Masterprogramma

Algemeen

nd_2.jpg De ETF biedt een tweejarige opleiding tot academische master aan. Studenten met een bacheloropleiding van de ETF of een andere academische bacheloropleiding theologie worden toegelaten tot de studie. De onderwijstaal is Engels. De masterproef (afstudeerscriptie) kan in het Nederlands geschreven worden.

Je leert vanuit de bijbel een zelfstandige bijdrage te leveren aan de theologische wetenschap en deel te nemen aan de hedendaagse theologische discussies. Het onderzoek speelt een grote rol en in de werkcolleges wordt dit onderzoek toegepast. Ook leer je leiding te geven in organisaties.

Drie afstudeerrichtingen

De masteropleiding kent drie afstudeerrichtingen. De afsluiting van alle drie de afstudeerrichtingen bestaat uit het schrijven van een masterproef. Na afloop van de studie ontvang je het diploma master in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen. Samen met het diploma ontvang je automatisch een gratis diplomasupplement.

1. Bijbel en Theologie

Deze richting legt de nadruk op theologie als wetenschap. Je gaat je richten op de samenhang en relevantie van de klassieke theologische disciplines: Bijbelwetenschappen, historische, systematische en praktische Theologie. Als je overweegt promotieonderzoek te doen na de masteropleiding dan ligt de keuze voor deze richting voor de hand. Ook als je docent wilt worden op een theologische opleiding zoals bijvoorbeeld een bijbelschool is Bijbel en Theologie de aangewezen richting.

2. Kerk en Pastoraat

Als in je toekomstige werk de combinatie leidinggeven, preken en pastoraat belangrijk is, dan is de richting Kerk en Pastoraat een goede keuze. Na het volgen van deze opleiding kun je aan de slag als eindverantwoordelijke van een pastoraal team of als predikant of voorganger in een gemeente. Ook is het mogelijk om te gaan werken in het gevangenis- of ziekenhuispastoraat, als eindverantwoordelijke voor jongerenwerk of als aalmoezenier in het leger. Deze opleiding is zeer geschikt voor studenten die al een Nederlandse HBO-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) hebben gevolgd.

3. Godsdienst en Onderwijs

De vele opvattingen over God en geloof leer je vanuit verschillende invalshoeken te bestuderen. Daarnaast leer je verschillende programma's op te zetten om aspecten van het christelijk geloof over te brengen op anderen. Ook is er ruimte voor het bestuderen van hedendaagse vraagstukken op het gebied van Missiologie. Na je opleiding kun je leiding geven in missiologische organisaties of in het diaconaat. Ook als je je vanuit de journalistiek verder wilt bekwamen in multireligieuze vraagsstukken biedt deze opleiding uitstekende mogelijkheden.

Doelstellingen en eindtermen

Een gedetailleerd overzicht over de doelstellingen en eindtermen van de masteropleiding vind je hier.

Inschrijving en toelating

Overweeg je om een masteropleiding aan de ETF te volgen? Het inschrijvingspakket (aanmeldingsformulier en referentieformulieren) kun je hieronder vinden bij 'Downloads'. Na ontvangst van alle formulieren is je aanmelding compleet.

Downloads

 
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Onderwijs
Master