Historische Theologie

Historische Theologie

Vakgroepvoorzitter: prof. dr. Andreas J. Beck

Onderzoek in Historische Theologie

De vakgroep Historische Theologie vertrekt binnen haar onderzoek vanuit twee recente ontwikkelingen, de groeiende waardering voor de patristiek in de evangelische beweging en de recente herwaardering van de middeleeuwse en protestantse scholastiek. Beide invalshoeken dragen bij tot een beter verstaan van de Reformatie en haar relatie tot de Moderne Tijd.

Aan de vakgroep zijn twee onderzoeksinstituten verbonden, die beiden in 2008 zijn opgericht om lokaal en internationaal onderzoek te stimuleren. Het Research Center for Early Christianity (RCEC) is opgericht in samenwerking met de vakgroep Nieuwe Testament en richt zich met name op onderzoek naar het pre-Chalcedonische christendom (vóór 451 A.D.). Het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) verricht onderzoek naar de Vroegmoderne Tijd met als focus post-Reformatie studies. Bijzondere aandacht gaat uit naar de middeleeuwse scholastiek van de 13e en 14e eeuw (Bonaventura, Thomas van Aquino, Johannes Duns Scotus) en haar doorwerking in latere theologie. Voor de 16e en 17e eeuw (protestantse orthodoxie en scholastiek) wordt samengewerkt met het werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie. Jonathan Edwards’ theologie (18e eeuw) wordt bestudeerd in samenwerking met het Jonathan Edwards Center van Yale University.

De vakgroep heeft ook een traditie van onderzoek naar de geschiedenis van de evangelische beweging en protestantse kerken in Vlaanderen en Nederland in de 19e en 20e eeuw. Hiervoor is een samenwerking met Evadoc uitgewerkt.

Zelfstandig Academisch Personeel

Prof. dr. Andreas J. Beck Laatmiddeleeuwse en vroegmoderne theologie en filosofie
Dr. Hélène Evers Kerkrecht
Prof. dr. Donald M. Fairbairn Griekse patristiek: Christologie en soteriologie; semi-pelagiaanse controverse
Dr. Dolf te Velde Vroegmoderne theologie
Prof. dr. Antonie Vos Middeleeuwse en vroegmoderne theologie en filosofie

Post-doctorale onderzoekers (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Dr. Aaldert Prins Belgisch protestantisme, zendingsgeschiedenis
Dr. Maria Verhoeff Patristische Soteriologie, Johannes Chrysostomus

Bijzonder Academisch Personeel

Dr. Philip Fisk Jonathan Edwards, gereformeerde scholastiek, vroegmoderne theologie
Prof. dr. Johannes Hofmeyr Nadere Reformatie, geschiedenis van Zuid-Afrika
Dr. Slavik Lytvynenko Griekse patristiek, editie van middeleeuwse manuscripten

Externe lesgevers

Drs. Laas Terpstra (werkt aan een promotie)

Promovendi (al dan niet met AAP/BAP-statuut)

Jeffrey Baldwin The Story within the Story: Hermeneutics and Theology in the Genesis Glaphyra of Cyril of Alexandria
Andrew Hollingsworth The Presence of Christ and the Location of Heaven in the Eucharistic Debate between Peter Martyr Vermigli (1499-1562) and Johannes Brenz (1499-1570), an Inquiry into Lutheran and Reformed Sacramental Theology in the Confessional Era
Eduard Sablon Leiva An Analysis and Evaluation of Vladimir N. Lossky’s Concept of Tradition
Matthias Mangold The Cocceian-Cartesian Theology of Salomon van Til (1643-1713)
Anne-Catherine Pardon Gerhard Kittel, Theologian of the Third Reich? An Evaluation of His Ideology through Critical Discourse Analysis
Robert Sturdy Freedom from Fatalism in Samuel Rutherford’s Scholastic Disputation on Divine Providence
Stephen Tipton The Doctrine of God in Amandus Polanus (1561-1610)
Rostislav Tkachenko God’s Interior Mystery: God’s Knowledge and God’s Will according to Bonaventure and Thomas Aquinas, especially as Presented in Their Scripta
Jonathan Young The Federal Theology of Johannes Cloppenburg (1592-1652)

Onderzoeksinstituten en -groepen

Onderzoeksactiviteiten

ETF colloquium: “Bruggen bouwen, verleden en heden”

ETF colloquium: “Bruggen bouwen,...

ETF Leuven viert haar aftredend rector prof. dr. Patrick Nullens

Lees meer

Het versterken van de identiteit van christelijke organisaties

Het versterken van de identiteit van...

Dissertatie van Peirong Lin over ‘mission drift’ bij World Vision

Lees meer