Het Woord in beeld en taal

Het Woord in beeld en taal

De contextualisatie van het christelijk geloof

Pieter Boersema

Pieter Boersema is een ervaren antropoloog en zendingsman, die in allerlei contexten de relatie tussen cultuur en christendom heeft bestudeerd. In dit boek, deel van een drieluik, bespreekt hij een thema dat van het grootste belang is voor missionair bevlogen christenen: contextualisatie.
Over contextualisatie is veel geschreven, maar zelden wordt het zo grondig en systematisch uitgewerkt en geïllustreerd als in dit boek. Wie het ter hand neemt, moet er even voor gaan zitten, maar dan krijg je ook wat: een grondig overzicht waarin theorieën en praktijkvoorbeelden uit allerlei disciplines aan elkaar zijn verbonden tot een veelkleurig en inspirerend geheel. Echt een handboek.– Stefan Paas, hoogleraar missiologie en interculturele theologie, Vrije Universiteit Amsterdam; hoogleraar missiologie, Theologische Universiteit Kampen.Vanuit een cultureel-antropologische én missiologische benadering maakt de auteur van dit boek een diepgaande contextuele analyse van Bijbelse teksten en afbeeldingen van grote schilders, van Jan van Eyck tot Anselm Kiefer. Hij weet dit materiaal in een cultureel diverse en steeds veranderende context een frisse betekenis te geven. Deze culturele analyse opent de mogelijkheid van een gelijkwaardige dialoog met ruimte voor diversiteit en gezamenlijke spiritualiteit, niet alleen tussen christenen onderling, maar ook tussen christenen en gelovigen van andere religies. Een rijk boek met een lovenswaardige ambitie…

– Aat Brand, cultureel antropoloog met speciale aandacht voor religie.

(384 pag. ISBN 9789044137767)

Pieter R. Boersema, Het Woord in beeld en taal. De contextualisatie van het christelijk geloof. Antwerpen: Garant, 2020.