ANBI-status ETF

De Evangelische Theologische Faculteit vzw heeft een ANBI status. Dit betekent dat alle giften die gedaan worden aan de ETF aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken.

Officiële naam van de stichting Evangelische Theologische Faculteit
Fiscaal nummer 823820257
Ondernemingsnummer (België) 0411.947.023

Ons adres is Sint-Jansbergsesteenweg 95-97 te 3001 Leuven (België). Wij zijn bereikbaar via of +32 16 20 08 95.

Bankgegevens

IBAN BE86 2300 0873 3050
BIC GEBABEBB

Bestuur
De ETF is georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Daaruit volgt dat er twee bestuurlijke organen zijn. Als eerste is dat de Algemene Vergadering die bestuurders benoemt, statuten kan aanpassen en de begroting goedkeurt. Het tweede orgaan is de Raad van Bestuur, die bevoegd is voor aanstelling van personeel en het wijzigen van de interne reglementen.

De bestuursleden van de ETF staan hier vermeld. Alle leden van zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering verrichten hun werk voor de ETF onbezoldigd.

Doelstelling
Het doel van onze instelling laat zich als volgt samenvatten:
De doelstelling van de ETF is om de internationale evangelische beweging te verdiepen en te versterken door middel van theologisch onderwijs en onderzoek en door maatschappelijke dienstverlening.”

Strategie en beleid
Informatie over strategie en beleid kunt u vinden in het eerste hoofstuk ‘Koers’ van ons ETF jaarverslag 2021.

Uitgeoefende activiteiten
Informatie over de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording kunt u vinden in ons uitgebreide ETF jaarverslag 2021.

Word vriend van de ETF Leuven

Word vriend van de ETF Leuven

 “Wat ik als bijzonder heb ervaren tijdens mijn studie aan de ETF Leuven is de kerkelijke diversiteit. Op de ETF Leuven komen verschillende kerkelijke...

Lees meer

Shop for ETF Leuven!

De ETF Leuven steunen door te shoppen bij uw favoriete webshops? Dat kan. De ETF Leuven is opgenomen als goed doel bij goededoelshop.nl. Via...

Lees meer