Dr. Nico den Bok benoemd tot hoogleraar
woensdag, 12 december 2012 09:41

Leuven – Dr. Nico den Bok is met ingang van 1 januari 2013 aangesteld als deeltijds hoogleraar Systematische Theologie aan de Evangelische Faculteit Leuven (België).

Academische inzet

Dr. Nico den Bok genoot zijn academische opleiding aan de Theologische Faculteit in Utrecht. Een promotie op het proefschrift "Communicating the Most High" volgde in 1996. In deze studie wordt Gods persoonlijke karakter in verband met zijn drie-eenheid besproken. Dr. den Bok was van 2010 tot 2012 verbonden aan de PThU als hoogleraar Systematische Theologie.

Het werk van dr. den Bok (1959) focust op de klassieke theologie in rapport met onze tijd, bijvoorbeeld op het grensgebied met spiritualiteit, kunst en natuurwetenschap. Een beproefde vorm van klassieke theologie is het scholastieke denken, dat bij dr. den Bok onder meer uitkomt in zijn betrokkenheid bij de onderzoeksgroep Johannes Duns Scotus. Ook twee andere hoogleraren van de ETF maken deel uit van deze onderzoeksgroep.

Kerkelijke inzet

Naast zijn academische inzet is dr. den Bok ook actief binnen de kerkelijke praktijk. Tijdens het schrijven van zijn proefschrift was dr. den Bok halftijds verbonden als vicaris aan de Nederlands Hervormde Gemeente van Zaandam. Vervolgens was hij wijkpredikant in Den Haag en later interim-predikant in Bilthoven. Momenteel is hij in deeltijd als wijkpredikant verbonden aan de Verlosserkerk van de Protestantse Gemeente te Bussum.

 
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Nieuws en agenda
NieuwsDr. Nico den Bok benoemd tot hoogleraar