Nieuws


Vitale christelijke geloofsgemeenschappen in België sinds WO I
vrijdag, 20 februari 2015 13:10

Vitale christelijke geloofsgemeenschappen in BelgiëTer gelegenheid van de promotie van Aaldert Prins over de geschiedenis van de Belgische Evangelische Zending wordt een studieochtend ingericht door de ETF en Evadoc. De lezingen zijn gericht op academici en ieder die zich interesseert in de problematiek rond geschiedschrijving van kerken en christelijke geloofsgemeenschappen in België.

Prof. dr. Jan De Maeyer: ‘De studie van nieuwe levende geloofsgemeenschappen in België: methodologische reflecties van een historicus.’

Dr. Koenraad Abts: ‘Kerkbetrokkenheid, religieuze overtuigingen en vertrouwen in de kerk in de naoorlogse periode – met bijzonder aandacht voor periode 1981-2000’

Elisabeth Mareels: ‘Braziliaanse pinkstergemeenten in Brussel.’

Prof. dr. Geert Lorein: ‘Het blinde geloof en de neutrale wetenschap.’

Bekijk ook de brochure voor meer informatie over de sprekers en het programma.

Na de studieochtend bent u hartelijk uitgenodigd om om 14u de verdediging van het proefschrift en de promotie van Aaldert Prins bij te wonen.

Praktische informatie

Datum: 28 maart 2015, 9.30 - 14.00 uur
Locatie: ETF Leuven
Taal: Nederlands
Prijs: € 15 (lunch inbegrepen)

Inschrijven

U kunt zich aanmelden tot 19 maart 2015 via dit inschrijvingsformulier.

 
ILE-ontbijt: 14 maart 2015
donderdag, 12 februari 2015 10:31

ETF's Institute of Leadership and Ethics (ILE) organiseert op 14 maart het ontbijtseminarie ‘Economics from a Christian Perspective’ (Economie vanuit een christelijk perspectief). Het onderwerp wordt gepresenteerd door de gerenommeerde Nederlandse econoom prof. dr. A.L. Bovenberg (Tilburg University).


Het ILE organiseert seminaries en workshops om christelijke leiders in de kerk en maatschappij te ondersteunen.

Meer informatie over dit interactieve ontbijt vindt u op de ILE-website.

Praktische informatie

Datum: 14 maart 2015, 8.30 - 10.30
Locatie: ETF in Leuven, België
Taal: Engels
Prijs: gratis (een vrijwillige bijdrage voor de kosten is welkom)

Inschrijven

U kunt zich aanmelden tot 6 maart 2015 bij Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

impression

 
De Bijbel in Gewone Taal, Studieochtend voor de Bijbellezer
vrijdag, 30 januari 2015 18:59

Twee specialisten op gebied van Grieks en Bijbelvertaling, Mark Paridaens en Gie Vleugels, hebben samen het hele Nieuwe Testament in de Bijbel in Gewone Taal doorgenomen, en delen hun bevindingen.


Bijbel in Gewone TaalZij gaan na in hoeverre het Bijbelgenootschap haar doel bereikt heeft: een Bijbel aanbieden die begrijpelijk is voor iedereen. Daarnaast presenteren zij een goed gedocumenteerde evaluatie van de vertaling als geheel, en van een aantal specifieke (sublieme, geslaagde, interessante, bedenkelijke en verkeerde) vertaalbeslissingen. Ten slotte helpen zij de lezers die niet tot het doelpubliek behoren (en die dus wel moeilijke woorden en lange zinnen aankunnen) op weg om de BGT toch zinvol te gebruiken.

Aan het eind van de ochtend is er ruimte voor vraag en antwoord, en voor een boeiende discussie.
Meer informatie vindt u in de uitnodiging.

Praktische informatie

Datum: 14 maart 2015, 9.00 – 13.00
Locatie: ETF Leuven
Taal: Nederlands
Prijs: € 15 (lunch inbegrepen)

Inschrijven

U kunt zich aanmelden tot 5 maart 2015 via dit inschrijvingsformulier.

