Biculturele identiteit helpt omgaan met cultureel-religieuze verschillen

19 juni 2019

Biculturele identiteit helpt omgaan met cultureel-religieuze verschillen

Op 8 juli verdedigt Ji-Ung (Jeremy) Lim zijn proefschrift waarin hij beschrijft hoe eerste- en tweedegeneratie-immigranten hebben gereageerd op culturele en religieuze veranderingen. Lim is een in Duitsland geboren Koreaanse pastor die al meer dan tien jaar ervaring heeft in de Koreaanse migrantenkerkgemeenschap in Duitsland.

In zijn proefschrift besteedt Lim aandacht aan de biculturele ervaring van christelijke migranten van Koreaanse afkomst die in de tweede helft van de twintigste eeuw als gastarbeiders in Duitsland aankwamen en van hun in Duitsland geboren kinderen. Terwijl de eerste generatie Koreaanse migranten talrijke etnische kerken vestigde, die als sociaal-culturele centra en veilige havens in het buitenland dienden, worstelen de nakomelingen van Koreaanse migranten – de zogenaamde tweede generatie – met de culturele waarden en de religieuze uitingen van de generatie van hun ouders in hun huidige etnische kerken.

Lim werpt niet alleen licht op de oorzaken van de spanningen tussen twee generaties in één bepaalde etnische geloofsgemeenschap, maar wijst ook wegen voor een harmonieus samenleven in cultureel en religieus heterogene gemeenschappen. Hij vertrekt vanuit de biculturele identiteit van leden van etnische minderheden als een middel om met cultureel-religieuze verschillen om te gaan.

Lims empirisch onderzoek naar de biculturele identiteit van Koreaanse christelijke migranten vanuit een religieus perspectief draagt bij tot een nieuwe kijk op multiculturele samenlevingen. Het is belangrijk om de ene of de andere cultuur niet te verwerpen, maar om te begrijpen hoe om te gaan met twee verschillende culturen. Hierbij moeten de voordelen van cultureel-pluralistische samenlevingen worden benut en de nauwe samenhang en onderlinge relatie tussen cultuur en religie worden erkend.

Ji-Ung Lim ontving zijn Mag. theol. van Westfälische Wilhelms-Universität Münster en zijn M.Div. van de Honam Theologische Universiteit en Seminarie in Zuid-Korea, waar hij zeven jaar als predikant woonde en werkte. Hij is getrouwd met Eun-Jung en zij hebben twee kinderen, Elisa en Christian. Momenteel is hij werkzaam als pastor in een Koreaanse migrantenkerk in Keulen, Duitsland.

De openbare verdediging zal plaatsvinden op maandag 8 juli om 11.00 in de kapel van de ETF te Leuven.

Lim, Ji-Ung. “Korean Migrant Churches in Germany: An Analysis of Cultural Religious Differences between the First and Second Generation Korean Christians with Focus on Bicultural Identity” (PhD diss., Evangelische Theologische Faculteit, 2019).

Promotor: Prof. dr. Pieter Boersema (ETF Leuven)
Co-promotor: Prof. dr. John Yong-Joon Choi (HGU Pohang / ETF Leuven)

Over de ETF Leuven
De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven heeft als kerntaken onderwijs, onderzoek en  maatschappelijke dienstverlening. De opleidingen zijn door de NVAO geaccrediteerd. Het doctoraatsprogramma telt momenteel 36 studenten van 13 verschillende nationaliteiten.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer