Oprichting JEC onderzoekscentrum aan ETF Leuven
maandag, 23 mei 2011 08:17

Op 25 mei 2011 vindt in Leuven de officiële opening plaats van het Jonathan Edwards Center Benelux. Dit aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) gevestigde onderzoekscentrum is in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam opgericht en vormt een officiële affiliatie met het Jonathan Edwards Center van Yale University.


De ETF Leuven en de Vrije Universteit van Amsterdam geven met dit samenwerkingsverband uitdrukking aan hun visie om bij te dragen aan internationaal erkend academisch onderwijs en onderzoek. Het Jonathan Edwards Center Benelux is gevestigd aan de ETF en vormt de spil in het onderzoek, het onderwijs en de publicaties over Edwards en de geschiedenis van de evangelische beweging. Met dit centrum willen de oprichters verdere netwerken met de internationale academische gemeenschap bevorderen.

Jonathan Edwards (1703-1758), predikant, opwekkingsprediker, christelijke filosoof, zendeling en president van de Princeton Universiteit wordt vaak gezien als Noord-Amerika’s grootste theoloog. Hij is het onderwerp van intensief academisch onderzoek vanwege zijn belangrijke rol in de geschiedenis en de wijsgerige erfenis die hij nagelaten heeft in het religieuze, politieke en intellectuele landschap van de Verenigde Staten.

De laatste jaren heeft de snel groeiende belangstelling voor de theoloog Edwards, zijn persoon en  werk wereldwijd meer onder de aandacht gebracht en ontdaan van het eenzijdige beeld van hem als Amerikaanse predikant en voorman van de puriteinen. In toenemende mate gebruiken religieuze leiders, predikanten en kerken wereldwijd zijn teksten en is er sprake van een groeiende erkenning voor het hartstochtelijke en universele van zijn boodschap en de scherpte waarmee hij religieuze ervaring beoordeelt.

Deze wereldwijde interesse in het werk van Edwards is aangewakkerd door het werk van het Jonathan Edwards Center van Yale University. Dit studiecentrum heeft als doel om het onderzoek naar het leven, het werk en de nalatenschap van Edwards te ondersteunen, door bronnen beschikbaar te maken die kritisch onderzoek naar het historisch belang en de hedendaagse relevantie van Amerika’s belangrijkste theoloog mogelijk maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Works of Jonathan Edwards Online, een digitale leer-, onderzoeks-, en publicatieomgeving dat al het materiaal van Edwards ontsluit en aanvult met wetenschappelijk commentaar, om zodoende met gebruik van nieuwe en krachtige technologie het gedachtegoed van Edwards verder te bestuderen.  Deze digitale omgeving Works of Jonathan Edwards Online 2.0 is bereikbaar via de website van het center via www.edwards.yale.edu

Onderzoekers verbonden aan het Jonathan Edwards Center Benelux

Senior onderzoekers

  • Prof. Dr. Willem van Asselt (ETF Leuven)
  • Prof. Dr. Andreas J. Beck (Director; ETF Leuven)
  • Prof. Dr. Johannes Hofmeyr (ETF Leuven)
  • Prof. Dr. Kees van der Kooi (VU University Amsterdam)
  • Dr. Wim van Vlastuin (Director; VU University Amsterdam)
  • Prof. Dr. Antonie Vos (ETF Leuven)

Junior onderzoeker

  • Philip Fisk, M.Th. (Ph.D. candidate, ETF Leuven)

 

Over het openingsprogramma van 25 mei 2011

16.30     Welcome & Opening
                    Prof. Dr. Patrick Nullens, Rector of the ETF Leuven
16.40    Speech JEC Yale
                    Prof. Dr. Adriaan Neele, Director JEC Yale University
16.50    Speech JEC Benelux, ETF Leuven
                    Prof. Dr. Andreas J. Beck, Director JEC Benelux
17.00     Speech JEC Benelux, VU Amsterdam
                    Prof. Dr. Wim Janse, Vice Rector of VU University Amsterdam
17.10      Speech by the Mayor of Leuven, Louis Tobback
17.20      Official inaugural lecture
                    Prof. Dr. Kenneth P. Minkema, Executive Editor of JEC Yale University
17:50     Signing of the Agreement of Academic Cooperation, Yale – ETF - VU
18.00     Closing
                    Prof. Dr. Patrick Nullens, Rector of the ETF Leuven

Over de Evangelische Theologische Faculteit (ETF), Leuven

De ETF is een ambtshalve geregistreerde instelling voor hoger onderwijs op universitair niveau. Zij is erkend voor de verlening van de graden van Bachelor, Master en Doctor in de Godgeleerdheid en de Godsdienstwetenschappen.

In het Nederlandse taalgebied is de ETF een van de grotere opleidingen in de protestantse en evangelische theologie. In de verschillende academische programma’s studeren 130 studenten aan hun bachelor en master. Ook zijn er ruim 50 studenten die werken aan een doctoraatsproefschrift.

De ETF heeft indertijd in 2006 een positief rapport gekregen van de visitatiecommissie, hetgeen geresulteerd heeft in een positief accreditatiebesluit van de NVAO in 2007. Eén van de aanbevelingen van dat rapport, om internationaal meer samen te werken, heeft geresulteerd in een nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Deze nieuwe stap met de oprichting van JEC Benelux in affiliatie met Yale University is een volgende stap in deze internationale samenwerking.

Over de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit van Amsterdam

De faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam is een oecumenisch-protestantse faculteit die haar wetenschappelijke werkzaamheden op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening verricht in relatie tot zowel de Nederlandse samenleving als het wereldwijde christendom en in dialoog met andere religies en levensbeschouwingen.

Met blijvende aandacht voor haar wortels in de gereformeerde protestantse traditie zoals die zich in Nederland heeft ontwikkeld en in de huidige Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vorm heeft gekregen, is de faculteit sinds 2000 een centrum geworden waaraan ook andere denominaties of stromingen van de protestants-christelijke traditie zich hebben verbonden met behoud van de eigen identiteit (Hersteld Hervormden, Doopsgezinden, Baptisten, de pinksterbeweging en evangelicals). Verder is er ook ruimte voor andere levensbeschouwingen en godsdiensten, zoals de Islam. Hierdoor is de faculteit een plek geworden waar verschillende geloofstradities zich gezamenlijk wijden aan wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

De verbindende schakel tussen de verschillende denominaties en godsdiensten die aan de faculteit zijn vertegenwoordigd, vormt de actualiserende toepassing van de klassieke simplex ordo structuur van de faculteit waarin van de verbondenheid van de wetenschappelijke staf met geloofstradities wordt uitgegaan. Deze structuur betekent dat de spanning tussen normativiteit en descriptiviteit nadrukkelijk wordt verdisconteerd in het onderwijs, het onderzoek en het benoemingsbeleid van de faculteit. Daarin onderscheidt de faculteit zich van andere theologische faculteiten in Nederland.

Het profiel van de faculteit wordt zichtbaar in de organisatie, het onderzoek en het onderwijs van de faculteit. De faculteit is georganiseerd in vijf secties: Bijbelwetenschappen (Oude Testament en Nieuwe Testament), Kerkgeschiedenis, Dogmatiek & Oecumenica, Ontmoeting van tradities (wereldgodsdiensten en godsdienstfilosofie), en Praxis (praktische theologie, sociale wetenschappen en zorgethiek). Daarnaast is er ook een Centrum voor Islamitische theologie. De zwaartepunten van het onderzoek weerspiegelen deze indeling van de faculteit. Vanaf 2008 verricht de faculteit haar onderzoek ook in het kader van het interdisciplinaire, interfacultaire VU Institute for the Study of Religion, Culture and Society (VISOR). Het onderwijsprogramma in zowel de bachelor- als de masterfase bestaat uit een opleiding (christelijke) theologie, een opleiding religie en levensbeschouwing, en (in de nabije toekomst) een afzonderlijke opleiding Islamitische theologie. Binnen de opleiding (christelijke) theologie behouden de verschillende denominaties of stromingen elk hun eigen gezicht. Het grootste deel van het programma is echter gemeenschappelijk voor alle studenten. Verder maken interactie en dialoog tussen de verschillende geloofstradities aanwezig aan de faculteit en daarbuiten deel uit van alle drie opleidingen. 

De faculteit is er zich van bewust dat ze in een brede universiteit is ingebed waardoor de bestudering van de literaire, historische, sociaal-culturele en filosofische aspecten van geloofsvoorstellingen kan plaatsvinden, en verder dat deze universiteit zich in Amsterdam bevindt, een grootstedelijke context die zich kenmerkt door een verscheidenheid aan denominaties en godsdiensten die ook elders ter wereld voorkomt. Het doel van de faculteit is om goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te verrichten in deze multireligieuze context en als zodanig een bijdrage te leveren aan stad, land, en wereld.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

  • ETF: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  • VU: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  • Yale: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Nieuws en agenda
NieuwsOprichting JEC onderzoekscentrum aan ETF Leuven