Study Program

Study Program

Aside from 1/3 orientational courses in theology and religious studies, 1/3 of your programme consists of courses that have a specific focus in order to prepare you for mission. As for the rest of the programme, you can pick and choose those courses that best fit your specific needs and/or the expectations of your missionary organisation.

Oriëntatie in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen 20 credits
Oriëntatie Oude Testament 4
Oriëntatie Nieuwe Testament 4
Oriëntatie Historische of Systematische Theologie 4
Oriëntatie Praktische Theologie 4
Oriëntatie Godsdienstwetenschappen en Missiologie 4
Focus op zending 18-19 credits
Christelijke spiritualiteit 3
Jodendom, Islam of Aziatische religies 3-4
Oecumenica, Evangelisatie en Dialoog
of Kerk, Cultuur en Samenleving
3
Ecclesiologie en Oecumene 5
Seminarie Godsdienstwetenschappen en Missiologie 4
Keuzevakken 21-22 credits
Je kan kiezen uit alle vakken van het bachelorprogramma, zoals bijvoorbeeld:
Hermeneutiek 3
Godsdienstige ontwikkelingspsychologie 5
Christelijke Ethiek en Moraalfilosofie 4
Gemeentepedagogiek 4
Inleiding Pastorale Theologie 4
Godsdienstsociologie: Theorie 3
Godsdienstsociologie: Praktijk 3
Inleiding Homiletiek 6
Zendingsgeschiedenis en actuele ontwikkelingen 3
Begeleide Scriptie 5
Als je al een bachelordiploma hebt, kan je ook kiezen uit vakken van het masterprogramma, zoals bijvoorbeeld:
Models of Christian Leadership 5
Church in a Multireligious Society 5
Eastern Orthodoxy: Protestant Perspectives 5
Issues in Pastoral Theology 5
Philosophy of Christian Education 5
Contemporary Islam and Christianity 5
Issues in Contemporary Jewish Religious Streams 5
Worldviews and the Christian Mind 5
Philosophy of Religion 5
Application and Enrollment

Application and Enrollment

In order to register for one of our educational programs, you first need to fill in an online application form and send us copies of your previously...

Read more