Onder spanning

Onder spanning

Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving

Onder redactie van Pieter Boersema en Stefan Paas

Een aantal jonge theologen en sociale wetenschappers deden, onder redactie van dr. Pieter Boersema en dr. Stefan Paas, onderzoek naar wat zich momenteel afspeelt in de kerk. De snelle veranderingen van deze tijd stellen hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van mensen en instituten, waaronder kerken. Zal de christelijke traditie uit Nederland verdwijnen? Of zal zij zich juist aanpassen en overleven? Gebeurt dit dan in een herkenbare vorm? Uitdagende vragen die in dit boek aan de orde komen. Het boek bevat een aantal bijdragen over maatschappelijke trends die van invloed zijn op kerken en hun leiderschap, en is een weergave van een multidisciplinair gesprek tussen godsdienstwetenschappen en theologie, en kwam tot stand door een onderzoeksproject van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de ETF. (373 blz. ISBN: 9789043518949)

Boersema, Pieter en Stefan Paas (red.). Onder spanning: Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving. Kampen: Kok, 2011.