Nieuws


ILE Studiedag - 9 mei 2014
vrijdag, 28 maart 2014 08:55

The Moral Challenges of Leadership

ETF’s Institute of Leadership and Ethics (ILE) nodigt u van harte uit voor een studiedag over de morele uitdagingen van leiderschap: Waarom is het zo moeilijk om als leider ook moreel sterk te blijven? Waarom trappen leiders –zoals de geschiedenis ons toont– steeds opnieuw in dezelfde val?

Wetenschappers van verschillende vakgebieden en contexten presenteren op deze studiedag hun werk.
Lees meer over de verschillende onderwerpen die aan bod komen op de ILE-website.

Praktische informatie

Datum: 9 mei 2014, 9.00 – 18.00 uur
Locatie: ETF in Leuven, België
Taal: Engels
Prijs: € 20 (€ 7 voor studenten)

Inschrijven

U kunt uw deelname aanmelden tot 30 april 2014.

 
TU Kampen en ETF Leuven versterken samenwerking
maandag, 24 maart 2014 14:00

TU Kampen en ETF Leuven versterken samenwerking

Center of Excellence in Reformed and Evangelical Theology opgericht

KAMPEN/LEUVEN – 24 maart 2014 – De Theologische Universiteit te Kampen en de Evangelische Theologische Faculteit Leuven gaan verder samenwerken op het terrein van onderzoek. Daartoe tekenen de instellingen vandaag een overeenkomst.


De overeenkomst tussen de twee theologische universiteiten heeft onder meer betrekking op de opleiding van promovendi in een gezamenlijk op te richten Center of Excellence. De laatste jaren is er een toename van wederzijdse betrokkenheid in leescommissies en co-promoties en in de nabije toekomst zullen er gezamenlijke doctoraatsprojecten plaatsvinden. Er is al een zogenoemd joint-doctorate op het terrein van de hoogleraren Nullens en De Bruijne rond een onderzoek naar de betekenis van de theologie van Bonhoeffer voor de milieu-ethiek. Op het terrein van de oude gereformeerde theologie werkt de TU Kampen al nauw samen met het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) dat aan de ETF gevestigd is.


Door deze samenwerking komen er meer mogelijkheden voor het doorgroeien van aio's naar postdoc-posities. Zo kunnen junioronderzoekers op een natuurlijke manier doorgroeien in hun academische loopbaan. Beide instellingen kunnen via het Center of Excellence tevens jonge wetenschappers aan zich binden van buiten Nederland en België en zo het academische niveau op internationaal vlak verhogen.


Daarnaast geeft de overeenkomst ook een impuls aan het verrichten van meer gezamenlijk onderzoek. Op het gebied van onderwijs is er reeds vele jaren een uitwisseling tussen docenten van Kampen en Leuven.


Patrick Nullens, rector ETF Leuven:
“De toegenomen nadruk op het publiceren van wetenschappelijk werk leidt tot meer specialisatie. Het is dan goed om als relatief kleine instellingen gebruik te maken van elkaars expertise.”


Mees te Velde, rector TU Kampen:
“Het is een natuurlijke samenwerking tussen beide theologische universiteiten. De ETF en de TU Kampen herkennen zich in grote mate in elkaars identiteit en in de benadering van de methodologie van theologische studies. Beide instituten laten zich leiden door hetzelfde motto fides quaerens intellectum en zijn toegewijd aan een theologie die gefundeerd is op de Schrift en de traditie van de kerk.”

Over de partners

De TU Kampen en de ETF Leuven bieden beiden academisch theologisch onderwijs op drie niveaus: bachelor, (predikants-)master en doctoraat. Ze functioneren binnen eenzelfde accreditatiekader en onderwijsstructuur conform voor de NVAO en zijn beide kleinere universitaire instellingen van de Lage Landen.


De TU Kampen is een academisch theologisch instituut verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).


De ETF is een interkerkelijk academisch instituut toegewijd aan de evangelische theologie waarbinnen de gereformeerde theologie naast de vrijkerkelijke theologie een plaats heeft. Zij is gelegen in België en heeft een Europese focus.

 
In memoriam - Prof. em. dr. dr. Georg Huntemann
dinsdag, 25 februari 2014 14:43

IN MEMORIAM

Prof. em. dr. dr. Georg Huntemann (10 juni 1929 - 13 februari 2014)

Professor Georg Huntemann was hoogleraar theologische ethiek aan de ETF van 1985 tot 1995. Zijn Duitstalige colleges waren altijd een belevenis en inspireerden veel studenten. Huntemann is een van de academische “founding fathers” van de toen nog piepjonge faculteit. De ETF werd geboren uit een theologische hogeschool en had net haar overheidserkenning gekregen als universitaire faculteit (1983). Ze zocht nu haar weg naar verdieping en wetenschappelijk gehalte. Professor Huntemann was een van de eerste hoogleraren die zich hiervoor ten volle inzette. Daarnaast was professor Huntemann ook hoogleraar aan de Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel (STH), een gelijkaardige faculteit in Zwitserland. Ook hier beïnvloedde hij vele studenten die nu leidersposities innemen.

Professor Huntemann was pastor van de Lutherse St.-Martini-Kirche in Bremen. De verkondiging van Gods woord bleef voor hem heel zijn loopbaan een primaire opdracht. In alles bleef hij Verbi Divini Minister, bedienaar van het Goddelijke Woord. Dit Woord van God was altijd zo veel groter dan ons feilbare mensenwoord. Hoe intellectueel sterk we ook mogen zijn, we zijn niet meer dan nederige knechten die uit genade worden geroepen om te spreken namens Hem, Schepper en Verlosser van de wereld. Theologie is niet het Woord van God, het is slechts een belijdend antwoord op dat Woord.

Georg Huntemann studeerde theologie in Hamburg, Erlangen, Zürich, Tübingen, Göttingen en Bern. Hij behaalde twee doctoraten. Zijn kennis van de Duitse theologie was ronduit fenomenaal. Maar ook in de filosofie was hij bijzonder goed thuis. Zijn interpretatie van Martin Heidegger en Friederich Nietzsche was origineel en fris. Zoals het bij een degelijke Europese intellectueel past, liepen filosofie, cultuurwetenschappen en theologie bij Huntemann steeds door elkaar heen.

Samen met andere theologen van zijn generatie was hij erg geschokt van de culturele revolutie die Europa doormaakte in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij ging de intellectuele strijd aan met het horizontalisme in de theologie, het feminisme en het erotiseren van de Westerse cultuur. Een van zijn nogal populistische boeken draagt de dramatische titel: Gottes Gebot oder Chaos - was bringt Europas Zukunft? Der politische Auftrag des Christen in der sogenannten Wendezeit (1992).

Voor Huntemann was er wel degelijk een joods-christelijk West-Europa, of zoals hij het zo vaak noemde, het Avondland. De oplossing ligt niet bij de evangelicale vlucht tot persoonlijke piëteit en wereldvervreemding. Zijn kritiek op het Amerikaanse televisiepiëtisme is al even bijtend als die op de volkskerk die zich onkritisch overgeeft aan de vrijzinnige tijdgeest. Christelijke prediking is in dit opzicht altijd een politieke prediking die zich beroept op Gods geboden.

Wat de chaos in Europa betreft, het raakte me diep dat Georg Huntemann overleed op de dag dat België als eerste land ter wereld een zo vrije euthanasiewet voor wilsbekwame minderjarigen heeft aanvaard. Hiermee ziet België zichzelf als een gidsland voor de wereld. Deze arrogante zelfzekerheid waarmee dit geloof in absolute morele vrijheid en individualiteit wordt aangenomen toont pijnlijk hoe Europa zijn morele wortels is verloren. Ik herinner me hoe Huntemann vaak verwees naar het katholieke België als een gematigd conservatief land in Europa. Jammer genoeg is dit niet langer zo.

