Docenten

Academisch personeel

De ETF beschikt over een gevarieerd docentenkorps met vaste professoren/docenten en gastprofessoren/docenten uit België, Nederland en de rest van de wereld. Het onderstaand overzicht van het academisch personeel is onderverdeeld in de zes vakgroepen van de ETF.

Vakgroep Oude Testament

Zelfstandig academisch personeel (ZAP)

Prof. dr. Markus Zehnder (voorzitter)
Prof. dr. Herbert H. Klement (niet-residentieel)
Prof. dr. Hendrik Koorevaar
Prof. dr. Geert W. Lorein
Dr. W. Creighton Marlowe
Prof. dr. Mart-Jan Paul (niet-residentieel)

Assisterend academisch personeel (AAP)

Lic. Hans Van Nes (werkt aan een promotie)
Prof. dr. Heiko Wenzel (niet-residentieel)

Externe lesgevers

Dr. Siegbert Riecker
Dr. Julius Steinberg

Vakgroep Nieuwe Testament

Zelfstandig academisch personeel (ZAP)

Prof. dr. Martin Webber (voorzitter a.i.)
Prof. dr. Armin Baum (niet-residentieel)
Dr. Bruce Hansen
Prof. dr. Gie Vleugels
Dr. Drake Williams III (niet-residentieel)

Assisterend academisch personeel (AAP)

Jermo van Nes, M.Th. (werkt aan een promotie)

Bijzonder academisch personeel (BAP)

Dr. Boris Paschke (niet-residentieel)

Externe lesgevers

Dr. Mark Paridaens

Vakgroep Historische Theologie

Zelfstandig academisch personeel (ZAP)

Prof. dr. Andreas J. Beck (voorzitter)
Dr. Hélène Evers
Prof. dr. Donald M. Fairbairn (niet-residentieel)
Prof. dr. Antonie Vos (niet-residentieel)

Assisterend academisch personeel (AAP)

Philip Fisk, M.Th. (werkt aan een promotie)
Matthias Mangold, MA (werkt aan een promotie)
Lic. Aaldert Prins (werkt aan een promotie)

Bijzonder academisch personeel (BAP)

Prof. dr. Johannes Hofmeyr (niet-residentieel)
Lic. Maria Verhoeff (aspirant van het FWO / beleidsmedewerker onderzoek)

Externe lesgevers

Lic. Luk Sanders (werkt aan een promotie)
Drs. Laas Terpstra (werkt aan een promotie)
Dr. Peter van Egmond

Vakgroep Systematische Theologie

Zelfstandig academisch personeel (ZAP)

Prof. dr. Ronald T. Michener (voorzitter)
Dr. Jelle Creemers (beleidsmedewerker onderwijs)
Prof. dr. Nico den Bok (niet-residentieel)
Prof. dr. Jan Hoek (niet-residentieel)
Prof. dr. Patrick Nullens

Assisterend academisch personeel (AAP)

Peirong Lin, MOL (werkt aan een promotie in combinatie met vakgroep GM)
Drs. Ruth Nivelle (werkt aan een promotie)

Bijzonder academisch personeel (BAP)

Dr. Peter Heinckiens (niet-residentieel)

Externe lesgevers

Dr. Ad van der Dussen

Vakgroep Praktische Theologie

Zelfstandig academisch personeel (ZAP)

Prof. dr. Helge Stadelmann (voorzitter a.i.; niet-residentieel)
Dr. Jack Barentsen
Dr. Jos Douma (niet-residentieel)
Dr. René Erwich (niet-residentieel)

Assisterend academisch personeel (AAP)

Lic. Léon van Ommen (werkt aan een promotie)

Externe lesgevers

Rev. Dr. Constance M. Cherry
Karin de Jonge, MA.
Prof. dr. Mark Lamport
Chris Start, M.Sc.
Ds. Jean-Claude Thienpont
Drs. Ron van der Spoel

Vakgroep Godsdienstwetenschappen en Missiologie

Zelfstandig academisch personeel (ZAP)

Prof. dr. Pieter Boersema (voorzitter)
Prof. dr. John R. Franke
Prof. dr. Christof Sauer (niet-residentieel)
Prof. dr. Christine Schirrmacher (niet-residentieel)
Prof. dr. Pieter Siebesma (niet-residentieel)
Dr. Evert van de Poll
Dr. Bart Wallet (niet-residentieel)

Assisterend academisch personeel (AAP)

Dr. Jelle Creemers (doctor-assistent)

Bijzonder academisch personeel (BAP)

Prof. dr. Klaus Fiedler (niet-residentieel)
Prof. dr. Klaus Müller (niet-residentieel)

Externe lesgevers

Dr. John Choi
Prof. Dr. Sander Griffioen
Prof. Dr. Bernhard Reitsma
Drs. Simon van der Lugt

Lerarenopleiding / Onderwijskundig personeel

Assisterend academisch personeel (AAP)

Lic. Greet Gevaert
Lic. Erika Voskuil

 
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Over ons
Docenten