Ongemakkelijke teksten van Jezus

Ongemakkelijke teksten van Jezus

Onder redactie van Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld

Zes nieuwtestamentici uit Nederland en België hebben zich bezig gehouden met 75 lastige uitspraken van Jezus. Waarom zegt Jezus dat zijn volgelingen hun familieleden moeten haten? Hoe kunnen bijbelteksten zo tegenstrijdig overkomen? Prof. dr. Gie Vleugels (hoogleraar Nieuwe Testament aan de ETF) behandelde 16 van deze lastige passages, uitwerkt in korte artikels. Naast de artikelen heeft het boek een korte inleiding over het lezen van moeilijke bijbelteksten. Het boek is het eerste volume in een serie over lastige teksten in de bijbel. (256 blz. ISBN 9789058815064)

Van Houwelingen, Rob (red.) en Reinier Sonneveld (red.). Ongemakkelijke teksten van Jezus. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2011.