Jezus

Jezus

Zijn verhaal

Antoon Vos

Jarenlang was de toonaangevende gedachte dat Bijbelverhalen ‘niet gebeurd, maar wel waar’ zijn. Antoon Vos is daarentegen van mening dat de waarheid van het Evangelie gegrond is op historische gebeurtenissen. Geloof is gegrond op empirische werkelijkheid. Het Evangelie is een verhaal over Jezus, maar het is ook Zijn verhaal. Het laat zich dan ook niet met de woorden ‘Het verhaal gaat …’ inleiden, maar met ‘En het geschiedde …’. Vos vertelt het verhaal van Jezus, dat geschiedenis is. In een aantal korte essays komen de hoofdmomenten uit Jezus’ leven naar voren en dan blijkt, hoezeer de komst van Jezus het voelen en willen, denken en leven van de mensen op unieke wijze verandert. Historisch gezien heeft ongeloof geen been om op te staan. (175 blz. ISBN 978941583438)

Vos, Antoon. Jezus: Zijn verhaal. Kampen: Brevieruitgeverij, 2014.