De Messiaans-Joodse Beweging en Jeremia 31

21 oktober 2020

De Messiaans-Joodse Beweging en Jeremia 31

Op donderdag 22 oktober verdedigt Michaël De Luca uit Frankrijk zijn proefschrift over de interpretatie van Jeremia 31:31-34 door Messiasbelijdende Joden. Dit onderzoek is een van de eerste uitgebreide Franstalige studies van de Messiaans-Joodse beweging. De verdediging vindt online plaats.

De profetische tekst over het nieuwe verbond in Jeremia 31:31-34 is een kerntekst die in de Joodse en christelijke exegese verschillend wordt geïnterpreteerd. Christenen beschouwen de tekst vaak als een centrale profetie omdat ze meermaals in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. De termen Oude en Nieuwe Testament zijn er aan ontleend. Binnen het Jodendom is er opvallend minder aandacht voor deze profetie.

De Messiasbelijdende Joodse beweging is een diverse en veelzijdige religieuze groep Joden die Jezus (Jesjoea) erkent als de Messias van Israël. In allerlei opzichten heeft deze beweging een unieke positie tussen de Joodse overtuigingen en christelijke kerken in. Binnen het christendom wordt de voorzegging van het nieuwe verbond veelal opgevat als vervuld in de wereldwijde christelijke kerk. Binnen het Jodendom wordt gewezen op het feit dat Jeremia het nieuwe verbond toezegt aan het huis van Israël en het huis van Juda, dus aan de twaalf stammen.

Het proefschrift van De Luca geeft de huidige stand van zaken in de exegese van Jeremia 31 en onderzoekt de receptiegeschiedenis ervan bij Messiasbelijdende Joden. Bijzonder is dat hij in zijn studie een relatief onbekende groep Franstalige Messiasbelijdende Joden voor het voetlicht brengt. Tot nu toe zijn voornamelijk opvattingen van Engelstalige Messiasbelijdende Joden onderzocht. Uit De Luca’s onderzoek blijkt een diversiteit aan opvattingen, en ook dat de consequenties van gemaakte keuzes nog niet altijd goed doordacht zijn.

Michaël De Luca (1980) is sinds 2014 werkzaam als onderwijsassistent in het Bijbels Hebreeuws en het Oude Testament aan de Faculté Jean Calvijn in Aix-en-Provence, Frankrijk. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

De verdediging vindt online plaats op donderdag 22 oktober, vanaf 14.30 uur.

De Luca, Michaël. “Quelle ‘nouvelle alliance’ pour les Juifs messianiques? Une étude comparative de la réception de Jérémie 31:31-34 dans le mouvement juif messianique contemporain” (PhD dissertation, Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, 2020).

Promotor: Prof. dr. Mart-Jan Paul (ETF Leuven)
Co-promotor : Prof. dr. Evert van den Poll (ETF Leuven)

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer