Waarom studeren aan de ETF
luchtfoto.jpgTheologie studeren aan de Evangelische Theologische Faculteit in de bruisende universiteitsstad Leuven zou een goede keuze kunnen zijn. Het is onze visie om mensen toe te rusten om hun plaats in kerk en maatschappij in te nemen en zo het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken in onze wereld. Onze aanpak is bijbelgericht, van academisch niveau en cultureel verrijkend.

Het goede nieuws van Jezus Christus: De basis van ons onderwijs is Jezus Christus. Theologie zonder het Evangelie verliest zijn betekenis. Toewijding aan het Evangelie betekent toewijding aan de gemeente en haar opdracht voor deze wereld. Ons verlangen is dat meer mensen Hem mogen leren kennen als Redder en Heer.

Bijbelgericht: De meest fundamentele bron van ons onderwijs is de Bijbel. We koesteren de overtuiging dat de Bijbel het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God is. In de lijn van de Reformatie bestuderen onze studenten de bijbelse talen als voorbereiding om de Bijbelse boodschap op een goede manier door te geven.

Academisch niveau: We bieden erkende diploma’s aan op academisch niveau (Bachelor, Master, Doctoraat). We zijn overtuigd van het belang van actueel en wetenschappelijk onderbouwd onderwijs. Ook stimuleren we de geestelijke vorming in combinatie met de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten.

Cultureel verrijkend: De ETF is een Europese opleiding waaraan studenten van meer dan 30 verschillende nationaliteiten studeren. Als student leer je omgaan met christenen uit verschillende culturen. We leiden onderwijzers, voorgangers en leiders op om werkzaam te zijn in een multiculturele samenleving. Studenten en professoren hebben verschillende kerkelijke achtergronden. Je leert daardoor omgaan met christenen afkomstig uit diverse evangelische en reformatorische kerken.
 
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Toekomstige studenten
Waarom studeren aan de ETF?