Institute of Post-Reformation Studies

Institute of Post-Reformation Studies

Het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) wil academisch onderzoek naar de Vroegmoderne Tijd (de periode na de Reformatie van ±1550 tot ±1800) stimuleren, en daarmee de ETF helpen haar missie – het verdiepen en versterken van de internationale evangelische beweging – te volbrengen.

Post-Reformatie-onderzoek is met name relevant voor deze missie aangezien in de genoemde periode de klassieke theologische denkwijzen geconfronteerd werden met de Verlichting. In tegenstelling tot de Verlichting als veel bestudeerd onderwerp, wordt onderzoek naar de protestantse orthodoxie doorgaans veronachtzaamd. Dit is deels te wijten aan het feit dat de vroegmoderne universiteit in haar academische discours nog steeds de scholastieke methode volgde zoals die was ontwikkeld sinds de oprichting van de universiteit in de Middeleeuwen (±1200). Dit internationale en interconfessionele discours volgde in haar discussie met de Verlichting de lijnen van de Autustiniaans-Franciscaanse traditie en de Reformatie. Onderzoek naar de periode die volgde op de Reformatie is onmisbaar voor een goed begrip van de historische wortels van de internationale evangelische beweging.

Het instituut legt de nadruk op onderzoek (masterprojecten, PhD-projecten, publicaties), maar geeft ook voldoende aandacht aan op onderzoek gebaseerd onderwijs op masterniveau (de cursussen “History of Christian Doctrine” en “Medieval and Post-Reformation Scholasticism”) en diensten aan het breder academisch publiek (bv. conferenties).

Onderzoeksgebieden


Bewegingen

 • Protestantse orthodoxie (bezien tegen haar historische achtergrond in de patristiek, de Middeleeuwen en de Reformatie)
 • Engels en Amerikaans Puritanisme, Nederlandse Nadere Reformatie, Duits Piëtisme
 • Opwekkingsbewegingen zoals het Wesleyanisme en de First Great Awakening (Jonathan Edwards)
 • (Wortels van) de evangelische beweging


Onderzoekskwesties (globale voorbeelden)

 • Continuïteit en discontinuïteit tussen de protestantse orthodoxie en haar achtergrond in de theologie van de patristiek, de Middeleeuwen en de Reformatie (de ‘katholiciteit’ van de protestantse orthodoxie)
 • De complexe relatie tussen de protestantse orthodoxie en de katholieke (Contra-)Reformatie (eenheid en diversiteit)
 • De complexe relatie tussen de klassieke theologische denkwijzen en de Verlichting (eenheid van geloof en denken versus autonoom denken)
 • De complexe relatie tussen traditie en vernieuwing
 • Ontwikkelingen binnen de evangelische beweging

Onderzoekers


Senior onderzoekers

 Junior onderzoekers

 • Yoshinori Aoki, M.Th. (promovendus)
 • Drs. Gert van den Brink (promovendus)
 • Andrew Hollingsworth, M.Th. (promovendus)
 • Matthias Mangold, M.Th. (promovendus)
 • Robert Sturdy, M.Th. (promovendus)
 • Stephen Tipton, M.Th. (promovendus)
 • Jonathan Young, M.Th. (promovendus)

Nieuws

In memoriam – Prof. dr. Willem van Asselt (1946-2014)

30e editie internationale doctoraatsweek aan ETF Leuven

30e editie internationale...

Promotie Philip Fisk over Jonathan Edwards en de vrijheid van de menselijke wil

Lees meer

Jacobus (Kobus) Kok aangesteld aan de ETF Leuven

Jacobus (Kobus) Kok aangesteld aan...

Zuid-Afrikaanse hoofddocent vervoegt vakgroep Nieuwe Testament

Lees meer