Dit brengt me bij een van de belangrijkste karakteristieken van Huntemanns stijl en methode. Theologie en ethiek zijn altijd contextueel en profetisch. Zij zijn geen abstractie, maar altijd een reactie op een concrete uitdaging in de samenleving. Een groot voorbeeld van deze benadering was voor hem Dietrich Bonhoeffer. Huntemanns werk over Bonhoeffer was vernieuwend en opnieuw uitdagend (Der andere Bonhoeffer. Die Herausforderung des Modernismus. 1989). Volgens hem hadden de vrijzinnige bevrijdingstheologen Bonhoeffer onterecht gekaapt. De echte Bonhoeffer was veel conservatiever en trouw aan de Schrift. Maar hij was niet statisch of dogmatisch. Bonhoeffer ging de confrontatie aan met een laks naamchristendom dat blind was voor onrecht en de gruwelijke Jodenvervolging. Ook had Bonhoeffer al heel vroeg door wat de gevolgen waren van de secularisatie. De secularisatie vraagt om een nieuwe doordenking van het christelijk belijden. Hoe dan ook, er bestaat niet zoiets als goedkope genade. Net als bij Bonhoeffer is Huntemanns visie op het christelijke geloof altijd strijdend, bereid tot het ondergaan van intellectuele minachting en zelfs vervolging.

Georg Huntemanns diepe waardering voor het joodse karakter van het christelijk belijden wordt vaak onderschat. Hij was sterk beïnvloed door zijn leermeester Hans Joachim Schoeps. In Huntemanns basiswerk over de ethiek - Biblisches Ethos im Zeitalter der Moralrevolution (1999) - staat de universele betekenis van het Noachitische verbond en de Tien Geboden dan ook centraal. Het Oude Testament is misschien wel de primaire bron voor zijn hele ethische oeuvre.

Als zijn voormalig student en collega neem ik afscheid van mijn “Doktorvater”, een oudere vriend, reis- en strijdgenoot. Ik herinner me de lange discussies tijdens fantastische maaltijden, de wandelingen, de scherpe confrontaties. Soms ging professor Huntemann zo op in de discussie dat hij college gaf voor alle gasten van het restaurant. Goede theologie krijgt gestalte in de confrontatie. Zijn woorden waren altijd scherp als een speer. Soms nam de dramatiek bijna Wagneriaanse proporties aan. Maar nooit verwachtte hij slaafse gehoorzaamheid, integendeel, hij zocht de kritische dialoog op. De gesprekken hadden iets weg van een degengevecht en soms bleef je licht gekwetst achter, maar dan altijd net iets vaardiger voor de strijd. In het vuur van de oorlog was je geen collega of doctoraatsstudent, maar een strijdmakker en vriend op wie hij volkomen vertrouwde. Achter het masker van een dramatische robuustheid schuilde een kwetsbare man met een groot hart voor God en zijn gemeente, een man die overliep van liefde en passie. Ik zal professor Huntemann altijd dankbaar blijven voor het vele wat ik van hem mocht leren, en voor de grote inspanning die hij heeft gedaan om de ETF als een lichtbaken te maken in een verward Europa.

 

Prof. dr. Patrick Nullens

 
ILE-ontbijt: 5 april 2014
donderdag, 20 februari 2014 15:30

Afbeelding van dr. Sander LuitwielerETF's Institute of Leadership and Ethics (ILE) organiseert op 5 april het ontbijtseminarie ‘United in diversity: A Christian view on the European Union’ (In verscheidenheid verenigd: een christelijk perspectief op de Europese Unie). Het onderwerp wordt gepresenteerd door dr. Sander Luitwieler.

ILE organiseert seminaries en workshops om christelijke leiders in de kerk en maatschappij te ondersteunen.

Meer informatie over dit interactieve ontbijt vindt u op de ILE-website.

 

Praktische informatie

Datum: 5 april 2014, 8.30 - 10.30 (de datum is verplaatst van 22 maart naar 5 april)
Locatie: ETF in Leuven, België
Taal: Engels
Prijs: gratis (een vrijwillige bijdrage voor de kosten is welkom)


Inschrijven

U kunt zich aanmelden tot 31 maart 2014 bij Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 
Opening academisch jaar 2013-2014
dinsdag, 24 september 2013 00:00

Gisteren opende de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven het academisch jaar 2013-2014. Met een studentenaantal dat voor het eerst boven de 200 uitkomt, zet de stabiele groei ook dit jaar door.

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Nieuws en agenda
Nieuws