan dit boek zijn van prof. dr. Willem van Asselt, prof. dr. Andreas Beck en prof. dr. Antonie Vos, allen verbonden aan de vakgroep historische theologie aan de ETF. (312 blz. ISSN 1871241X)

Beck, Andreas and William den Boer (ed.). The Reception of John Calvin and His Theology in Reformed Orthodoxy. Special Issue, Church History and Religious Culture 91, no 1-2. Leiden: Brill, 2011.