Nieuws


Vacancy: Conference Coordinator and Hospitality Manager
dinsdag, 19 mei 2015 09:09

The Evangelische Theologische Faculteit (ETF) offers varied programs of theological education in the lively university town of Leuven, Belgium. Our vision is to equip leaders to be biblically grounded, well educated, and culturally enriched, bringing the good news of Jesus Christ to our World.

 

ETF is looking for a full time

Conference Coordinator and Hospitality Manager  (m/f or couple)
(volunteer position)

 

Lees meer...
 
BEZ had belangrijke rol in de groei van Belgisch protestantisme
vrijdag, 20 maart 2015 15:33

Aaldert Prins verdedigt proefschrift over de geschiedenis van de Belgische Evangelische Zending

LEUVEN, 21 maart 2015 – Kerkhistoricus Aaldert Prins verdedigt op zaterdag 28 maart zijn proefschrift over de geschiedenis van de Belgische Evangelische Zending (BEZ) van 1918 tot 1962. De BEZ speelde een belangrijke rol in de groei van het Belgisch protestantisme in de twintigste eeuw. De promotie wordt voorafgegaan door de studieochtend ‘Vitale christelijke geloofsgemeenschappen in België sinds de Eerste Wereldoorlog’.

201503 aprinsHet onderzoek van Prins richtte zich op de ontwikkeling van de BEZ van een geloofszending met een beperkte doelgroep, de British and Allied Evangelistic Campaign (BASEC), naar een ‘algemene’ geloofszending, de Belgische Evangelische Zending. Hij beschrijft de ontwikkelingen tot de stichting van een nieuwe denominatie in België in 1962, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) der Belgische Evangelische Zending.

De BEZ speelde een belangrijke rol in de groei van het Belgisch protestantisme in de twintigste eeuw. Haar stichters, het Amerikaanse echtpaar Ralph en Edith Norton, hadden zowel banden met de heiligingsbeweging als met het conservatieve evangelicalisme, dat een letterlijke lezing van de Bijbel voorstond. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stichtten zij een zendingsorganisatie die zich richtte op Belgische soldaten, waar humanitaire hulp gecombineerd werd met lectuurevangelisatie. Na de oorlog zetten de Nortons hun activiteiten in België voort, waarbij de doelgroep verbreed werd tot de hele Belgische bevolking.

Aangezien BEZ-medewerkers - van wie voor Vlaanderen de meeste uit Nederland afkomstig waren - verschillende kerkelijke achtergronden hadden, ontwikkelde de BEZ een dubbele dooppraktijk, kinder- en volwassendoop. Dit leidde van tijd tot tijd tot interne spanningen. Tegelijkertijd kwam meer en meer nadruk te liggen op een bepaalde, strikte Bijbellezing. Dit bracht onder andere met zich mee dat missionaire mogelijkheden voor vrouwen geleidelijk werden teruggeschroefd. In maart 1962 werd een gedeeltelijke verzelfstandiging van door de BEZ gestichte kerken gerealiseerd, doordat acht plaatselijke kerken een nieuwe denominatie begonnen.

Aaldert Prins is sinds 2009 werkzaam bij het protestants-evangelisch archief- en documentatiecentrum Evadoc, in samenwerking met KADOC - KU Leuven. Daarnaast is hij assistent Historische Theologie aan de ETF in Leuven en werkzaam in het godsdienstonderwijs.

De verdediging vindt plaats op zaterdag 28 maart om 14 uur in de kapel van de ETF Leuven.

A. Prins, “The History of the Belgian Gospel Mission from 1918 to 1962” (PhD diss., Evangelische Theologische Faculteit, 2015)

Promotor: Prof. dr. Klaus Fiedler
Co-promotor: Prof. dr. Andreas J. Beck

Studieochtend
Tijdens de studieochtend ‘Vitale christelijke geloofsgemeenschappen in België sinds de Eerste Wereldoorlog’ wordt het promotieonderzoek in een breder kader geplaatst. Er zijn onder andere bijdragen van prof. dr. Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode, en prof. dr. Jan de Maeyer, directeur van KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving. Elisabeth Mareels, onderzoekster aan de Université Catholique de Louvain, zal spreken over haar onderzoek naar protestants-evangelische migrantenkerken.

 
Liturgie kan lijdende mens op verhaal doen komen
vrijdag, 20 maart 2015 15:22

201503 lvanommenLéon van Ommen verdedigt proefschrift: “Tranen van mensen, tranen van God”

LEUVEN, 21 maart 2015 – Op vrijdag 27 maart verdedigt Léon van Ommen, assistent Praktische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven zijn proefschrift over de relatie tussen lijden en liturgie. De centrale vraag in zijn onderzoek is hoe de lijdende mens zich erkend voelt in de liturgie. Het zwaartepunt van zijn narratieve onderzoek ligt op interviews met mensen die door zware tegenslag getroffen zijn. Zo verbindt hij een pastorale benadering met liturgische theologie.

De promovendus stelt dat de eredienst plaats moet bieden aan de lijdende mens door hernieuwde aandacht voor de klacht in de liturgie. Bovendien mag het meelijden van God met de mens, naast zijn plaatsvervangende lijden, meer nadruk krijgen.

