Introduction to Reformed Scholasticism

Introduction to Reformed Scholasticism

Willem J. van Asselt

Dit boek van prof. dr. Willem van Asselt (historische theologie) vervult de behoefte, binnen de studie naar de vroegmoderne periode, aan een introductie in de gereformeerde scholastiek. Hoewel er voldoende wetenschappelijke studies naar zijn, en de interesse naar het onderwerp blijft stijgen, is er voor studenten nooit een beknopte gids geweest die hen helpt navigeren door de moeilijke wateren van de gereformeerde scholastiek. Dit boek definieert zorgvuldig de verschijnselen van de scholastiek en orthodoxie, geeft een beknopt overzicht van deze periode, beschrijft de belangrijkste denkers samen met de verschillende denkstromingen en verwijst naar relevante secundaire literatuur. Kortom, deze inleiding geeft een leidraad voor verdere studie naar het begin van het moderne gereformeerde denken. (263 blz. ISBN: 9781601783196)

Van Asselt, Willem J. Introduction to Reformed Scholasticism. Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2011.