Dr. Christof Sauer benoemd tot hoogleraar aan de ETF in Leuven

25 juni 2014

Dr. Christof Sauer benoemd tot hoogleraar aan de ETF in Leuven

Specialist godsdienstvrijheid toegevoegd aan vakgroep Godsdienstwetenschappen en Missiologie

LEUVEN – 25 juni 2014 – Dr. Christof Sauer werd recent aangesteld als hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Zijn onderzoeksopdracht heeft een specifieke focus op godsdienstvrijheid en vervolging. De omvang van zijn aanstelling is 50%. Het betreft een bijzondere leerstoel die extern wordt gefinancierd.

Prof. dr. Christof Sauer is mede-oprichter van het International Institute for Religious Freedom (IIRF) en bestuurder van de afdeling van dit instituut in Kaapstad, Zuid-Afrika. Daarnaast is hij redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift International Journal for Religious Freedom en van verschillende boekenseries over dit thema. In zijn onderzoeksopdracht aan de ETF staan de thema’s van individuele en collectieve godsdienstvrijheid centraal. Prof. Sauer onderzoekt wereldwijd situaties waarin deze fundamentele mensenrechten, in het bijzonder van christenen, worden beperkt of geschonden. Gerelateerde problematieken, zoals vervolging van mensen omwille van hun geloof, worden vanuit christelijk perspectief doordacht en onder de aandacht gebracht.

Godsdienstvrijheid

Pew Research Center geeft aan dat wereldwijd 76% van de wereldbevolking leeft in een context waarin godsdienstvrijheid ernstig beperkt is. Volgens de World Watch List van Open Doors International lijden christenen in meer dan 50 landen in verschillende graden onder discriminatie en vervolging. Prof. dr. Christof Sauer: “Vervolging komt vaak voor onder de vorm van beperking of betwisting van het recht op het veranderen of verspreiden van geloof. Vervolging is dus verzet tegen de uitoefening van de vrije rechten van de mens.”

Prof. dr. Patrick Nullens, rector van de Evangelische Theologische Faculteit over de benoeming van dr. Christof Sauer: “Historisch vormt het christelijke denken mede de basis voor de nadruk op gewetensvrijheid en menselijke waardigheid. Geloven is een diep menselijke keuze die we in alle vrijheid willen beleven. Maar het is nog altijd zo dat vele mensen in de wereld lijden onder totalitaire en fanatieke machten, seculier of religieus. De aanstelling van dr. Sauer aan onze faculteit betekent dat wij met onze studenten en docenten uit verschillende contexten en landen, actuele vragen rond mensenrechten en godsdienstvrijheid kunnen doordenken en onderzoeken vanuit een christelijk perspectief.”

Academische achtergrond prof. dr. Christof Sauer

Prof. dr. Christof Sauer (1963) genoot zijn academische opleiding theologie aan de universiteit van Tübingen, Duitsland, en promoveerde in 2002 op een onderzoek naar ‘Christelijk getuigen in een moslimomgeving’ aan de Universiteit van Zuid-Afrika in Pretoria. In 2013 volgde een postdoctorale graad (Habilitation) aan de universiteit van Wuppertal/Bethel, Duitsland met een onderzoek over de vraag hoe christenen vanuit verschillende tradities martelaarschap en zending zien.

International Institute for Religious Freedom

Het hoogleraarschap van dr. Sauer staat in het kader van de samenwerking van de ETF met het International Institute for Religious Freedom (IIRF) van de World Evangelical Alliance, met afdelingen in Bonn, Kaapstad en Colombo. De IIRF is o.a. betrokken bij de belangenbehartiging van godsdienstvrijheid bij de Europese Unie.

De benoeming van dr. Sauer als hoogleraar aan de ETF in Leuven wordt mogelijk gemaakt door meerdere organisaties die zich inzetten voor godsdienstvrijheid waaronder Hilfe für Mensch und Kirche (HMK) in Zwitserland en Alliance Defending Freedom (ADF) in de Verenigde Staten. Verschillende organisaties waaronder Open Doors International maken gebruik van de expertise van dr. Sauer en geven opdrachten tot onderzoek.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer