De Reformatie in de Lage Landen

31 oktober 2016

De Reformatie in de Lage Landen

Dit is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 21-26 augustus 2017.
Inschrijven kan tot 1 juni 2017.

herman-selderhuis_websiteHet proces van de Reformatie in de Nederlanden in de 16e eeuw kenmerkt zich door diversiteit. Deze diversiteit komt tot uiting in theologische tradities en historische ontwikkelingen, elementen die ervoor hebben gezorgd dat de Lage Landen een zeer interessant onderzoeksgebied zijn voor degenen die de vroegmoderne tijd bestuderen.

In deze cursus zullen we deze tradities en ontwikkelingen volgen – Lutheranisme, Anabaptisme en Calvinisme – en binnen elk van deze aandacht geven aan het verschil tussen striktheid en liberalisme.

Het proces van de Reformatie ging gepaard met politieke veranderingen in de vorm van opstand en vernieuwing, en met economische en culturele ontwikkelingen, die tenslotte uitmondden in de totstandkoming van een Nederlandse Republiek, die beroemd werd vanwege haar tolerantie, welvaart en kracht. In deze cursus zal ook aandacht besteed worden aan de Beeldenstorm, de positie van vluchtelingenkerken, veranderingen in liturgie en kerkelijke organisatie en de impact van de Reformatie op spiritualiteit, onderwijs en cultuur.

Wat de theologische aspecten van de Nederlandse Reformatie betreft zullen we kijken wat de verschillende invloedsbronnen zijn die hebben geresulteerd in de unieke breedte binnen het Calvinisme.

refo-500-logo_websiteTenslotte zal in de cursus ook de positie van katholieken en wederdopers en andere groepen buiten de bevoorrechte gereformeerde religie behandeld worden. Het vraagstuk over tolerantie en religieuze diversiteit staat dus centraal in deze cursus.

Prof. dr. Herman J. Selderhuis is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn en directeur van Refo500. Hij is schrijver en uitgever van verschillende boeken.

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2017 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

 

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer