Nieuwe Testament

Nieuwe Testament

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok

Onderzoek in Nieuwe Testament

Onderzoek in de vakgroep Nieuwe Testament richt zich met name op twee onderzoekslijnen. Ten eerste wordt binnen de canon van het Nieuwe Testament onderzoek gedaan naar de onderlinge relaties tussen de verschillende delen van het Nieuwe Testament (evangeliën, handelingen, Paulus en katholieke brieven). Ten tweede wordt ingespeeld op de actuele discussie over de relatie tussen de canonieke boeken en andere vroegchristelijke literatuur. Daarin komen thema’s aan bod zoals pseudepigrafie, historiografie, vroegchristelijke hymnen en gebeden en de doop. Deze tweede onderzoekslijn vindt met name plaats binnen het Research Center for Early Christianity (RCEC) en in samenwerking met de vakgroep Historische Theologie. Eveneens wordt in de vakgroep aandacht besteed aan Griekse taalinstructie in de Nederlandstalige context.

Zelfstandig academisch personeel

Prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok (Sociale) identiteit, grenzen trekken en transcenderen, genezingen in Johannes
Prof. dr. Armin Baum Grieks-Romeinse achtergrond, geschiedenis
Prof. dr. Gie Vleugels Semitische achtergrond & literatuur
Prof. dr. Martin Webber Liturgie, algemene brieven

Bijzonder academisch personeel

Dr. Boris Paschke Mattheüs, vroegchristelijk gebed
Dr. Jermo van Nes Nieuwtestamentisch Grieks, Paulinische literatuur, Kwantitatieve linguïstiek
Dr. H.H. Drake Williams III Korintiërs, Paulus, het Oude Testament in het Nieuwe Testament

Externe lesgevers

Dr. Mark Paridaens

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Erwin Agteres Paul’s Metaphor of Inheritance in Light of Its First Century Socio-Historical Context
David Bosworth Examination of in-group/out-group boundary markers in 1 Corinthians 5:1-13: A Social Identity Theoretical Approach
Daniel Gleich Paulinismen in der Apostelgeschichte? Ein Vergleich der Paulusreden in der Apostelgeschichte mit dem Corpus Paulinum
Benoît Lemestrez Caractérisation et valorisation des personnages secondaires dans Marc 2,1-12; 5,25-34; 10,48-52 et la relation entre le concept de la foi marcienne et ses milieux linguistiques
Sascha Neudorf Die Schöpfungsordnung als ethisches Basiskriterium im Neuen Testament
Torben Plitt Die Tendenzen der Jesustraditionen und das Gesetz vom Wachstum der überlieferung unter besonderer Berücksichtigung der Gedächtnispsychologie (und der Oral Poetry-Forschung)
Yevgeny Ustinovich Lexical Interference in the Greek Language of the Gospel of John
Gijsbert van Appeldoorn – joint doctorate TU Kampen The Formation of Identity with the Use of the Pair Light and Darkness in the New Testament and the Dead Sea Scrolls
Clemens Wassermann Das vierte Evangelium aus Sicht der semitischen Sprachen: eine sprachwissenschaftliche Studie
Oleksandr Yukhymishen Paul’s Use of the Old Testament in Romans 11:33-36: An Intertextual and Theological Exegesis

Onderzoeksinstituten en -groepen

Research Center for Early Christianity (RCEC)

ETF colloquium: “Bruggen bouwen, verleden en heden”

ETF colloquium: “Bruggen bouwen,...

ETF Leuven viert haar aftredend rector prof. dr. Patrick Nullens

Lees meer

Het versterken van de identiteit van christelijke organisaties

Het versterken van de identiteit van...

Dissertatie van Peirong Lin over ‘mission drift’ bij World Vision

Lees meer