Waar meest nodig

Een complexe organisatie als de ETF heeft veel verschillende kostenposten. In ons beleidsplan zijn prioriteiten vastgesteld. Met een gift “Waar meest nodig” zorgt u ervoor dat wij de prioriteiten uit ons beleidsplan kunnen uitvoeren. Deze giften zijn bijzonder welkom!

Doneer aan dit doel

Groene campus

Onze prachtige campus – een voormalig jezuïetenseminarie aan de rand van Leuven – wordt omgeven door natuur en bos. We willen ook onze infrastructuur vergroenen door te investeren in o.a. dakisolatiewerken, energie uit hernieuwbare bronnen, efficiënte verlichting en verwarming. Helpt u de mee om de ETF campus duurzamer te maken?

Doneer aan dit doel

Institute of Post-Reformation Studies

Het IPRS is een onderzoeksinstituut binnen de vakgroep Historische Theologie. Haar onderzoek richt zich op de Vroegmoderne periode volgend op de Reformatie (ca. 1550 tot ca. 1800). Ook dit onderzoeksinstituut kan uw financiële steun goed gebruiken.

Doneer aan dit doel

Institute of Leadership and Social Ethics

Wilt u, of uw organisatie, financieel bijdragen aan een activiteit van het Instituut for Leadership and Social Ethics, bijvoorbeeld door de sponsoring van een conferentie of een publicatie? Dan kunt u hier rechtstreeks doneren. Ook kunt u contact met ons opnemen om tot een maatwerk sponsoring te komen.

Doneer aan dit doel

George en Dora Winstonfonds

Hoewel de ETF een internationale instelling is, vinden we het belangrijk om Belgische studenten op te leiden en daarmee te investeren in de protestantse en evangelische gemeenten in dit land. Vanuit het George en Dora Winstonfonds krijgen Belgische studenten met recht op een studietoelage van de Vlaamse of Franse Gemeenschap een steuntje in de rug.

Doneer aan dit doel

Johannes Husfonds

Sinds de oprichting van de academische opleiding in 1981 zijn al vele studenten uit Oost- en Centraal-Europa aan de ETF opgeleid voor kaderfuncties in Bijbelscholen, faculteiten, zendingsorganisaties, kerken en kerkplantingen. Uw gift aan het Johannes Husfonds zorgt ervoor dat de ETF beurzen beschikbaar kan stellen voor talentvolle studenten en docenten uit die regio.

Doneer aan dit doel

Augustinusfonds

Het Augustinusfonds is opgericht om theologisch onderwijs en onderzoek in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika te bevorderen. Studenten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika kunnen een beroep doen op het Augustinusfonds. Dit fonds verstrekt tegemoetkomingen voor onder meer studiegeldenstudieboeken en levensonderhoud. Ook kan het fonds bijdragen aan het publiceren van relevante studies.

Doneer aan dit doel

Bibliotheek

Onze bibliotheek omvat een belangrijke collectie protestantse en evangelische theologische werken uit de afgelopen honderd jaar. Om de collectie actueel te houden, is het belangrijk om ook nieuwe werken aan te schaffen. Daarnaast willen we graag middelen inzetten om boeken te digitaliseren en om elektronische bronnen beschikbaar te maken. Een gift aan onze bibliotheek is daarom heel erg welkom!

Doneer aan dit doel