Eer en aanbidding voor God Drie-enig: Amandus Polanus' gereformeerde Godsleer

6 september 2020

Eer en aanbidding voor God Drie-enig: Amandus Polanus' gereformeerde Godsleer

Op 10 september verdedigt Stephen Tipton, junioronderzoeker aan het Institute for Post-Reformation Studies aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, zijn proefschrift  over de leer van God bij Amandus Polanus (1561-1610). Zijn onderzoek biedt een historische en contextuele analyse om de grond, de methode en het doel van Polanus’ doctrine van Gods wezen en eigenschappen te bepalen.

Amandus Polanus wordt door kenners van de Gereformeerde Orthodoxie vaak beschouwd als een zeer belangrijk maar over het algemeen verwaarloosd figuur. Hij speelde een voorname rol in het samenbrengen van de theologie van de eerste generatie gereformeerde scholastici, zowel in de Partitiones theologicae (1590 en 1599) als in de latere en veel grotere Syntagma theologiae christianae (1610). Polanus’ betekenis is onder andere gelegen in de manier waarop hij de ethiek in zijn theologie integreert, de nadruk die hij legt op de praktische toepassing van de theologie (met name in zijn leer over Gods wezen en eigenschappen), en de manier waarop de Syntagma is georganiseerd met een interessante mix van het in zijn tijd populaire Ramisme met z’n dichotomieën en de meer traditionele scholastieke onderscheidingen van het christelijk Aristotelisme.

Tiptons onderzoek toont aan dat Polanus zijn begrip van Gods wezen en eigenschappen probeert op te bouwen op de grond van Gods gezaghebbende woord, om die doctrine toe te lichten met behulp van logische argumenten en redeneringen, allemaal tot eer en aanbidding van de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze conclusie wordt verdedigd tegen eerder onderzoek naar Polanus dat suggereert dat zijn theologie gebaseerd is op logica en redenering en dat hij de Drie-eenheid ondergeschikt maakte aan een Aristotelische notie van Gods volmaakte eenheid. Dit onderzoek corrigeert niet alleen deze eerdere interpretatie van Polanus, het geeft ook meer inzicht in de vroeg-gereformeerde orthodoxe periode en de theologie die in die tijd is ontstaan.

Naast zijn werk als junioronderzoeker in het Institute for Post-Reformation Studies  is Stephen Tipton Senior Pastor van Hillcrest Presbyterian Church in Volant, PA, Verenigde Staten.

De verdediging vindt online plaats op donderdag 10 september, vanaf 18.30 uur (CET).

Stephen Tipton, “The Ground, Method, and Goal of Amandus Polanus’ (1561-1610) Doctrine of God: An Historical and Contextual Analysis” (PhD dissertation, Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, 2020).

Promotor: Prof. Dr. Andreas J. Beck
Co-Promotor: Dr. R. T. te Velde

Doctoraatsweek ‘Speaking of God in Times of Anxiety’

Tipton’s doctoraatsverdediging vindt plaats tijdens het doctoraatscolloquium ‘Speaking of God in Times of Anxiety’ van de ETF van 7-11 september. De doctoraatsweek vindt voor de eerste keer online plaats.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer