Economie, ethiek en theologie

3 januari 2021

Economie, ethiek en theologie

‘Economy, Ethics and Theology’ is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 16–21 augustus 2021 en kan als vrij vak opgenomen worden studenten uit allerlei studiegebieden en andere geïnteresseerden.

Inschrijven kan tot 1 juni 2021.

Deze cursus heeft als doel de ethische en theologische oorsprong van en de kritiek op het kapitalisme te onderzoeken, door een kritische benadering van de klassieke politieke economie, de belangrijkste moraal, de theologische en ecologische kritiek op de politieke economie, en alternatieve benaderingen van de economische en politieke organisatie. De cursus is gebaseerd op het lezen van klassieke en hedendaagse teksten over politieke economie en theologische en filosofische ethiek. Hij wordt gepresenteerd in de context van een groeiende interactie tussen de geesteswetenschappen en economie ten tijde van wereldwijde financiële crises, en van toenemende ethische, ecologische en religieuze kritiek op de huidige koers van het mondiale kapitalisme, die bijdraagt aan de toenemende ongelijkheid, sociale uitsluiting en ecologische uitputting. Hij is georganiseerd rondom sleutelthema’s binnen het kader van een interdisciplinaire studie van economie, ethiek en theologie, zoals de giftuitwisseling en de archaïsche uitwisseling, de oorsprong van de markteconomie, de filosofie van het economisch liberalisme, de marxistische en romantische kritiek op de moderne politieke economie, en theologische en praktische alternatieven voor het reguliere kapitalisme, waaronder de ecologische economie, de lokale economie en eerlijke handel.

Prof. dr. Michael S. Northcott is hoogleraar religie en ecologie aan het Indonesische consortium van godsdienstwetenschappen aan de Universitas Gadjah Mada Graduate School in Yogyakarta, Indonesië. Sinds 2019 is hij ook gasthoogleraar Systematische Theologie (Ethiek) aan de ETF Leuven.

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2021 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

 

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer