ANBI-status Stichting Vrienden van de ETF

De stichting Vrienden van de ETF is een stichting met een ANBI-status. Dit betekent dat alle giften die gedaan worden aan de stichting Vrienden van de ETF aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken.

Officiële naam van de stichting Stichting Vrienden van de Evangelische Theologische Faculteit
Fiscaal nummer 8161.42.385
Kamer van Koophandel 41017446

De stichting Vrienden van de ETF heeft als adres Sint-Jansbergsesteenweg 97 te 3001 Leuven en kan via e-mail bereikt worden via of telefonisch op +32 16 20 08 95.

Het adres in Nederland is: Stichting Vrienden van de ETF, Graadt van Roggenstraat 30, 6522 AL Nijmegen (Nederland).

Bankgegevens

IBAN NL36 INGB 0002 2068 98
BIC INGBNL2A

Bestuur
Jos de Kock
Diederick Eikelboom
Jeroen Le Jeune

Alle leden van het bestuur verrichten hun werk voor de stichting onbezoldigd.

Doelstelling
De stichting Vrienden van de ETF is een stichting die zich onafhankelijk van de ETF, maar in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur en directie van de ETF, inzet om de studie en het onderzoek aan de ETF te bevorderen en te ondersteunen. De stichting werkt aanvullend op wat de ETF doet en is dikwijls een belangrijke steun bij het realiseren van verschillende projecten.

Strategie/Beleid 2020-2024
De stichting draagt bij aan het in stand houden en uitbreiden van de faculteit door het verstrekken van middelen ter ondersteuning van het onderwijs, de maatschappelijke dienstverlening en voor onderzoek ten behoeve van het eigen universitaire onderwijs. De domeinen waarop dit onderwijs, onderzoek en deze dienstverlening plaatsvinden, zijn met name theologie, godsdienstwetenschappen en aanverwante disciplines.

Speerpunten voor de periode 2020-2024 zijn:

 • de aanstellingen van academisch personeel ten behoeve van onderwijs en onderzoek
 • studiebeurzen voor (internationale) studenten om een master- en/of doctorstitel te halen die daarvoor de middelen missen
 • infrastructuur en faciliteiten in het kader van de vergroening van de campus
 • het versterken van de dienstverlening en valorisatie van onderzoek dat betrekking heeft op het doorvertalen van onderzoek naar de praktijk voor de samenleving als geheel, onder meer in publicaties alsook in bijdragen aan maatschappelijke samenwerkingsverbanden
 • beschikbaar maken van bronnen zowel in geprinte als in digitale vorm
 • het faciliteren van congressen en studiedagen
 • het uitbouwen van de digitale leeromgeving waarbij de integratie tussen onderwijs en onderzoek verder wordt bevorderd

Uitgeoefende activiteiten 2021
Vanuit de ontvangen gelden in 2021 zijn de volgende projecten gefinancierd:

 • Bijdragen tbv academisch personeel: 116.570 euro
 • Bijdragen tbv onderzoeksprojecten: 235.500 euro
 • Bijdragen tbv studiebeurzen: 103.000 euro
 • Bijdragen tbv vergroening van de campus: 37.900 euro
 • Bijdragen aan bibliotheek: 8.000 euro
 • Bijdragen tbv dienstverlening: 1.000 euro

In het ETF jaarverslag 2021 zijn deze projecten verder gedocumenteerd. De stichting vrienden van de ETF heeft niet zelfstandig of voor eigen rekening activiteiten ontwikkeld.

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar het Stichting Vrienden van de ETF jaarverslag 2021.

Word vriend van de ETF Leuven

Word vriend van de ETF Leuven

 “Wat ik als bijzonder heb ervaren tijdens mijn studie aan de ETF Leuven is de kerkelijke diversiteit. Op de ETF Leuven komen verschillende kerkelijke...

Lees meer

Shop for ETF!

De ETF steunen door te shoppen bij uw favoriete webshops? Dat kan. De ETF is opgenomen als goed doel bij goededoelshop.nl. Via goededoelshop.nl kunt u...

Lees meer