Op basis van de interviews beargumenteert Van Ommen dat de verbinding tussen lijden en liturgie voornamelijk ligt in de viering van het Heilig Avondmaal, voorbede, liederen, en schriftlezingen. Hij verbindt deze onderdelen van de eredienst vervolgens met ‘gedenken,’ een kernconcept in theologie en liturgie en in het bijzonder in de viering van het Heilig Avondmaal.

Ook de context waarin de viering plaatsvindt, is cruciaal voor de liturgische ervaring, zegt Van Ommen. Hij pleit voor het stimuleren van een warme liturgische gemeenschap waarin de lijdende mens zich erkend voelen.

Léon van Ommen is praktisch theoloog, gespecialiseerd in liturgie, ritueel en narratief onderzoek. Hij is momenteel werkzaam aan de ETF als assistent in de praktische theologie en als coördinator van de ETF Open University. Hij is lid van een internationale Anglicaanse kerk in de omgeving van Brussel.

De verdediging vindt plaats op vrijdag 27 maart om 14 uur in de kapel van de ETF Leuven.

A. L. van Ommen, “Human Tears, Divine Tears: A Narrative Analysis of Anglican Liturgy in Relation to Stories of Suffering People” (PhD diss., Evangelische Theologische Faculteit, 2015)

Promotor: dr. René Erwich
Co-promotor: prof. dr. canon Paul. F. Bradshaw (University of Notre Dame)

 
Dubbelbenoeming versterkt samenwerking ETF Leuven en TU Kampen
woensdag, 11 maart 2015 14:15

KAMPEN/LEUVEN – 11 maart 2015 –  Dr. Dolf te Velde is aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven aangesteld als docent historische theologie met een werkopdracht van 20%. De aanstelling is een dubbelbenoeming met de Theologische Universiteit in Kampen en staat in het kader van het Center for Excellence in Reformed and Evangelical Theology (CERET), een samenwerking tussen de beide academische instellingen.


Het CERET is in het bijzonder gericht op de verdere uitbouw van onderzoek en onderwijs in de klassieke gereformeerde theologie, een terrein dat bij de TU Kampen en bij de ETF met haar Institute of Post-Reformation Studies een zeer grote plaats inneemt. “De dubbelbenoeming van dr. te Velde is een logische stap in onze samenwerking”, zegt prof. dr. Andreas Beck, decaan van de ETF, hoogleraar Historische Theologie en directeur van het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS). “Er werd reeds nauw samengewerkt op dit gebied, maar nu krijgt de samenwerking een officiële benoeming.” De aanstelling van dr. Te Velde gaat in vanaf 1 september 2015.


Recent vond de promotie van Steven van den Heuvel plaats, een eerste gezamenlijk doctoraat van ETF Leuven en TU Kampen. Er zijn meerdere gezamenlijke doctoraatsprojecten op komst, onder andere het onderzoek van Simon van der Lugt naar de dialoog tussen Gereformeerde christenen en Surinaamse hindoes in Nederland.

 

dteveldeOver dr. Te Velde

Dr. Dolf te Velde (1974) studeerde theologie in Kampen en Grand Rapids (VS) en was eerder aan de Theologische Universiteit in Kampen werkzaam als assistent in opleiding, onderwijscoördinator en postdoc. Sinds 2007 is hij predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Pijnacker-Nootdorp. In 2010 promoveerde hij bij prof. dr. Barend Kamphuis op Paths Beyond Tracing Out: The Connection of Method and Content in the Doctrine of God, een studie naar de godsleer in de gereformeerde scholastiek, bij Karl Barth en in de Utrechtse school. Als kenner van de oude gereformeerde theologie was hij tevens redacteur van het vorig jaar verschenen eerste deel van de wetenschappelijke editie van de Synopsis Purioris Theologiae, het zeventiende-eeuwse Leidse handboek voor gereformeerde theologie. Te Velde is getrouwd en heeft zes kinderen.

 
Vitale christelijke geloofsgemeenschappen in België sinds WO I
vrijdag, 20 februari 2015 13:10

Vitale christelijke geloofsgemeenschappen in BelgiëTer gelegenheid van de promotie van Aaldert Prins over de geschiedenis van de Belgische Evangelische Zending wordt een studieochtend ingericht door de ETF en Evadoc. De lezingen zijn gericht op academici en ieder die zich interesseert in de problematiek rond geschiedschrijving van kerken en christelijke geloofsgemeenschappen in België.

Prof. dr. Jan De Maeyer: ‘De studie van nieuwe levende geloofsgemeenschappen in België: methodologische reflecties van een historicus.’

Dr. Koenraad Abts: ‘Kerkbetrokkenheid, religieuze overtuigingen en vertrouwen in de kerk in de naoorlogse periode – met bijzonder aandacht voor periode 1981-2000’

Elisabeth Mareels: ‘Braziliaanse pinkstergemeenten in Brussel.’

Prof. dr. Geert Lorein: ‘Het blinde geloof en de neutrale wetenschap.’

Bekijk ook de brochure voor meer informatie over de sprekers en het programma.

Na de studieochtend bent u hartelijk uitgenodigd om om 14u de verdediging van het proefschrift en de promotie van Aaldert Prins bij te wonen.

Praktische informatie

Datum: 28 maart 2015, 9.30 - 14.00 uur
Locatie: ETF Leuven
Taal: Nederlands
Prijs: € 15 (lunch inbegrepen)

Inschrijven

U kunt zich aanmelden tot 19 maart 2015 via dit inschrijvingsformulier.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Nieuws en agenda
Nieuws