Geloven met Petrus

Geloven met Petrus

Bijbelstudies over geloof en twijfel

Jos Douma

Jos Douma schrijft over de persoon van Petrus. Door de ontmoetingen met Petrus kunnen we veel leren over geloven, maar vooral ook over Jezus. Petrus leert ons steeds opnieuw, ook als we in ons geloof door diepe dalen gaan, om te zeggen: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God!’
In Geloven met Petrus is Petrus ons voorbeeld, zowel met betrekking tot de kracht als tot de zwakheid van ons geloof. Er staan negen bijbelstudies in, met NBV teksten, die ons geloof verrijken, geschreven voor kringgebruik. Maar zeker ook voor zelfstudie te gebruiken. Er is voldoende notitieruimte opgenomen om de verwerkingsvragen te kunnen beantwoorden.

Deze bijbelstudie-serie is uitgegeven in samenwerking met de IZB. De IZB is een vereniging binnen de PKN die zich bezighoudt met zending in Nederland. Ze wil gemeenten leren kerk in de wereld te zijn. (64 blz. ISBN 9789033800290)

Douma, Jos. Geloven met Petrus: Bijbelstudies over geloof en twijfel. Amsterdam: Ark Media, 2013.