Algemeen

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod van de ETF omvat alle drie cycli van universitair onderwijs: een theologisch bachelorprogramma, masterprogramma en doctoraatsprogramma. De kern van ons onderwijs bestaat uit een vijfjarige dagopleiding. De eerste drie jaar volg je het bachelorprogramma. Na het afronden van deze eerste fase kun je doorstromen naar het masterprogramma. Eventueel kun je na de eerste fase al aan de slag in de praktijk.

Studenten met een andere bachelor- of masteropleiding kunnen ook instromen in dit masterprogramma. Afhankelijk van je opleiding zul je vooraf een aanvullend programma volgen. Uiteraard kun je na je bacheloropleiding aan de ETF ook doorstromen naar een masteropleiding bij een andere universitaire instelling.

De bachelor- en masteropleiding kennen beide drie afstudeerrichtingen: Bijbel en Theologie, Kerk en Pastoraat, Godsdienst en Onderwijs.

Dit vijfjarige programma kun je ook in deeltijd volgen. De opleiding duurt dan dubbel zo lang. Je hoeft geen Latijn en Grieks te hebben gehad in je vooropleiding.

Voor Vlaanderen geldt dat een ASO- of TSO-opleiding toegang geeft tot het eerste jaar. Voor Nederland heb je een VWO-diploma, propedeuse HBO of een voltooid basisjaar van de Evangelische Hogeschool nodig. Studenten van 25 jaar of ouder die in deeltijd de basismodule van de ETF hebben gevolgd kunnen ook toegang krijgen tot het eerste jaar.

Downloads

diploma-uitreiking_2003.jpg  

Studiebeurs/Studiefinanciering

Onze bachelor- en masteropleidingen zijn erkend door de Vlaamse overheid en voldoen aan de normen die gelden binnen de Europese Gemeenschap. Zowel Belgische als Nederlandse studenten kunnen voor deze opleidingen aanspraak maken op een studiebeurs. Voor meer informatie:

Studenten uit Nederland kunnen bij de DUO een aanvraagformulier downloaden voor het aanvragen van studiefinanciering.
Dit formulier gebruik je om de studiefinanciering voor een studie aan de ETF aan te vragen.

Opgelet: Vul op het formulier 'Heverlee' in als plaatsnaam en niet 'Leuven'.
Het codenummer voor het aanvragen van studiefinanciering bij de Informatie Beheer Groep is: Godgeleerdheid: 078200

 
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Onderwijs
Algemeen