Institute of Leadership and Social Ethics

Institute of Leadership and Social Ethics

Het Instituut of Leadership and Social Ethics (ILSE) is een onderzoeksinstituut opgericht door de ETF in 2008 vanuit de vakgroepen Systematische Theologie en Praktische Theologie. ILSE legt zich middels verbindingen tussen christelijke professionals en academici toe op sleutelvragen rond leiderschap en ethiek in christelijk perspectief.

Bekijk de website van ILSE voor meer informatie over doelstellingen, activiteiten en onderzoekers.

ILSE logo_SMALL

Films en religieuze identiteit staan niet los van elkaar

Films en religieuze identiteit staan...

Films zijn voor orthodoxe protestanten belangrijk voor de opbouw van hun religieuze identiteit, afhankelijk van de religieuze identiteitsstatus waarin zij...

Lees meer

Theologenruzie van ruim 300 jaar terug kan bijdragen aan actuele dialoog over straf en vergeving

Theologenruzie van ruim 300 jaar...

Hoe gaan wij om met conflicten? Die vraagt geldt van burenruzies tot wereldoorlogen. Om conflicten te beslechten, zijn begrippen als overtreding,...

Lees meer