 
Promotie Steven van den Heuvel over Bonhoeffer en milieu-ethiek
vrijdag, 23 januari 2015 16:00

Eerste gezamenlijk doctoraat van ETF Leuven en TU Kampen

KAMPEN/LEUVEN – 23 januari 2015 – Vrijdag 30 januari promoveert Steven van den Heuvel op een proefschrift waarin hij de theologie van Dietrich Bonhoeffer relevant maakt voor de huidige milieu-ethiek. De zich doorzettende ecologische crisis vraagt om vernieuwde bezinning op de wijze waarop mensen met elkaar en met de natuur omgaan. Juist voor christenen, die de wereld als Gods schepping zien, is deze reflectie van groot belang.

Om dit bezinningsproces te stimuleren richt Steven van den Heuvel zich in zijn studie op het denken van Dietrich Bonhoeffer (1908-1945). Hoewel deze bekende Duitse theoloog in de periode voorafgaand aan de ecologische crisis leefde, bevat zijn werk veel elementen die een ‘groen geloof’ kunnen helpen vormgeven. Zo werkt Bonhoeffer op originele wijze de gedachte in Romeinen 8 uit dat ook de natuur verlost zal worden door Christus. Hij wijst daarbij op de christelijke sacramenten als voortekenen van de bevrijding van de natuur – zoals nu al in het Heilig Avondmaal brood en wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van Christus, zo zal in Gods toekomst heel de verloste natuur hem verheerlijken. Ook schrijft Bonhoeffer genuanceerd over de relatie tussen mens en natuur – hij benadrukt dat mens-zijn een intieme verbondenheid met de aarde waaruit wij gevormd zijn inhoudt, terwijl hij tegelijkertijd vasthoudt aan de Bijbelse opdracht aan de mens om over de aarde te heersen, zij het dat hij dit heersen heel specifiek inkleurt.
De auteur stelt dat gedachten zoals deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het huidige christelijke denken over natuur en milieu.

De verdediging van het proefschrift vindt plaats op vrijdag 30 januari om 14 uur in de Lemkerzaal van de Broederkerk te Kampen.

Steven van den Heuvel, “Bonhoeffer’s Christocentric Theology and Fundamental Debates in Environmental Ethics” (PhD diss., Evangelische Theologische Faculteit & Theologische Universiteit Kampen, 2014)

Promotores: prof. dr. P. Nullens (ETF Leuven) en prof. dr. A. L. Th. de Bruijne (TU Kampen)

Over de promovendus

Steven van den Heuvel is academisch assistent aan de ETF Leuven en aan de TU Kampen. Zijn dissertatie is een gezamenlijk doctoraat van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en de Theologische Universiteit Kampen en tevens het eerste gerealiseerde onderzoeksproject van het in 2014 opgerichte Center of Excellence in Reformed and Evangelical Theology, een samenwerkingsverband tussen beide universiteiten.

Over de universiteiten

De TU Kampen en de ETF Leuven bieden beiden academisch theologisch onderwijs op drie niveaus: bachelor, (predikants-)master en doctoraat. Ze functioneren binnen eenzelfde accreditatiekader en onderwijsstructuur conform voor de NVAO en zijn beide kleinere universitaire instellingen van de Lage Landen.

De TU Kampen is een academisch theologisch instituut verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).

De ETF is een interkerkelijk academisch instituut dat zich richt op de brede evangelische beweging, waarin zowel gevestigde als vrije kerken een plaats hebben. De internationale instelling is gelegen in Leuven, België.

 
Vacature: Directeur Bedrijfsvoering
maandag, 22 december 2014 17:09

Wij zoeken op korte termijn een

Directeur Bedrijfsvoering

De directeur bedrijfsvoering vormt samen met de rector en de decaan de directie van de ETF.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Nieuws en agenda
Nieuws