BEZ had belangrijke rol in de groei van Belgisch protestantisme

21 maart 2015

BEZ had belangrijke rol in de groei van Belgisch protestantisme

AaldertLEUVEN, 21 maart 2015 – Kerkhistoricus Aaldert Prins verdedigt op zaterdag 28 maart zijn proefschrift over de geschiedenis van de Belgische Evangelische Zending (BEZ) van 1918 tot 1962. De BEZ speelde een belangrijke rol in de groei van het Belgisch protestantisme in de twintigste eeuw. De promotie wordt voorafgegaan door de studieochtend ‘Vitale christelijke geloofsgemeenschappen in België sinds de Eerste Wereldoorlog’.

Het onderzoek van Prins richtte zich op de ontwikkeling van de BEZ van een geloofszending met een beperkte doelgroep, de British and Allied Evangelistic Campaign (BASEC), naar een ‘algemene’ geloofszending, de Belgische Evangelische Zending. Hij beschrijft de ontwikkelingen tot de stichting van een nieuwe denominatie in België in 1962, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) der Belgische Evangelische Zending.

De BEZ speelde een belangrijke rol in de groei van het Belgisch protestantisme in de twintigste eeuw. Haar stichters, het Amerikaanse echtpaar Ralph en Edith Norton, hadden zowel banden met de heiligingsbeweging als met het conservatieve evangelicalisme, dat een letterlijke lezing van de Bijbel voorstond. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stichtten zij een zendingsorganisatie die zich richtte op Belgische soldaten, waar humanitaire hulp gecombineerd werd met lectuurevangelisatie. Na de oorlog zetten de Nortons hun activiteiten in België voort, waarbij de doelgroep verbreed werd tot de hele Belgische bevolking.

Aangezien BEZ-medewerkers – van wie voor Vlaanderen de meeste uit Nederland afkomstig waren – verschillende kerkelijke achtergronden hadden, ontwikkelde de BEZ een dubbele dooppraktijk, kinder- en volwassendoop. Dit leidde van tijd tot tijd tot interne spanningen. Tegelijkertijd kwam meer en meer nadruk te liggen op een bepaalde, strikte Bijbellezing. Dit bracht onder andere met zich mee dat missionaire mogelijkheden voor vrouwen geleidelijk werden teruggeschroefd. In maart 1962 werd een gedeeltelijke verzelfstandiging van door de BEZ gestichte kerken gerealiseerd, doordat acht plaatselijke kerken een nieuwe denominatie begonnen.

Aaldert Prins is sinds 2009 werkzaam bij het protestants-evangelisch archief- en documentatiecentrum Evadoc, in samenwerking met KADOC – KU Leuven. Daarnaast is hij assistent Historische Theologie aan de ETF in Leuven en werkzaam in het godsdienstonderwijs.

De verdediging vindt plaats op zaterdag 28 maart om 14 uur in de kapel van de ETF Leuven.

Prins, “The History of the Belgian Gospel Mission from 1918 to 1962” (PhD diss., Evangelische Theologische Faculteit, 2015)

Promotor: Prof. dr. Klaus Fiedler
Co-promotor: Prof. dr. Andreas J. Beck

Studieochtend
Tijdens de studieochtend ‘Vitale christelijke geloofsgemeenschappen in België sinds de Eerste Wereldoorlog’ wordt het promotieonderzoek in een breder kader geplaatst. Er zijn onder andere bijdragen van prof. dr. Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode, en prof. dr. Jan de Maeyer, directeur van KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving. Elisabeth Mareels, onderzoekster aan de Université Catholique de Louvain, zal spreken over haar onderzoek naar protestants-evangelische migrantenkerken.

Over Evadoc
Het archief van de BEZ is sinds 2009 in beheer bij Evadoc, het Protestants-Evangelisch Archief en Documentatiecentrum. Evadoc houdt studie- en ontmoetingsdagen om beheerders van protestants-evangelisch erfgoed te adviseren op het gebied van archiefzorg. Daarnaast brengt Evadoc het erfgoed van de protestants-evangelische signatuur in kaart in zijn Vlaamse, Belgische en internationale context.

Over de ETF
Ook de wortels van de ETF liggen in het werk van de BEZ. In 1919 richtte de BEZ voor de toerusting van evangelisten het Bijbelinstituut België op. In 1983 erkende de overheid de universitaire opleiding van het Bijbelinstituut, de Evangelische Theologische Faculteit. Sinds een tiental jaar zijn de overige opleidingen uitgedoofd en wijdt de ETF zich volledig aan academisch theologisch onderwijs en onderzoek.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer