Dubbele graad mogelijk door samenwerking ETF Leuven en Theologische Universiteit Utrecht

16 april 2024

Dubbele graad mogelijk door samenwerking ETF Leuven en Theologische Universiteit Utrecht

De ETF Leuven en de Theologische Universiteit Utrecht (TUU)  hebben een onderwijsprogramma ontwikkeld waarbij deeltijdstudenten op een flexibele manier een dubbele graad kunnen halen: de graad van Master in de theologie en religiewetenschappen aan de ETF Leuven en de graad van Master Theologie predikant aan de Theologische Universiteit Utrecht. TUU en ETF Leuven versterken hiermee hun al langer bestaande samenwerking.

Beide instellingen zien een behoefte bij studenten in het Nederlandse taalgebied aan een gedegen academische opleiding die ook voldoende flexibiliteit biedt als het gaat om studeerbaarheid. TUU’s voorzitter van het College van Bestuur Pim Boven: “Het Open University programma van de ETF Leuven is een kwalitatief sterk programma dat een flexibiliteit biedt die wij als TUU niet kunnen bieden. Tegelijkertijd hebben wij als TUU een sterke predikantsmaster, een opleiding die de ETF Leuven niet aanbiedt. Met dit dual degree programma kunnen we studenten het beste bieden van beide academische werelden en aan een redelijke kostprijs.”

Het masterprogramma bestaat uit een zesjarig deeltijdprogramma, dat op een haalbare manier deels aan de ETF Leuven wordt gevolgd en deels aan de TUU; totaal 187 EC. Dit programma wordt aangeboden aan deeltijdstudenten met een modeltraject aan beide instellingen.

Meerwaarde van dubbele graad

De ETF Leuven en de TUU hebben deze mogelijkheid ontwikkeld omdat zij een groot belang hechten aan academisch opgeleide theologen die de kerken kunnen dienen. Decaan Jelle Creemers (ETF Leuven):  “De bachelor- en masterprogramma’s van de ETF Leuven bereiden voor op functies in een diversiteit aan kerkelijke tradities in binnen- en buitenland. Wij zien een belangrijke meerwaarde voor diverse denominaties van een brede, internationaal georiënteerde academische vorming van toekomstige predikanten en voorgangers. We werken al jaren constructief samen met de TUU. We staan beiden voor een gedegen academische theologie-opleiding. Met dit dual degree masterprogramma voegen we een unieke mogelijkheid toe voor die studenten die in de NGK als predikant aan de slag willen gaan. Die studenten faciliteren we nu nog beter in academische en praktische zin om invulling te geven aan hun roeping. Met deze gezamenlijke stap geloven we studenten én de kerken te dienen.”

TUU

De Theologische Universiteit Utrecht bestaat sinds 1854 en is sinds 2022 gevestigd in het hart van Utrecht. Deze academische gemeenschap is betrokken, inspirerend en betrouwbaar. Deze drie woorden staan voor hun gelovig bezig-zijn, hun relatie tot God, zijn wereld en elkaar, en de kwaliteit van hun werk.

De TUU biedt een bacheloropleiding en twee masteropleidingen en diverse losse keuzevakken en minoren. Dit jaar zijn er zo’n 230 studenten en promovendi, buitenlandse studenten meegerekend.

ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF Leuven) is een Vlaamse instelling voor academisch hoger onderwijs. Ze wordt gekenmerkt door een protestants-evangelische identiteit, een denominatie-overstijgende oriëntatie, een internationaal karakter en een combinatie van hooggekwalificeerd academisch werk en aandacht voor gemeenschapsvorming en spiritualiteit. Onze faculteit telt momenteel 240 studenten in haar bachelor-, master- en doctoraatsprogramma’s.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer