Nieuws


Boekpresentatie Synopsis Purioris Theologiae
woensdag, 17 september 2014 13:37

Burgemeester drs. H.J.J. Lenferink van Leiden neemt eerste exemplaar in ontvangst


Na bijna vier eeuwen komt de Synopsis Purioris Theologiae terug naar Leiden. Vier Leidse professoren schreven van 1620-1625 dit leerboek voor gereformeerde theologie. In de 17e eeuw groeiden generaties theologen ermee op. Sinds 2010 werkt een team van zo'n vijftien wetenschappers - classici, theologen, filosofen, historici - aan het opnieuw toegankelijk maken van dit standaardwerk in een Latijns-Engelse uitgave, voorzien van inleiding en annotaties. Vrijdag 26 september wordt het eerste van de drie delen gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Leiden.


Synopsis Purioris TheologiaeHet eerste deel wordt opgedragen aan de herinnering van prof. dr. Willem J. van Asselt (1946-2014), die zich als voorzitter van OGTh met veel enthousiasme heeft ingezet voor dit project, maar de voltooiing ervan niet meer mee kan maken. Het eerste exemplaar wordt door drs. H.J.J. Lenferink, burgemeester van Leiden, in ontvangst genomen. De vertaler, prof. dr. Riemer Faber (Waterloo University, Canada), verzorgt na de presentatie een lezing over "The Language(s) of the Synopsis", en volume editor dr. Dolf te Velde belicht de Synopsis onder de titel "Theologie als teamwork". Eerste reacties op de uitgave worden verzorgd door dr. Jo Spaans (universitair hoofddocent Cultuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht) en prof. dr. Marcel Sarot (hoogleraar Fundamentele Theologie en decaan, Tilburg School of Catholic Theology).


De Synopsis Purioris Theologiae (SPT) werd in 1625 gepubliceerd als eerbetoon aan de zes jaar eerder gehouden synode van Dordrecht (1618-1619). Het kan worden beschouwd als het begin van de theologische verwerking van de tijdens de Dordtse synode opgestelde leerregels. De vier auteurs - J. Polyander, A. Walaeus, A. Thysius en A. Rivetus - waren allen als hoogleraar verbonden aan de Leidse Universiteit. Het werk is een bundeling van 52 disputaties, een veelgebruikt genre in het toenmalig onderwijs aan de universiteiten, waarin de Leidse hoogleraren hun theologische positie kort uiteenzetten. Het leerboek verwierf binnen korte tijd grote populariteit en heeft ten minste een kwarteeuw het theologisch veld beheerst. De titel - overzicht van een zuiverder theologie - zou misschien anders doen vermoeden, maar door zijn gematigde opstelling ten opzichte van onder meer het remonstrantisme heeft het handboek wellicht ook een pacificerende invloed uitgeoefend. De Synopsis beleefde 6 drukken in het Latijn: na de zeventiende-eeuwse uitgaven in 1625, 1632, 1642, 1652 en 1658, verzorgde Herman Bavinck in 1881 een herdruk. In 1964 en 1966 zag een Nederlandse vertaling het licht. Ondanks het enorme belang van dit werk voor de kennis van de gereformeerde theologie in de zeventiende eeuw en de verwerking daarvan in later eeuwen, ontbreekt tot hiertoe een vertaling in enige andere taal.


In die leemte voorziet het werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie (OGTh) door middel van de uitgave van een wetenschappelijke, zorgvuldig geannoteerde Latijn-Engelse paralleleditie van dit werk, inclusief een historische en theologische introductie en de nodige registers om het werk toegankelijk te maken voor verder onderzoek. In de voetnoten bij de Latijnse editie worden de talrijke verwijzingen naar klassieken, kerkvaders, Middeleeuwse en contemporaine theologen zo veel mogelijk aangewezen. De voetnoten bij de Engelse editie zijn erop gericht de tekst inhoudelijk te ontsluiten. Voor het juiste verstaan van de Synopsis is voortdurend historische, theologische en filosofische expertise en achtergrondkennis vereist. In teamverband en plenaire sessies bundelen de leden van OGTh via een intensief en zorgvuldig proces hun gezamenlijke expertise op diverse terreinen om de Synopsis internationaal 'leesbaar' te maken voor een geïnteresseerd publiek.

Praktische informatie:

  • Datum: vrijdag 26 september 2014, 14.30 - 17.00 uur
  • Locatie: "Vossius Conferentiezaal", Universiteitsbibliotheek (2e verdieping, Zuidhal), Wittesingel 27 te Leiden
  • Kosten: Dit programma wordt u gratis aangeboden door het werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie (OGTh), het Scaliger Institute en Brill Publishers
  • Aanmelding wordt op prijs gesteld: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Over de uitgave (boekomslag):

This bilingual edition of the Synopsis Purioris Theologiae (1625) makes available for the first time to English readers a seminal treatise of Reformed Scholasticism. Composed by four professors of Leiden University (Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus, and Anthonius Thysius), it gives an exhaustive yet concise presentation of Reformed theology as it was conceived in the first decades of the seventeenth century. From a decidedly Reformed perspective, the Christian doctrine is defined in contrast with alternative or opposite views (Catholic, Spiritualist, Arminian, Socinian). Both on the academic level and on the ecclesiastical level, the Synopsis responds to challenges coming from the  immediate context of the early seventeenth century. The disputations of this first volume cover topics such as Scripture, doctrine of God, Trinity, creation, sin, Law and Gospel.


Dolf te Velde, Riemer A. Faber, Willem J. van Asselt & William de Boer (eds.), Synopsis Purioris Theologiae. Synopsis of a Purer Theology. Latin Text and English Translation, Volume 1, Disputations 1-23 [Studies in Medieval and Reformation Traditions, 187; Texts & Sources, 5] (Brill: Leiden, 2014).

 
Promotie Jelle Creemers tijdens jaarlijkse doctoraatsweek ETF
maandag, 01 september 2014 14:33

LEUVEN, 1 september 2014 – In de eerste volle week van september vindt aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) traditiegetrouw de doctoraatsweek plaats. Op het programma staan o.a. de promotie van de Vlaamse theoloog Jelle Creemers en de afscheidsrede van prof. dr. Willem Ouweneel.

Promoties

In deze 29e editie van de doctoraatsweek vinden er twee promoties plaats. Op 2 september verdedigt Benjamin Kilchör, Zwitsers theoloog en docent Oude Testament aan de Staatsunabhängige Theologische Hochschule in Basel, zijn proefschrift “Mosetora und Jahwetora. Das Verhältnis von Deuteronomium 12-26 zu Exodus, Levitikus und Numeri”.

Foto Jelle Creemers
Jelle Creemers, docent Systematische Theologie aan de ETF in Leuven, verdedigt op 4 september zijn proefschrift over de internationale dialoog tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Klassieke Pinksterbeweging. Sinds 1972 vindt jaarlijks een ontmoeting plaats. Doorheen de decennia groeide dit uit tot een stevige en constructieve dialoog tussen vertegenwoordigers van deze zeer verschillende kerkelijke gemeenschappen. Samen hebben zij diverse thema’s uitgediept, zoals bekering, sacramenten, gemeenschap, evangelisatie en Geestesdoop. Het onderzoek van Jelle Creemers richt zich op de methodologische vragen van deze dialoog, met name voor wat betreft de Pinksterkerken: hoe waren zij doorheen de jaren in deze dialoog vertegenwoordigd, en hoe zijn de dialoogontmoetingen georganiseerd met het oog op vruchtbare resultaten.

Inaugurele rede prof. dr. John Franke

Ook geeft prof. dr. John Franke (VS) zijn inaugurele rede als hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie. Prof. Franke wordt wel eens de theoloog van de emerging church genoemd. Rector prof. dr. Patrick Nullens over zijn benoeming: “John Franke brengt het praktisch christen-zijn in de huidige pluralistische cultuur en maatschappij in dialoog met de klassieke theologie. Zijn kritische en verfrissende aanpak past bij de open blik van de ETF en is nuttig voor missiologie in een seculiere context.”

Emeritaat prof. dr. Willem Ouweneel

Met zijn rede “Theology and the Eternal-Feminine”, neemt prof. dr. Ouweneel op 4 september afscheid van de ETF. Rector Patrick Nullens: “We kijken met grote dankbaarheid terug op het werk van professor Ouweneel. Zijn colleges dogmatiek waren bij onze studenten bijzonder geliefd. Evangelische theologie vanuit de Schrift is niet statisch, maar bewegelijk, dat heeft Ouweneel inmiddels aangetoond.”

Over de ETF

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven heeft als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De faculteit heeft op dit moment 54 studenten uit 19 verschillende landen in haar doctoraatsprogramma.

 
Vacature: Docent Systematische Theologie
woensdag, 27 augustus 2014 08:19

De ETF zoekt
een universitair docent Systematische Theologie (0,4 fte).
Hij/zij zal ook functioneren als beleidsmedewerker onderwijs (Ba/Ma/SLO).
Het betreft een tijdelijk contract voor twee academiejaren met uitzicht op een vaste benoeming.
Aanstelling is mogelijk vanaf 1 oktober 2014.


Hij/zij wil vanuit een evangelische overtuiging een positieve bijdrage leveren aan de missie van de ETF.

Lees meer...
 
Dr. Christof Sauer benoemd tot hoogleraar aan de ETF in Leuven
woensdag, 25 juni 2014 11:07

Dr. Christof Sauer benoemd tot hoogleraar aan de ETF in Leuven

Specialist godsdienstvrijheid toegevoegd aan vakgroep Godsdienstwetenschappen en Missiologie

LEUVEN – 25 juni 2014 – Dr. Christof Sauer werd recent aangesteld als hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Zijn onderzoeksopdracht heeft een specifieke focus op godsdienstvrijheid en vervolging. De omvang van zijn aanstelling is 50%. Het betreft een bijzondere leerstoel die extern wordt gefinancierd.

Christof Sauer
Prof. dr. Christof Sauer is mede-oprichter van het International Institute for Religious Freedom (IIRF) en bestuurder van de afdeling van dit instituut in Kaapstad, Zuid-Afrika. Daarnaast is hij redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift International Journal for Religious Freedom en van verschillende boekenseries over dit thema. In zijn onderzoeksopdracht aan de ETF staan de thema’s van individuele en collectieve godsdienstvrijheid centraal. Prof. Sauer onderzoekt wereldwijd situaties waarin deze fundamentele mensenrechten, in het bijzonder van christenen, worden beperkt of geschonden. Gerelateerde problematieken, zoals vervolging van mensen omwille van hun geloof, worden vanuit christelijk perspectief doordacht en onder de aandacht gebracht.

Godsdienstvrijheid
Pew Research Center geeft aan dat wereldwijd 76% van de wereldbevolking leeft in een context waarin godsdienstvrijheid ernstig beperkt is. Volgens de World Watch List van Open Doors International lijden christenen in meer dan 50 landen in verschillende graden onder discriminatie en vervolging. Prof. dr. Christof Sauer: “Vervolging komt vaak voor onder de vorm van beperking of betwisting van het recht op het veranderen of verspreiden van geloof. Vervolging is dus verzet tegen de uitoefening van de vrije rechten van de mens.”

Prof. dr. Patrick Nullens, rector van de Evangelische Theologische Faculteit over de benoeming van dr. Christof Sauer: “Historisch vormt het christelijke denken mede de basis voor de nadruk op gewetensvrijheid en menselijke waardigheid. Geloven is een diep menselijke keuze die we in alle vrijheid willen beleven. Maar het is nog altijd zo dat vele mensen in de wereld lijden onder totalitaire en fanatieke machten, seculier of religieus. De aanstelling van dr. Sauer aan onze faculteit betekent dat wij met onze studenten en docenten uit verschillende contexten en landen, actuele vragen rond mensenrechten en godsdienstvrijheid kunnen doordenken en onderzoeken vanuit een christelijk perspectief.”

Academische achtergrond prof. dr. Christof Sauer
Prof. dr. Christof Sauer (1963) genoot zijn academische opleiding theologie aan de universiteit van Tübingen, Duitsland, en promoveerde in 2002 op een onderzoek naar ‘Christelijk getuigen in een moslimomgeving’ aan de Universiteit van Zuid-Afrika in Pretoria. In 2013 volgde een postdoctorale graad (Habilitation) aan de universiteit van Wuppertal/Bethel, Duitsland met een onderzoek over de vraag hoe christenen vanuit verschillende tradities martelaarschap en zending zien.

International Institute for Religious Freedom
Het hoogleraarschap van dr. Sauer staat in het kader van de samenwerking van de ETF met het International Institute for Religious Freedom (IIRF) van de World Evangelical Alliance, met afdelingen in Bonn, Kaapstad en Colombo. De IIRF is o.a. betrokken bij de belangenbehartiging van godsdienstvrijheid bij de Europese Unie.

De benoeming van dr. Sauer als hoogleraar aan de ETF in Leuven wordt mogelijk gemaakt door meerdere organisaties die zich inzetten voor godsdienstvrijheid waaronder Hilfe für Mensch und Kirche (HMK) in Zwitserland en Alliance Defending Freedom (ADF) in de Verenigde Staten. Verschillende organisaties waaronder Open Doors International maken gebruik van de expertise van dr. Sauer en geven opdrachten tot onderzoek.

 
In memoriam - Prof. dr. Willem van Asselt
donderdag, 05 juni 2014 11:43

Scholastiek en spiritualiteit, wetenschap en vriendschap: In memoriam prof. dr. Willem van Asselt (1946-2014)

Prof. dr. Willem van AsseltIn de ochtend van 29 mei j.l. is de bekende kerkhistoricus prof. dr. Willem van Asselt na enkele weken ziekte overleden, nog geen maand nadat hij de leeftijd van 68 jaar had bereikt. Na 21 jaar als Nederlands Hervormd predikant werkzaam te zijn geweest, was hij van 1993-2007 (hoofd)docent geschiedenis van het gereformeerd protestantisme aan de Universiteit Utrecht en vervolgens sinds 2008 hoogleraar historische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven. Professor Van Asselt was aimabel en hartelijk en heeft veel betekend voor zijn gemeenteleden en zijn studenten, promovendi en collega’s. Hij was ook internationaal gezien een vooraanstaand onderzoeker van de kerk- en theologiegeschiedenis in de vroegmoderne tijd, met het zwaartepunt in de gereformeerde orthodoxie en scholastiek. Van zijn hand zijn veertien boeken verschenen, als auteur of mederedacteur, en ruim honderd artikelen in wetenschappelijke boeken en tijdschriften. De internationale erkenning van zijn werk blijkt ook uit het Festschrift, dat in 2010 bij de gerenommeerde uitgeverij Brill te Leiden is verschenen met als titel ‘Scholasticism Reformed’.

Willem van Asselt werd op 30 april 1946 geboren in Slijk-Ewijk bij Nijmegen. In de jaren vijftig verhuisde het gezin naar Ede, waar zijn vader hoofd van de eerste CNS-school werd. Toen de jonge Willem elf jaar was, overleed zijn vader tijdens de gezinsmaaltijd door een hartaanval. Zijn moeder, die nu alleen stond, heeft Willem naar het gymnasium gestuurd, waar hij de liefde voor klassieke talen te pakken kreeg. In 1964 vertrok hij naar Utrecht om theologie te studeren. Vervolgens legde hij in 1967 het kandidaatsexamen af en in 1969 het kerkelijk examen. Opvallend was dat hij trouwde met een van oorsprong rooms-katholieke balletpedagoge, Marian de Bruijn, die later als bewegingstherapeute een boek heeft geschreven over bewegingstherapie vanuit christelijk perspectief. Na het vicariaat werd ds. Van Asselt met hart en ziel hervormd predikant in Uitwijk en Waardhuizen (1972-1977), Steenwijk (1977-1983) en Bennekom (1983-1993). Hij had veel aandacht voor het pastoraat, ook onder randkerkelijken. Hoewel hij tot de confessionele richting hoorde, later zelfs als lid van het hoofdbestuur, was hij wars van de gebruikelijke hokjes en preekte ook in gemeenten van andere richtingen. Hij hield van de berijmde psalmen, maar gaf tijdens de dienst ook graag een evangelisch gezang op. Voor zijn persoonlijke devotie gebruikte hij graag het anglicaanse ‘Book of Common Prayer’.

Tijdens het gemeentewerk heeft de wetenschappelijke studie de jonge predikant niet losgelaten. Onder zijn Utrechtse leermeester professor S. van der Linde werkte ds. Van Asselt aan een scriptie over de zeventiende-eeuwse theoloog Johannes Coccejus en legde hij in 1980 het doctoraal examen af. In het verlengde hiervan bereidde hij een invloedrijk proefschrift voor over de structuur van de verbondstheologie van Coccejus, waarop hij in 1988 in Utrecht promoveerde. Deze studie is mede in de context van het werkgezelschap ‘Oude Gereformeerde Theologie’ (OGTh) ontstaan, dat in 1982 door dr. Antoon Vos werd opgericht en zich op de bestudering en analyse van de gereformeerde scholastiek richtte. Van Asselt was vanaf 1990 tot zijn overlijden voorzitter van dit werkgezelschap.

In 1993 ging zijn promotor, de bekende professor C. Graafland, met emeritaat. Graafland had een gecombineerde functie aan de Universiteit Utrecht van bijzonder hoogleraar namens de gereformeerde bond en universitair docent namens de theologische faculteit. Dr. Arie de Reuver werd toen zijn opvolger als bijzonder hoogleraar, en dr. Van Asselt als universitair docent.

