30e editie internationale doctoraatsweek aan ETF Leuven

31 augustus 2015

30e editie internationale doctoraatsweek aan ETF Leuven

LEUVEN, 31 augustus 2015 – De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) houdt deze week haar 30ste doctoraatscolloquium. Op het programma van deze jubileumeditie staan o.a. de promotie van historisch theoloog Philip Fisk, oud-testamenticus Kristofer Holroyd en de inauguratie van prof. dr. Christof Sauer.

Momenteel zijn 54 internationale promovendi uit 15 verschillende landen bezig met een promotietraject aan de ETF. Het jaarlijkse hoogtepunt van het doctoraatsprogramma is de doctoraatsweek tijdens de eerste week van september. In deze week krijgt iedere promovendus gerichte feedback op zijn/haar onderzoeksproject en worden naast promoties ook allerhande onderzoeksstimulerende activiteiten georganiseerd.

doctoraatsweek

Jeremia’s profetie tegen Babel
Op 1 september verdedigt Kristofer D. Holroyd (VS) zijn proefschrift “A (S)Word against Babylon: An Examination of the Multiple Speech Act Layers within Jeremiah 50-51”, waarin hij aan de hand van een taalhandelingstheorie de gelaagdheid van de profetie over Babel in Jeremia 50 en 51 blootlegt. Holroyd past studies over de performatieve kracht van de liturgie toe op de profetieën tegen Babylon. Zo toont hij aan hoe deze profetieën de gemeenschap vormgeven en onderhouden. Promotor is prof. dr. H.H. Klement.
De Amerikaanse oud-testamenticus Holroyd is predikant van de Westminster Presbyterian Church in Muncie, Indiana, en vader van twee dochters. Hij werkte eerder samen met zijn vrouw als zendeling in Litouwen.

Holroyd

Fisk1Jonathan Edwards en de vrijheid van de menselijke wil
Philip J. Fisk, assistent Historische Theologie aan de ETF in Leuven, verdedigt op 3 september zijn proefschrift Jonathan Edwards (1703-58) on Freedom of Perfection: Establishing the Shift Away from the Classic-Reformed Tradition of Freedom of the Will. In dit proefschrift over de invloedrijke Amerikaanse opwekkingsprediker en theoloog staat diens beroemd boek over de vrijheid van de menselijke wil centraal (“Freedom of the Will”). Daarbij wordt de positie van Edwards gelezen tegen de achtergrond van de gereformeerde scholastiek, zoals Edwards die tijdens zijn studies bij Yale heeft leren kennen. Drs. Fisk komt tot de opmerkelijke conclusie dat Edwards meer deterministisch denkt en minder ruimte toekent aan wilsvrijheid dan de gereformeerde scholastiek. Dit onderzoek kadert in het Jonathan Edwards Center Benelux aan de ETF (in coöperatie met Yale en de VU). Promotoren zijn prof. dr. A. Vos en prof. dr. A.J. Beck.
De Amerikaanse drs. Philip Fisk en zijn vrouw Cindy zijn sinds 1988 werkzaam als zendeling voor de Evangelical Free Church of America, eerst in Zaïre, sinds 1992 in België. Sinds 2008 zijn ze verbonden aan de ETF in Leuven.

Sauer lowresInaugurele rede prof. dr. Christof Sauer
Prof. dr. Christof Sauer houdt op 1 september zijn inaugurele rede Martyrdom and Mission: Christian Interpretations from a Missiological Perspective. De onderzoeksopdracht van de in 2014 aangestelde hoogleraar in Godsdienstwetenschappen en Missiologie heeft een specifieke focus op godsdienstvrijheid en vervolging. Het hoogleraarschap van dr. Sauer staat in het kader van de samenwerking van de ETF met het International Institute for Religious Freedom (IIRF) van de World Evangelical Alliance. De IIRF is o.a. betrokken bij de belangenbehartiging van godsdienstvrijheid bij de Europese Unie.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer