Bachelorprogramma

kapel_2.jpgAlgemeen

De ETF biedt een driejarige academische bacheloropleiding aan, die ook in deeltijd kan worden gevolgd.
Studenten uit Nederland met vooropleiding VWO of propedeuse HBO en studenten uit Vlaanderen met vooropleiding ASO/TSO worden toegelaten tot de studie.
Onafhankelijk van de gekozen afstudeerrichting volg je vakken in de volgende terreinen:

  • Oude Testament,
  • Nieuwe Testament,
  • Geschiedenis van het Christendom,
  • Systematische Theologie,
  • Praktische Theologie,
  • Godsdienstwetenschappen.

Drie afstudeerrichtingen

De bacheloropleiding kent drie afstudeerrichtingen. Voor al deze richtingen geldt dat je na het met goed gevolg afronden van de driejarige studie het diploma bachelor in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen ontvangt. Samen met het diploma ontvangt de student automatisch een gratis diplomasupplement.

1. Bijbel en Theologie

In deze variant is er ruime aandacht voor een degelijke bestudering van de klassieke theologische disciplines, waarbij het onderzoek van de bijbel van groot belang is. De bijbeltalen Grieks en Hebreeuws komen zodoende in deze richting nadrukkelijk aan bod.
Na het afronden van deze driejarige opleiding kun je zelfstandig bijbelonderwijs geven in de gemeente. Daarnaast ben je in staat om wetenschappelijke discussies op het gebied van de theologie te volgen. Meer dan de andere afstudeerrichtingen geldt deze richting als voorbereiding op het masterprogramma.

2. Kerk en Pastoraat

De nadruk in deze richting ligt op opbouw, pastoraat, ondersteuning in de gemeente en het leren preken. Het aantal verplichte uren taalstudie Grieks en Hebreeuws is beperkt (je hebt wel de keuzemogelijkheid deze vakken te volgen).
Als je na drie jaar uit wil stromen naar de praktijk kun je assistent voorganger, lerend oudste of pastoraal medewerker in een gemeente worden. Ook kun je als evangelist of zendeling aan de slag.

3. Godsdienst en Onderwijs

Je leert de vele maatschappelijke opvattingen over religie en geloof vanuit een christelijk uitgangspunt te bestuderen en toe te passen in het onderwijs. Door middel van deze specifieke vakken leer je ook te werken in en met andere culturen. Het aantal uren taalstudie Grieks en Hebreeuws is beperkt (je hebt wel de keuzemogelijkheid deze vakken te volgen).
Als je na drie jaar uit wilt stromen kun je aan de slag in het godsdienstonderwijs of in de zending.

Doelstellingen en eindtermen

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht over de doelstellingen en eindtermen van de bacheloropleiding.

Inschrijving en toelating

Overweeg je om een bacheloropleiding aan de ETF te volgen? Het inschrijvingspakket (aanmeldingsformulier en referentieformulieren) kun je hieronder vinden bij 'Downloads'. Na ontvangst van alle formulieren is je aanmelding compleet en nodigen wij je uit voor een gesprek.

Downloads

 
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Onderwijs
Bachelor