Andreas Beck rector ETF Leuven vanaf 1 oktober

20 augustus 2018

Andreas Beck rector ETF Leuven vanaf 1 oktober

Overgangsperiode naar nieuw rectoraat aan de ETF Leuven

De raad van bestuur van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven heeft decaan prof. dr. Andreas Beck aangesteld als rector vanaf 1 oktober 2018. Hij zal de functie van rector bekleden tot de lopende vacature voor de functie van rector is ingevuld. Beck volgt aftredend rector prof. dr. Patrick Nullens op.

Andreas Beck is gewoon hoogleraar en vakgroepvoorzitter historische theologie, en directeur van het Institute of Post-Reformation Studies van de ETF Leuven. Hij is sinds 2000 voltijds verbonden aan de ETF, werd decaan in 2004 en maakt sinds 2003 deel uit van het directieteam.

 In de overgangsperiode wordt het directieteam van Andreas Beck en drs. Gerson Veldhuizen (administratief directeur) versterkt met twee vicedecanen, dr. Jelle Creemers en dr. Maria Verhoeff. “In deze overgangsperiode willen we inzetten op de continuering van de strategische koers van de ETF Leuven die gebaseerd is op onze unieke koppeling van de kernwaarden Bijbelgericht, academisch en actueel, en interkerkelijk en internationaal”, aldus Beck. “Ik zie uit naar een goede voortzetting van de samenwerkingen met al onze partners.”

In november 2017 werd bekend dat de huidig rector Patrick Nullens einde academiejaar 2017-2018 zijn functie als rector zou neerleggen om zich toe te leggen op zijn werk als gewoon hoogleraar aan de ETF Leuven en als directeur van het Institute for Leadership and Social Ethics, een onderzoeksinstituut van de ETF Leuven.

Ondertussen is er een vacature voor een nieuwe rector uitgezet.

Over de ETF Leuven
De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven heeft als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De opleidingen zijn door de NVAO geaccrediteerd. De faculteit telt momenteel 198 studenten in haar bachelor-, master- en doctoraatsprogramma’s.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer