Nieuws


ILE-ontbijt: 15 november 2014
donderdag, 16 oktober 2014 14:18

ETF's Institute of Leadership and Ethics (ILE) organiseert op 15 november het ontbijtseminarie ‘Ethical Dilemma's and Financial Advising: A way forward’ (Ethische dilemma's en financieel advies: een nieuwe manier). Het onderwerp wordt gepresenteerd door Steven van den Heuvel.

ILE organiseert seminaries en workshops om christelijke leiders in de kerk en maatschappij te ondersteunen.

Meer informatie over dit interactieve ontbijt vindt u op de ILE-website.

Praktische informatie

Datum: 15 november 2014, 8.30 - 10.30
Locatie: ETF in Leuven, België
Taal: Engels
Prijs: gratis (een vrijwillige bijdrage voor de kosten is welkom)


Inschrijven

U kunt zich aanmelden tot 7 november 2014 bij Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 
Lovend visitatierapport voor ETF Leuven
woensdag, 15 oktober 2014 10:29

“Alumni van de ETF zijn breed inzetbaar”

LEUVEN – 15 oktober 2014 –De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven heeft een zeer positief rapport gekregen van de visitatiecommissie van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). De theologische opleidingen krijgen op alle kwaliteitswaarborgen de score “goed”, wat betekent dat ze systematisch de basiskwaliteit overstijgen. De ETF hoort hiermee bij de top van de universitaire theologische opleidingen in Vlaanderen en Nederland.

In december 2013 werd in het kader van een onderwijsvisitatie de kwaliteit van de bachelor- en masteropleidingen Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen van de ETF in Leuven en de KU Leuven geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. Aan de opleidingen van beide instellingen werd dezelfde hoge score toegekend. In haar rapport schrijft de commissie dat zij bij de ETF “een zeer goede onderwijsleeromgeving aantroffen, een ‘klantvriendelijk’ klimaat waarin studenten zich thuis voelen”.

Prof . dr. Andreas Beck, decaan: “We zijn erg blij met de resultaten van deze visitatie. Ons visitatierapport in 2006 was positief, en op belangrijke punten overstegen wij de basiskwaliteit. De opleidingen werden toen ook geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Nu overstijgen we op elk punt de basiskwaliteit. Uiteraard hebben we als kleinere universitaire instelling ook uitdagingen, maar dit nieuwe rapport mag ons zeer tevreden stellen.”

Een duidelijke identiteit in combinatie met een open blik
De commissie looft de wijze waarop de ETF haar christelijke identiteit bewaart “en tegelijkertijd met open blik de ontwikkelingen in de samenleving tegemoet” treedt. In de inleidende beschouwing van het rapport schrijft prof. dr. em. Henk Witte, voorzitter van de visitatiecommissie, dat beide faculteiten “elk op eigen wijze omgaan met de spanning tussen identiteit en openheid, weten in die spanning te blijven staan en zoeken hem vruchtbaar te maken. Zo leiden zij studenten op die voorbereid zijn op de context waarin zij gaan werken.”

Het rapport noemt de afgestudeerden van de ETF “breed inzetbaar”. Ze komen “onder andere in een kerkelijke gemeente, het onderwijs of een christelijke organisatie terecht”. “Opmerkelijk is dat veel studenten het aanbod krijgen om op hun stageplek … aan de slag te gaan”.

Internationale masteropleiding
De commissie had veel waardering voor het verdiepende en specialistische gehalte van de internationale masteropleiding. Daarbij was zij “onder de indruk van het kritische gehalte” van de masterscripties en “de duidelijke methodische reflectie”.

De commissie noemt het internationale karakter van de masteropleiding een grote troef: “De groep studenten is zeer divers, afkomstig uit West- en Oost-Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Er heerst een positieve interactie tussen de verschillende groepen. Ook het onderwijzend personeel is uitgesproken internationaal.”

