Nieuws


30th Doctoral Colloquium August 31 - September 4, 2015
dinsdag, 18 augustus 2015 08:10

ETF offers a doctoral degree program open for those who hold an academic Master’s degree (or equivalent). This international program of study is conducted in English and is non-residential. Both students and professors come from all over the world and belong to various denominations.

From August 31 – September 4, 2015 the 30th annual week-long doctoral colloquium will be held at the facilities of the ETF. The colloquium allows closer contact between students and professors and provides a forum for the exchange of scholarship. Faculty members report on their research and students present and evaluate academic papers. Doctoral examinations are also held during the time of the colloquium.

This year during the doctoral colloquium there will be two public defenses, one of the dissertation of Kristofer D. Holroyd on the subject:  "A (S)Word against Babylon: An Examination of the Multiple Speech Act Layers within Jeremiah 50-51" and one of the dissertation of Philip Fisk on the subject: "Jonathan Edwards (1703-58) on Freedom of Perfection: Establishing the Shift Away from the Classic-Reformed Tradition of Freedom of the Will".

In addition to these promotions Prof. Dr. Christof Sauer will present his inaugural address entitled: “Martyrdom and Mission – Christian Interpretations from a Missiological Perspective”. There will also be some public lectures from various professors. You can find the detailed public program here.

You are welcome to attend one or more sessions of the program but please register in advance. You can register via Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. until August 21, 2015.

Please indicate which sessions you plan to attend, what time you expect to arrive and depart and if you will join us for the meals before or after the sessions. The sessions are free of charge; however we do charge for the meals: € 8 for lunch and € 20 for dinner.

Unfortunately we are not able to offer on-campus overnight accommodations.
You can find a list of B&B and hotels in Leuven on www.leuven.be/en/tourism/staying.

 
Aanstelling prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok
vrijdag, 03 juli 2015 13:38

LEUVEN, 3 juli 2015 – De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven stelt per 1 september 2015 dr. Jacobus (Kobus) Kok aan als voltijds hoofddocent Nieuwe Testament.


201507 kkokProf. dr. Kok (1978) genoot zijn opleiding aan de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika). Een promotie summa cum laude volgde op het proefschrift “New Perspectives on Healing, Restoration and Reconciliation in John” in 2008. Kok heeft internationale onderzoekservaring, onder meer aan de Friedrich Wilhelms Universität in Bonn (Duitsland) en aan de Radboud Universiteit Nijmegen, alsook ruime ervaring in het werven van onderzoeksbeurzen. Momenteel is hij verbonden aan de Universiteit van Pretoria als hoofddocent Nieuwe Testament.


Het wetenschappelijke werk van dr. Kok kenmerkt zich door een interdisciplinaire benadering, met publicaties in Nieuwe Testament, ethiek en zending. Zo was hij in 2014 o.a. co-editor van de boeken Sensitivity versus Outsiders: Exploring the dynamic relationship between mission and ethics in the New Testament and Early Christianity (Mohr Siebeck) en Insiders and Outsiders (Gorgias Press).


Dr. Kok is een internationaal bekende spreker in academische, kerkelijke en publieke middens. In 2003 is hij bevestigd als predikant in de Nederduits Gereformeerde kerk in Zuid-Afrika. Kok is getrouwd en heeft twee zonen.


Prof. dr. Patrick Nullens, rector van de ETF: “Dr. Kok is een jonge, dynamische academicus die tegelijkertijd zeer betrokken is bij de kerk en het christelijke leven. Zijn internationale ervaring en netwerk en de uitstekende wijze waarop hij de relevantie van zijn wetenschappelijke werk weet over te brengen aan gelovigen en kerk maken dat hij erg goed bij de ETF past. Ook zal zijn aanstelling de band van de ETF met kerken en universiteiten in Zuid-Afrika versterken.”


Prof. dr. Andreas Beck, decaan van de ETF: “Het is indrukwekkend hoe dr. Kok vanuit een Zuid-Afrikaanse context reeds als dertiger op internationaal vlak zijn sporen als nieuwtestamenticus heeft verdiend. Wij zien uit naar zijn wetenschappelijke impulsen bij de verdere ontwikkeling van de vakgroep Nieuwe Testament aan de ETF.”

 
Aanstelling drs. Gerson Veldhuizen
vrijdag, 03 juli 2015 13:35

201507 gveldhuizenLEUVEN, 3 juli 2015 – De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven heeft Gerson Veldhuizen aangesteld als nieuwe administratieve directeur. Veldhuizen volgt Pim Boven op, die sinds 2003 administratief directeur van de instelling was. Met de aanstelling van Veldhuizen wil de ETF inzetten op verdere groei en professionalisering.


