Emerging Leadership in the Pauline Mission

Emerging Leadership in the Pauline Mission

A Social Identity Perspective on Local Leadership Development in Corinth and Ephesus

Jack Barentsen

Waar vond Paulus leiders voor de nieuwe kerken? Hoe instrueerde en triande hij hen? Welke processen vonden plaats om de kerken stabiel te maken en het leiderschap te bevestigen? Dit zijn vragen die aan de orde komen in de bewerkte versie van het proefschrift van dr. Jack Barentsen (praktische theologie). Het combineert het academische Paulusonderzoek op het terrein van de ambten met het afwisselend lezen van vijf brieven van Paulus. Dit leidt tot nieuwe, verrijkende inzichten voor de dogmatische en praktisch-theologische reflectie. In een samenleving waar vele kerken reflecteren op hun missionaire roeping, is herbronning op het Nieuwe Testament voor hedendaags christelijk leiderschap dringend nodig. (396 blz. ISBN 9781610972444)

Barentsen, JackEmerging Leadership in the Pauline Mission: A Social Identity Perspective on Local Leadership Development in Corinth and Ephesus. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2011.