Bouwen aan veerkracht: ETF Leuven onderdeel EDUC8 consortium

6 februari 2020

Bouwen aan veerkracht: ETF Leuven onderdeel EDUC8 consortium

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven neemt sinds  januari 2020 deel aan het onderzoeksproject EDUC8. Aan het project werken tien Europese organisaties samen, waaronder de KU Leuven (BE), de Universiteit van Ljubljana (SI), Volos Academy for Theological Studies (GR), Aristoteles-universiteit van Thessaloniki (GR) en CIRRA (BE). Het project met een budget van 1,2 miljoen euro wordt gefinancierd door de Europese Unie en heeft een looptijd van twee jaar.

Binnen het project wordt een lespakket voor godsdienstonderwijs ontwikkeld. Het doel van dit lespakket is om de veerkracht onder jongeren tegen radicalisering en polarisatie op te bouwen. Het project is interlevensbeschouwelijk en richt zich op het protestantisme, rooms-katholicisme, oosterse orthodoxie, islam, jodendom en niet-confessionele ethiek. Uiteindelijk zal er een lespakket worden opgeleverd dat gebruikt kan worden in verschillende educatieve contexten, zoals scholen en jeugdinrichtingen.

Prof. dr. Jos de Kock, rector ETF Leuven: “Dit project past heel goed bij de ETF Leuven als internationale instelling die vanuit haar protestants-evangelische identiteit wil bijdragen aan de dialoog van christenen met andere religies en levensovertuigingen in de samenleving.”

Dr. Jelle Creemers, vakgroepvoorzitter Godsdienstwetenschappen en Missiologie vult aan: “Dit project laat de toegenomen aandacht aan de ETF voor onderzoek naar godsdienstvrijheid en de blijvende plaats van religie in de westerse samenleving duidelijk naar voren komen.” Vanuit de ETF werken dr. Creemers en Samuël Velinga aan dit project.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer