Spreuken

Spreuken

Ted Vanderende

Deze Bijbelcommentaar slaat een brug tussen de oorspronkelijke betekenis van de Bijbeltekst en de huidige situatie. Naast de historische achtergrond, de literaire opbouw en het theologische belang van de grotere gehelen worden voor elk vers de specifieke problemen behandeld. De lezer krijgt uitleg bij de verschillende gangbare vertalingen in het Nederlands, maar de schrijver gaat uit van de Hebreeuwse tekst. Deze commentaar is gericht op kringleiders, godsdienstleerkrachten en iedereen die een Bijbelstudie, een les of een preek voorbereidt, in het bijzonder degenen die de Bijbel als door God geopenbaard en daarom betrouwbaar en gezaghebbend willen beschouwen. Prof. dr. Ted VanderEnde was tot aan zijn emeritaat als hoogleraar Praktische Theologie verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven (Heverlee). Het is bij hem altijd een aandachtspunt geweest om bij de praktische theologie rekening te houden met de wijsheid die we kunnen vinden in het Oude Testament. Deze commentaar is hiervan de vrucht. (307 pag. ISBN 9789463670722)

Vanderende, Ted. Spreuken. De Brug XIV. Heerenveen: Jongboek, 2018.