Aan de theologische faculteit in Utrecht speelde dr. Van Asselt al snel een belangrijke rol, als kerkhistoricus en later ook als onderwijsdirecteur. Hij bouwde een internationaal netwerk uit van onderzoekers die zich bezighielden met de gereformeerde scholastiek in de zestiende en zeventiende eeuw, organiseerde congressen en stimuleerde generaties van studenten om onderzoek op dit terrein te doen. Dit leidde in totaal tot zeventien promotieonderzoeken in Utrecht, Leiden, Kampen, Amsterdam, Leuven en Grand Rapids, waaraan hij als co-promotor betrokken was. Ikzelf denk als een van zijn Utrechtse promovendi en lid van het werkgezelschap OGTh met dankbaarheid terug aan zijn inspirerende begeleiding in de sfeer van vriendschap. Een bijzondere vriendschap verbond hem met de bekende Amerikaanse kerkhistoricus professor Richard Muller, die in 2001 dr. Van Asselt voor een semester als gasthoogleraar naar ‘Calvin Theological Seminary’ in Grand Rapids haalde.

De verbinding van vriendschap, amicitia, en wetenschappelijk werk was kenmerkend voor collega Van Asselt. Hij straalde de sfeer van vriendschap niet alleen uit naar zijn collega’s en vakgenoten, maar ook naar zijn promovendi en studenten. Vriendschap had voor hem theologische wortels en was ten diepste gefundeerd in de vriendschap van God met mensen, de amicitia Dei. Deze Latijnse woorden vormden reeds de hoofdtitel van zijn proefschrift. Nadat hij in 2008 werd benoemd tot hoogleraar historische theologie aan de ETF te Leuven, heeft hij in zijn inaugurele rede de verbondstheologie als uitnodiging tot vriendschap beschreven. Hij gaf aan, hoe hij als jong predikant getroffen werd door Johannes 15, waarin Jezus zijn volgelingen niet langer als knechten beschouwt, maar als vrienden. Het motief van de in God gewortelde vriendschap binnen de verbondsrelatie tussen Christus en de gelovigen vond hij op treffende wijze terug in de verbondstheologie van Coccejus. Daarnaast liet hij zien hoe ook kerkvaders zoals Augustinus en middeleeuwse theologen zoals Bernard van Clairvaux en Thomas van Aquino belang hechtten aan de christelijke notie van de vriendschap met God.

De waardering voor de verbondstheologie van Coccejus had Willem van Asselt reeds vanaf zijn studiejaren, maar pas laster groeide ook zijn waardering voor scholastieke theologen zoals Gisbertus Voetius. Met een groot aantal publicaties toonde hij aan dat de gereformeerde scholastiek niet als terugval achter de reformatie te duiden was, maar dat zij met behulp van een in de middeleeuwen ontwikkelde ‘gereedschapskist’ de positie van de reformatie kon verhelderen. Zo gezien bleek ook Coccejus een scholastiek theoloog te zijn. Bovendien kon, zoals in het geval van Voetius, een uitgesproken scholastieke benadering hand in hand gaan met een sterke nadruk op christelijke spiritualiteit. In verschillend opzicht waren reformatie en gereformeerde orthodoxie historisch binnen een breder kader van de katholiciteit van de kerk te plaatsten. Professor Van Asselt liet dit mooi zien in gezaghebbende bijdragen over Johannes Maccovius, de Dordtse Synode en Voetius. Samen met de leden van het werkgezelschap OGTh, waaronder vier collega’s en promovendi van de ETF, werkte hij nog recent aan een wetenschappelijke editie en vertaling van de Leidse Synopsis purioris theologiae (1625).

Als hoogleraar in Leuven heeft professor Van Asselt samen met collega Antoon Vos en mij aan de ETF een onderzoeksinstituut voor post-reformatie studies opgezet, het ‘Institute of Post-Reformation Studies’. Hij heeft zich op bijzondere wijze hiervoor ingezet, met aanstekelijk enthousiasme en grote persoonlijke belangstelling voor alle medewerkers en de hele faculteit. Zo was hij betrokken bij de organisatie van meerdere internationale congressen en heeft hij verschillende masterstudenten en promovendi sterk gestimuleerd en op weg gezet in hun onderzoek. Mede dankzij de sfeer van vriendschap had hij ook een bredere uitstraling binnen de faculteit en naar de studenten. Kenmerkend voor hem is dat hij mede-initiator was van de studentenvereniging Per Aspera Ad Perfectioria (PAAP), waarvan hij als eerste erelid de openingsrede heeft gehouden. Er zullen velen zijn in Nederland, België en wereldwijd die goede herinneringen aan hem behouden.

Prof. dr. Andreas. J. Beck

Evangelische Theologische Faculteit, Leuven

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Nieuws en agenda
Nieuws