Prof. dr. Patrick Nullens, rector van de ETF: “We ervaren dit rapport als een bemoediging, maar ook als een opdracht. In tegenstelling tot de meeste andere universitaire instellingen moeten we nog altijd een aanzienlijk deel van onze werkingsmiddelen krijgen uit ondersteuning van particulieren en kerken. Dit houdt ons dicht bij het werkveld van onze toekomstige studenten, maar het is ook een echte uitdaging om de werkdruk voor een ieder binnen aanvaardbare proporties te houden.”

Het visitatierapport kan geraadpleegd worden op www.vluhr.be/rapporten.

 
Ruim 200 studenten ingeschreven aan de ETF in Leuven
dinsdag, 23 september 2014 07:58

Openingsrede prof. dr. Michener over ‘Theopoetics en het Koninkrijk van God’

LEUVEN, 22 september 2014 – Vandaag opent de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) het academisch jaar 2014-2015. Met een studentenaantal van meer dan 200 studenten zet de stabiele groei ook dit jaar door.

De ETF heeft 41 nieuwe inschrijvingen voor het academisch jaar 2014-2015. Van deze 41 nieuwe studenten hebben zich er 22 ingeschreven voor een programma op bachelorniveau, 17 op masterniveau en 2 nieuwe studenten zijn toegelaten voor het doctoraatsprogramma. In totaal komt het studentenaantal nu ruim boven de 200 studenten.

In zijn openingswoord verwees rector prof. dr. Patrick Nullens naar de grote aandacht in België voor de 100-jarige herdenking van het begin van Wereldoorlog I. “De historische wortels van de ETF liggen in het zendingswerk van Ralph en Edith Norton onder Belgische soldaten. Te midden van dramatiek, lijden en geweld werd er een blijde boodschap verkondigd van echte bevrijding, echte vrede die begint waar de mens zijn hart voor Jezus opent. Vandaag is er vrede in Europa, maar tegelijkertijd is er opnieuw veel oorlog in de wereld en godsdienst speelt hierin geen kleine rol. Omdat geloof de diepste essentie van ons mens-zijn raakt, ten goede en ten kwade, is theologie blijvend relevant.”

Openingsrede: ‘Theopoetics and the Kingdom of God: Embodiment, Humility & Hospitality’

Prof. dr. Ronald T. Michener stelde in zijn openingscollege dat in deze moderne tijd de theo-logie vaak logica en rationaliteit benadrukt ten koste van de theo-poiësis – het scheppen van vlees en bloed. “God openbaart Zichzelf als vleesgeworden aan ons hart en onze geest als we de Schrift lezen en door onze kerkgemeenschappen. Als wezens geschapen naar het beeld van God, tonen wij Zijn Koninkrijk aan de wereld als we delen in Zijn ‘theopoëtische’ karaktereigenschappen zoals nederigheid en gastvrijheid. Die eigenschappen moeten ook de theologische praktijk vorm geven.”

 
Boekpresentatie Synopsis Purioris Theologiae
woensdag, 17 september 2014 13:37

Burgemeester drs. H.J.J. Lenferink van Leiden neemt eerste exemplaar in ontvangst


Na bijna vier eeuwen komt de Synopsis Purioris Theologiae terug naar Leiden. Vier Leidse professoren schreven van 1620-1625 dit leerboek voor gereformeerde theologie. In de 17e eeuw groeiden generaties theologen ermee op. Sinds 2010 werkt een team van zo'n vijftien wetenschappers - classici, theologen, filosofen, historici - aan het opnieuw toegankelijk maken van dit standaardwerk in een Latijns-Engelse uitgave, voorzien van inleiding en annotaties. Vrijdag 26 september wordt het eerste van de drie delen gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Leiden.


