Aza Goudriaan deeltijds gasthoogleraar aan de ETF Leuven

3 oktober 2019

Aza Goudriaan deeltijds gasthoogleraar aan de ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven heeft per 1 september dr. Aza Goudriaan aangesteld als deeltijdsgasthoogleraar. Met deze aanstelling versterkt de ETF Leuven haar vakgroep Historische Theologie en het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS).

Prof. dr. Aza Goudriaan werd recent aangesteld tot deeltijds gasthoogleraar Historische Theologie aan de ETF Leuven naast zijn hoofdaffiliatie bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De aanstelling van Goudriaan zal in het bijzonder de voortgaande ontwikkeling van onderzoek op het terrein van het aan de ETF gevestigde Institute of Post-Reformation Studies bestendigen, juist op het moment dat prof. dr. Antonie Vos in september 2019 zijn werkzaamheden aan de ETF beëindigd heeft in verband met zijn emeritering.

Goudriaan is sinds 2007 verbonden aan de VU, momenteel als universitair hoofddocent in de geschiedenis van het christendom. Hij studeerde theologie in Leiden en aan de Ludwig-Maximilians-Universität München. In 1999 promoveerde hij in Leiden met lof op een proefschrift over wijsgerige Godskennis volgens Francisco Suárez, René Descartes, en hun zeventiende-eeuwse gereformeerde lezers. Voor zijn benoeming aan de VU werkte Goudriaan als onderzoeker aan de theologische faculteit in Leiden en de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is mede-hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Church History and Religious Culture (voortzetting van het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, een tijdschrift dat sinds 1829 verschijnt), lid van de kernredactie van het Documentatieblad Nadere Reformatie en lid van de adviesraad van Theologia Reformata. Samen met prof. dr. W. Balke en prof. dr. H. van den Belt vormt hij de jury van de eens per drie jaren uitgereikte prof. dr. S. van der Linde-scriptieprijs in de geschiedenis van het protestantisme.

Prof. dr. Andreas Beck, decaan en directeur van het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) aan de ETF Leuven: “Dr. Aza Goudriaan geniet internationale erkenning als specialist in de vroegmoderne theologie en filosofie. Zijn wetenschappelijke werk is interdisciplinair georiënteerd en gericht op de lange duur (longue durée) van de theologiegeschiedenis, vanaf de Vroege Kerk. Wij zijn bijzonder dankbaar dat hij het IPRS aan de ETF komt versterken wat betreft het onderzoek naar de gereformeerde orthodoxie en de begeleiding van promovendi.”

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer