Study Program

Aside from 1/3 orientational courses in theology and religious studies, 1/3 of your programme consists of courses that have a specific focus in order to prepare you for mission. As for the rest of the programme, you can pick and choose those courses that best fit your specific needs and/or the expectations of your missionary organisation.

Oriëntatie in godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen 20 credits
Oriëntatie Oude Testament 4
Oriëntatie Nieuwe Testament 4
Oriëntatie Historische of Systematische Theologie 4
Oriëntatie Praktische Theologie 4
Oriëntatie Godsdienstwetenschappen en Missiologie 4
Focus op zending 18-19 credits
Christelijke spiritualiteit 3
Jodendom, Islam of Aziatische religies 3-4
Oecumenica, Evangelisatie en Dialoog
of Kerk, Cultuur en Samenleving
3
Ecclesiologie en Oecumene 5
Seminarie Godsdienstwetenschappen en Missiologie 4
Keuzevakken 21-22 credits
Je kan kiezen uit alle vakken van het bachelorprogramma, zoals bijvoorbeeld:
Hermeneutiek 3
Godsdienstige ontwikkelingspsychologie 5
Christelijke Ethiek en Moraalfilosofie 4
Gemeentepedagogiek 4
Inleiding Pastorale Theologie 4
Godsdienstsociologie: Theorie 3
Godsdienstsociologie: Praktijk 3
Inleiding Homiletiek 6
Zendingsgeschiedenis en actuele ontwikkelingen 3
Begeleide Scriptie 5
Als je al een bachelordiploma hebt, kan je ook kiezen uit vakken van het masterprogramma, zoals bijvoorbeeld:
Models of Christian Leadership 5
Church in a Multireligious Society 5
Eastern Orthodoxy: Protestant Perspectives 5
Issues in Pastoral Theology 5
Philosophy of Christian Education 5
Contemporary Islam and Christianity 5
Issues in Contemporary Jewish Religious Streams 5
Worldviews and the Christian Mind 5
Philosophy of Religion 5
SmartConnect

SmartConnect

This form requires JavaScript. Please enable it in your browser.