Synopsis Purioris TheologiaeHet eerste deel wordt opgedragen aan de herinnering van prof. dr. Willem J. van Asselt (1946-2014), die zich als voorzitter van OGTh met veel enthousiasme heeft ingezet voor dit project, maar de voltooiing ervan niet meer mee kan maken. Het eerste exemplaar wordt door drs. H.J.J. Lenferink, burgemeester van Leiden, in ontvangst genomen. De vertaler, prof. dr. Riemer Faber (Waterloo University, Canada), verzorgt na de presentatie een lezing over "The Language(s) of the Synopsis", en volume editor dr. Dolf te Velde belicht de Synopsis onder de titel "Theologie als teamwork". Eerste reacties op de uitgave worden verzorgd door dr. Jo Spaans (universitair hoofddocent Cultuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht) en prof. dr. Marcel Sarot (hoogleraar Fundamentele Theologie en decaan, Tilburg School of Catholic Theology).


De Synopsis Purioris Theologiae (SPT) werd in 1625 gepubliceerd als eerbetoon aan de zes jaar eerder gehouden synode van Dordrecht (1618-1619). Het kan worden beschouwd als het begin van de theologische verwerking van de tijdens de Dordtse synode opgestelde leerregels. De vier auteurs - J. Polyander, A. Walaeus, A. Thysius en A. Rivetus - waren allen als hoogleraar verbonden aan de Leidse Universiteit. Het werk is een bundeling van 52 disputaties, een veelgebruikt genre in het toenmalig onderwijs aan de universiteiten, waarin de Leidse hoogleraren hun theologische positie kort uiteenzetten. Het leerboek verwierf binnen korte tijd grote populariteit en heeft ten minste een kwarteeuw het theologisch veld beheerst. De titel - overzicht van een zuiverder theologie - zou misschien anders doen vermoeden, maar door zijn gematigde opstelling ten opzichte van onder meer het remonstrantisme heeft het handboek wellicht ook een pacificerende invloed uitgeoefend. De Synopsis beleefde 6 drukken in het Latijn: na de zeventiende-eeuwse uitgaven in 1625, 1632, 1642, 1652 en 1658, verzorgde Herman Bavinck in 1881 een herdruk. In 1964 en 1966 zag een Nederlandse vertaling het licht. Ondanks het enorme belang van dit werk voor de kennis van de gereformeerde theologie in de zeventiende eeuw en de verwerking daarvan in later eeuwen, ontbreekt tot hiertoe een vertaling in enige andere taal.


In die leemte voorziet het werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie (OGTh) door middel van de uitgave van een wetenschappelijke, zorgvuldig geannoteerde Latijn-Engelse paralleleditie van dit werk, inclusief een historische en theologische introductie en de nodige registers om het werk toegankelijk te maken voor verder onderzoek. In de voetnoten bij de Latijnse editie worden de talrijke verwijzingen naar klassieken, kerkvaders, Middeleeuwse en contemporaine theologen zo veel mogelijk aangewezen. De voetnoten bij de Engelse editie zijn erop gericht de tekst inhoudelijk te ontsluiten. Voor het juiste verstaan van de Synopsis is voortdurend historische, theologische en filosofische expertise en achtergrondkennis vereist. In teamverband en plenaire sessies bundelen de leden van OGTh via een intensief en zorgvuldig proces hun gezamenlijke expertise op diverse terreinen om de Synopsis internationaal 'leesbaar' te maken voor een geïnteresseerd publiek.

Praktische informatie:

  • Datum: vrijdag 26 september 2014, 14.30 - 17.00 uur
  • Locatie: "Vossius Conferentiezaal", Universiteitsbibliotheek (2e verdieping, Zuidhal), Wittesingel 27 te Leiden
  • Kosten: Dit programma wordt u gratis aangeboden door het werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie (OGTh), het Scaliger Institute en Brill Publishers
  • Aanmelding wordt op prijs gesteld: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Over de uitgave (boekomslag):

This bilingual edition of the Synopsis Purioris Theologiae (1625) makes available for the first time to English readers a seminal treatise of Reformed Scholasticism. Composed by four professors of Leiden University (Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus, and Anthonius Thysius), it gives an exhaustive yet concise presentation of Reformed theology as it was conceived in the first decades of the seventeenth century. From a decidedly Reformed perspective, the Christian doctrine is defined in contrast with alternative or opposite views (Catholic, Spiritualist, Arminian, Socinian). Both on the academic level and on the ecclesiastical level, the Synopsis responds to challenges coming from the  immediate context of the early seventeenth century. The disputations of this first volume cover topics such as Scripture, doctrine of God, Trinity, creation, sin, Law and Gospel.


