De bijdrage van Hebreeën aan de vroegchristelijke theologie

3 december 2021

De bijdrage van Hebreeën aan de vroegchristelijke theologie

‘De bijdrage van Hebreeën aan de vroegchristelijke theologie’ is een van de drie inspirerende vakken die aangeboden worden tijdens ETF’s Summer Colloquium, van 22–27 augustus 2022, en kan als vrij vak opgenomen worden studenten uit allerlei studiegebieden en andere geïnteresseerden.

Aanmelden kan tot 1 juni 2022.

Hoewel de brief aan de Hebreeën vele jaren relatief verwaarloosd is geweest, heeft hij de laatste tijd nogal wat wetenschappelijke belangstelling getrokken. Het gebrek aan duidelijke gegevens over de plaats van de brief binnen het vroege christendom nodigt uit tot speculatie. We kunnen niet weten wie de schrijver is, en zowel het doel van de brief als identiteit van de beoogde lezers is onderwerp van discussie. Waren de ontvangers van de brief Joodse christenen die zich opnieuw aangetrokken voelden tot hun Joodse religieuze opvattingen? Of waren het niet-Joodse christenen die er niet in slaagden te groeien in hun geloof? Wat de specifieke omstandigheden ook waren, de brief staat bekend als misschien wel de krachtigste retorische vermaning die in de vroegchristelijke kerk is verschenen.

In de lessen wordt de literaire ontwikkeling van de brief geschetst, met speciale nadruk op de vernieuwende herinterpretatie van oudtestamentische teksten en concepten door de auteur, en op zijn veelvuldig gebruik van offerbeelden om te verduidelijken wat Jezus heeft gedaan. Daarbij komt ook de verzoeningstheologie van de schrijver in beeld die in het recente academische debat onderwerp is van stevige discussie. Deze cursus zal de waardering van studenten voor dit fascinerende nieuwtestamentische boek verdiepen en studenten in staat stellen om hun eigen theologische opvattingen te verrijken door de onderscheidende benadering van Hebreeën in hun theologie te integreren.

Dr. Douglas J. Moo is Kenneth T. Wessner hoogleraar Biblical Studies aan het Wheaton College in Illinois (VSA).

Het ETF Summer Colloquium in augustus 2022 biedt drie inspirerende cursussen op het snijvlak van theologie, kerk en maatschappij. De twee andere keuzevakken zijn:

Het Summer Colloquium vormt een verplicht onderdeel van ETF Open University, de deeltijdvariant van de residentiële opleidingen. Daarnaast zijn ook geïnteresseerden van buiten dit programma, bijvoorbeeld predikanten of andere studenten en hoger opgeleiden hartelijk welkom om deel te nemen.

Photo: pexels.com, oude synagoge in Capernaum, door Haley Black

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer