ETF op zoek naar 2000 vrienden

Op veel fronten gaat het goed met de ETF. Op gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen vooruit gezet.

Nog nooit eerder studeerden er zo veel mensen aan onze instelling (ruim 180), en nog nooit eerder schreven onze docenten zoveel boeken en artikelen. We zijn blij dat we de uitdagingen van de hervormingen in het Hoger Onderwijs hebben aangepakt en dat we erkende diploma’s mogen blijven uitreiken in de toekomst. Het levert resultaat op. Ook blijken onze studenten relatief gemakkelijk de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.


Samen willen we werken aan een sterke evangelische beweging, die relevant is voor vandaag  én morgen. De overheid komt in de bekostiging van de opleiding slechts gedeeltelijk tussen, nu zo’n 30%, op termijn verwachten we dat dit naar 55-60% zal gaan. Daarover zijn we nog in gesprek.

Omdat de overheid slechts voor een beperkt deel tussenkomt zijn we afhankelijk van studiegelden en giften van vrienden. De studiegelden mogen wettelijk niet verder worden verhoogd waardoor we uiteindelijk afhankelijk blijven van sympathisanten die onze instelling financieel willen steunen.


Doordat we niet gebonden zijn aan één bepaalde kerkelijke stroming of denominatie kunnen we niet terugvallen op een kerkverband of denominatie die onze exploitatie draagt. Daarom zijn we afhankelijk van individuele gelovigen die het belangrijk vinden dat er een opleiding zoals de ETF is.


Als u ook belangrijk vindt dat er op academisch niveau een interkerkelijke en Bijbelgetrouwe faculteit bestaat en dat het christelijk geluid in Europa  gehoord wordt en aan kracht kan winnen, word dan ook vriend van onze instelling.


We zoeken 2000 vrienden die 5 euro per maand willen geven (16 cent per dag). Om vriend te worden klik hier. Als u meer informatie wilt klik dan hier.

 
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Financiële steun
Vriend van de ETF