Dolf te Velde, Riemer A. Faber, Willem J. van Asselt & William de Boer (eds.), Synopsis Purioris Theologiae. Synopsis of a Purer Theology. Latin Text and English Translation, Volume 1, Disputations 1-23 [Studies in Medieval and Reformation Traditions, 187; Texts & Sources, 5] (Brill: Leiden, 2014).

 
Promotie Jelle Creemers tijdens jaarlijkse doctoraatsweek ETF
maandag, 01 september 2014 14:33

LEUVEN, 1 september 2014 – In de eerste volle week van september vindt aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) traditiegetrouw de doctoraatsweek plaats. Op het programma staan o.a. de promotie van de Vlaamse theoloog Jelle Creemers en de afscheidsrede van prof. dr. Willem Ouweneel.

Promoties

In deze 29e editie van de doctoraatsweek vinden er twee promoties plaats. Op 2 september verdedigt Benjamin Kilchör, Zwitsers theoloog en docent Oude Testament aan de Staatsunabhängige Theologische Hochschule in Basel, zijn proefschrift “Mosetora und Jahwetora. Das Verhältnis von Deuteronomium 12-26 zu Exodus, Levitikus und Numeri”.

Foto Jelle Creemers
Jelle Creemers, docent Systematische Theologie aan de ETF in Leuven, verdedigt op 4 september zijn proefschrift over de internationale dialoog tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Klassieke Pinksterbeweging. Sinds 1972 vindt jaarlijks een ontmoeting plaats. Doorheen de decennia groeide dit uit tot een stevige en constructieve dialoog tussen vertegenwoordigers van deze zeer verschillende kerkelijke gemeenschappen. Samen hebben zij diverse thema’s uitgediept, zoals bekering, sacramenten, gemeenschap, evangelisatie en Geestesdoop. Het onderzoek van Jelle Creemers richt zich op de methodologische vragen van deze dialoog, met name voor wat betreft de Pinksterkerken: hoe waren zij doorheen de jaren in deze dialoog vertegenwoordigd, en hoe zijn de dialoogontmoetingen georganiseerd met het oog op vruchtbare resultaten.

Inaugurele rede prof. dr. John Franke

Ook geeft prof. dr. John Franke (VS) zijn inaugurele rede als hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie. Prof. Franke wordt wel eens de theoloog van de emerging church genoemd. Rector prof. dr. Patrick Nullens over zijn benoeming: “John Franke brengt het praktisch christen-zijn in de huidige pluralistische cultuur en maatschappij in dialoog met de klassieke theologie. Zijn kritische en verfrissende aanpak past bij de open blik van de ETF en is nuttig voor missiologie in een seculiere context.”

Emeritaat prof. dr. Willem Ouweneel

Met zijn rede “Theology and the Eternal-Feminine”, neemt prof. dr. Ouweneel op 4 september afscheid van de ETF. Rector Patrick Nullens: “We kijken met grote dankbaarheid terug op het werk van professor Ouweneel. Zijn colleges dogmatiek waren bij onze studenten bijzonder geliefd. Evangelische theologie vanuit de Schrift is niet statisch, maar bewegelijk, dat heeft Ouweneel inmiddels aangetoond.”

Over de ETF

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven heeft als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De faculteit heeft op dit moment 54 studenten uit 19 verschillende landen in haar doctoraatsprogramma.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Nieuws en agenda
Nieuws