2021-2022 jubileumjaar voor ETF Leuven

27 september 2021

2021-2022 jubileumjaar voor ETF Leuven

Vandaag opent de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven academiejaar 2021-2022 met een jubileum: de academische theologische opleiding bestaat 40 jaar. Tijdens de feestelijke opening houdt oudtestamenticus Koert van Bekkum zijn inaugurele rede over Jozua 24: “Maar ik en mijn huis, wij zullen de HEER dienen!”

De ETF Leuven telt op dit moment 29 nieuwe inschrijvingen voor de bacheloropleiding, 24 voor een masteropleiding en 2 voor het doctoraatsprogramma. Nog niet alle (her)inschrijvingen zijn rond. Het studententotaal voor 2021-2022 stijgt licht en komt naar schatting uit op 230. Opvallend is de lichte groei van het aantal nieuwe residentiële studenten in de bacheloropleiding. Onderwijs mag weer volledig op de campus plaatsvinden.

De plechtige openingsavond van het academiejaar staat in het teken van herdenken. Decaan prof. dr. Andreas Beck schetst in zijn lezing een overzicht van de geschiedenis en voorgeschiedenis van de ETF Leuven. Veertig jaar geleden, in 1981, werd de Evangelische Theologische Faculteit opgericht in de schoot van het toenmalige Bijbelinstituut België in Leuven. Deze Nederlandstalige tak van het Institut Biblique de Belgique werd 100 jaar geleden opgericht en begon in januari 1922 met onderwijs.

Ter gelegenheid van het jubileum publiceerde de ETF Leuven tevens het jubileummagazine ‘Beste Theofilus‘. In de loop van het academiejaar wordt op verschillende momenten stilgestaan bij het jubileum.

Rector prof. dr. Jos de Kock: “ETF Leuven wil duurzaam bijdragen aan theologie en religiewetenschappen. Als iets verduurzaamt, wordt dat vaak in verband gebracht met vernieuwen. Maar dat is maar één aspect van duurzaam zijn. Lopend door een oud bos zie je ook een ander aspect: diep geworteld zijn, trouw zijn aan wie of wat je bent. Voor de ETF Leuven is dat gevat in vier wezenskenmerken: onze protestants-evangelische identiteit, ons interdenominationele karakter, onze internationale gemeenschap en het streven naar academische excellentie die samengaat met aandacht voor persoonlijke en gemeenschappelijke spiritualiteit.”

Jozua 24 en christelijke theologie in een context van religieuze pluraliteit
Prof. dr. Koert van Bekkum gaat in zijn inaugurele lezing in op de relevantie van Jozua 24 voor de christelijke theologie in de huidige Westerse context van religieuze pluraliteit. “Jozua 24 nodigt mensen uit om open te zijn over hun diepste overtuigingen, en presenteert een criterium voor de open interreligieuze dialoog die steeds meer deel uitmaakt van de moderne westerse samenleving.”

Decaan prof. dr. Andreas Beck over Koert van Bekkum: “Collega Van Bekkum is een uitstekende onderzoeker die internationale erkenning geniet als een autoriteit in zijn vakgebied. Tegelijkertijd weet hij zijn onderzoeksresultaten te relateren aan de christelijke traditie en de Westerse samenleving. Als voorzitter van de vakgroep Oude Testament en beleidsmedewerker van het decanaat neemt hij een belangrijke plek in aan onze faculteit.”

Koert van Bekkum (1970) stu­deerde aan de Theologische Universiteit Kampen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden en werkte tien jaar als adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Hij promoveerde in 2010 aan de TU Kam­pen en is sinds 2012 verbonden aan deze universiteit, momenteel als universitair hoofddocent (0,2 vte).

In 2018 werd Van Bekkum aan de ETF Leuven aangesteld als uni­versitair hoofddocent en in oktober 2020 benoemd tot hoogleraar Oude Testament. Koert van Bekkum is getrouwd met Alied. Samen hebben ze twee kinderen.

Beste Theofilus

Foto: Koert van Bekkum geeft zijn inaugurele lezing op de opening academiejaar 2021-2022.

Open dagen

Open dagen

Een open dag is hét moment om de sfeer van de ETF Leuven te proeven en onze theologische opleidingen beter te leren kennen. Je krijgt informatie over de...

Lees meer