Gerson Veldhuizen start in augustus met zijn werkzaamheden aan de ETF. Als administratief directeur zal hij zich onder meer bezighouden met het financiële, administratieve en facilitaire beleid, samenwerkingen met andere partners en fondsenwerving. Ook zal hij mee vormgeven aan het ‘Leuven Center for Christian Studies’, een gloednieuw conferentiecentrum dat nieuwe mogelijkheden schept voor de ETF om te groeien tot een belangrijke instelling voor evangelisch-reformatorische theologie in Europa.


De ETF heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt het afgelopen decennium. In 2014 nog kreeg de instelling een zeer positief rapport van de visitatiecommissie van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). Rector prof. dr. Patrick Nullens: “De druk om dit niveau te behouden is hoog, maar er is nog groeimarge. Zijn bedrijfskundig profiel en affiniteit met de evangelisch-reformatorische theologie maken Gerson Veldhuizen de juiste kandidaat om samen met de decaan prof. dr. Andreas Beck en mezelf de groei van de ETF vorm te geven.”


Drs. Gerson Veldhuizen (31) studeerde bedrijfskunde en strategic management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is momenteel actief als manager bij een reisorganisatie in Nederland.

 
In memoriam - Prof. em. dr. Marthinus Willem Pretorius
vrijdag, 12 juni 2015 17:46

In memoriam prof. em. dr. Marthinus Willem Pretorius (Rustenburg, 26 januari 1940 – Pretoria,6 juni 2015)

Marthinus Pretorius studeerde theologie in Pretoria en Utrecht met Dogmatiek als hoofdvak. Aan de R.U. van Utrecht werkte hij vooral onder de professoren A.A. van Ruler en C. Graafland. Hij promoveerde in 1974 aan de Universiteit van Pretoria, opnieuw onder C. Graafland (Utrecht) en F.J. van Zyl (Pretoria). Zijn proefschrift, getiteld “The Gospel of Suffering” was gewijd aan de christologie van de Deense existentialist Søren Kierkegaard.

Bijna twintig jaar lang diende Marthinus Pretorius als officier-aalmoezenier bij het Zuid-Afrikaanse leger. De harde werkelijkheid en de diepe nood in het leger vormde hem als pastor, en wekte tegelijk zijn honger naar een academische doordenking van de pastorale problematiek.  In 1981 en 1982 kon hij door een onderzoeksstipendium zijn studie voortzetten aan de universiteit van Bern (Zwitserland), ditmaal op de gebieden praktische theologie (onder prof. dr. Klaus Wegenast) en pastorale theologie (onder prof. dr. Hans van der Geest).

Vanaf april 1987 was Pretorius als gastprofessor verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij doceerde zowel systematische als praktische theologie, met een focus op pastorale theologie.

Ook in colleges, voordrachten, academische gesprekken werd de academische pastorale discipline geen ogenblik geïsoleerd van de pastorale praktijk: tijdens en naast zijn colleges bleef Pretorius in de eerste plaats pastor. Menig student in nood wist hij weer op de rails te helpen. Nog meer dan de colleges zijn het deze praktijklessen die een leven lang bijblijven.

Tijdens zijn afscheidslezing in september 2011 reflecteert Pretorius over zijn tijd als legerpredikant, die, naar zijn zeggen, zijn leven voorgoed had veranderd: “Het heeft me één van de meest waardevolle dingen in mijn leven geleerd, en dat is relativering. Ik kwam voor het eerst buiten mijn vertrouwde wereldje van kerk en geloofsvrienden. Ik kwam de totale werkelijkheid van de jeugd van mijn land tegen. Constant moest ik mezelf afvragen: Hoe representeer ik Christus, en de kerk van Christus, in deze extreme situatie?” In deze reflectie is een knappe definitie van pastoraat ingebouwd: Christus representeren, en de kerk van Christus, in gegeven situaties. Daarop legde hij zich toe, en dat trachtte hij over te dragen in zijn colleges en in zijn omgang met zijn studenten.  

Als docent was Pretorius bewust niet-directief. Zijn overtuigingen kregen de studenten vrijwel nooit netjes voorgeschoteld, maar dienden zij te destilleren uit ironische randopmerkingen en doordenkertjes. Naar het voorbeeld van Socrates en Kierkegaard speelde hij graag luis in de pels van gevestigde opvattingen. Doorgedreven kritiek, ironie en relativering waren geliefde leermiddelen. Hij zag het daarbij als zijn belangrijkste opdracht zijn gehoor naar een gefundeerde positionering te begeleiden, die niet noodzakelijk de zijne was.

