Lerarenopleiding

Algemene bepaling

De ETF biedt voor studenten die willen werken in het Vlaamse protestants-evangelisch godsdienstonderwijs een specifieke lerarenopleiding aan in het studiegebied godsdienst-wetenschappen en godgeleerdheid, gekoppeld aan het masterprogramma. Een lerarenopleiding gekoppeld aan het bachelorprogramma is niet mogelijk.
Deze opleiding omvat 60 studiepunten en leidt tot het diploma van leraar. Het theoretische gedeelte (30 stp) kan als afstudeerrichting (variant van Godsdienst en Onderwijs) volledig geïntegreerd worden in het masterprogramma. De praktijkcomponent (30 stp) staat los van het masterprogramma.

De onderwijstaal is in principe Nederlands (minimaal 50 van de 60 stp).

Doelstellingen en eindtermen

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht over de doelstellingen en eindtermen van de lerarenopleiding.

Inschrijving en toelating

Overweeg je om een lerarenopleiding aan de ETF te volgen? Het inschrijvingspakket (aanmeldingsformulier en referentieformulieren) kun je hieronder vinden bij 'Downloads'. Na ontvangst van alle formulieren is je aanmelding compleet en nodigen wij je uit voor een gesprek.

Downloads

 
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Onderwijs
Lerarenopleiding