Marthinus Pretorius trad op als supervisor voor een tiental Master-theses. Hij fungeerde als promotor voor zeven promovendi, allemaal binnen het vakgebied Systematische Theologie.

Professor Pretorius was lid en leverde bijdragen op de symposia van volgende academische gezelschappen: Dogmatological association of South Africa (1969-), Practical Theological Association of South Africa (1975-), Reformed Theological Association (1979-), Church History Society of the Reformed Church (? – MWP droeg bij aan studiedagen in 1967, 1968 en 1978), en Stiftung Kirche und Israel (1979-).

Bij de theologen uit het verleden die op Pretorius doen en denken een diepe indruk hebben nagelaten en die hem hebben gevormd, noemde hij vaak Søren Kierkegaard, Martin Buber, Oscar Cullmann, Arnold van Ruler en Frans Breukelman. Een gemeenschappelijke trek die Pretorius apprecieerde, was de eigenzinnige creativiteit, die veelal contrasteerde met de academische consensus.  Zo had hij grote sympathie voor het Colometrisch lezen van de Schrift (Breukelman), waarbij de lezer bewust de vreemdheid van de Bijbel in stand houdt (Buber), en bijgevolg zichzelf en zijn theologie kan laten corrigeren.

Van zijn hand verschenen talloze artikelen. Daarnaast verzorgde hij de redactie van een feestbundel, The Secret of Faith, In Your Heart - In Your Mouth,  in honour of Donald Moreland (Leuven: ETF, 1992).

Naast theoloog en pastor was Marthinus Pretorius een gedreven netwerker. Hij bracht voortdurend mensen met elkaar in contact, en hield van de dynamiek van de ontmoeting, vol boeiende gesprekken en feestelijke gezelligheid. Wellicht is het deze dynamiek die zijn collega’s het best zal bijblijven. Marthinus slaagde erin om op geen tijd een situatie te improviseren waar oude en nieuwe bekenden vanuit een diversiteit aan disciplines konden bijdragen tot een levendig gesprek – vaak bij een goed glas wijn. Academie werd zo een stuk minder grijs.

Na zijn emeritaat is Marthinus Pretorius actief gebleven in prediking en pastoraat in Pretoria, Zuid-Afrika, tot zijn plotse overlijden op 6 juni 2015.

Prof. dr. Gie Vleugels

 

 
Vacature - IBV Coördinator Onderwijsprogramma
vrijdag, 12 juni 2015 12:53

Het IBV is op zoek naar een
Coördinator Onderwijsprogramma (m/v)
voor 4 uur in de week

 

Functieomschrijving:

De functie omvat onder andere de volgende opdrachten: het organiseren en inplannen van de verschillende onderwijsprogramma’s, het beheren en opvolgen van studentendossiers, het uitvoeren van de verschillende administratieve processen en de cijfer- en examenadministratie. Ook de mondelinge en schriftelijke communicatie met studenten en docenten behoort bij deze functie.

 

Profiel:

 • overtuigd christen (meelevend lid van kerk of gemeente)
 • affiniteit met theologie en hoger onderwijs
 • affiniteit met het Godsdienstonderwijs in lager en lager secundair onderwijs
 • uitstekende administratieve en computervaardigheden
 • uitstekende contactuele vaardigheden
 • uitstekende communicatieve vaardigheden; mondelinge & schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal
 • zorgvuldigheid en geduld
 • zelfstandigheid, stressbestendigheid en flexibiliteit
 • overzicht behouden en processen nauwgezet kunnen opvolgen
 • grote verantwoordelijkheidszin
 • bij voorkeur een relevant bachelor diploma
 • bij voorkeur relevante werkervaring

 

We bieden u een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende. Er wordt voorzien in een passend salaris.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Ruth Nivelle, coördinator, op tel. +32 (0)16-200895 (op woensdag tijdens kantooruren) of via Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of Gottlieb Blokland, directeur, op tel. +32 (0)472 523064 of via Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Voor algemene informatie kunt u onze website raadplegen: www.ibvleuven.be

Als u zich herkent in het profiel dan ontvangen we graag uw brief en C.V. per email op Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of per post Instituut voor Bijbelse Vorming, T.a.v. Ruth Nivelle, St. Jansbergsesteenweg 97, B-3001 Leuven.

 

Uw reactie dient uiterlijk 5 augustus binnen te zijn.

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
 
 

St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, België
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu

Nieuws en agenda
Nieuws