Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
30th Doctoral Colloquium August 31 - September 4, 2015
There are no translations available.

ETF offers a doctoral degree program open for those who hold an academic Master’s degree (or equivalent). This international program of study is conducted in English and is non-residential. Both students and professors come from all over the world and belong to various denominations.

From August 31 – September 4, 2015 the 30th annual week-long doctoral colloquium will be held at the facilities of the ETF. The colloquium allows closer contact between students and professors and provides a forum for the exchange of scholarship. Faculty members report on their research and students present and evaluate academic papers. Doctoral examinations are also held during the time of the colloquium.

This year during the doctoral colloquium there will be two public defenses, one of the dissertation of Kristofer D. Holroyd on the subject:  "A (S)Word against Babylon: An Examination of the Multiple Speech Act Layers within Jeremiah 50-51" and one of the dissertation of Philip Fisk on the subject: "Jonathan Edwards (1703-58) on Freedom of Perfection: Establishing the Shift Away from the Classic-Reformed Tradition of Freedom of the Will".

In addition to these promotions Prof. Dr. Christof Sauer will present his inaugural address entitled: “Martyrdom and Mission – Christian Interpretations from a Missiological Perspective”. There will also be some public lectures from various professors. You can find the detailed public program here.

You are welcome to attend one or more sessions of the program but please register in advance. You can register via Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. until August 21, 2015.

Please indicate which sessions you plan to attend, what time you expect to arrive and depart and if you will join us for the meals before or after the sessions. The sessions are free of charge; however we do charge for the meals: € 8 for lunch and € 20 for dinner.

Unfortunately we are not able to offer on-campus overnight accommodations.
You can find a list of B&B and hotels in Leuven on www.leuven.be/en/tourism/staying.

 
Aanstelling prof. dr. Jacobus (Kobus) Kok
There are no translations available.

LEUVEN, 3 juli 2015 – De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven stelt per 1 september 2015 dr. Jacobus (Kobus) Kok aan als voltijds hoofddocent Nieuwe Testament.


201507 kkokProf. dr. Kok (1978) genoot zijn opleiding aan de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika). Een promotie summa cum laude volgde op het proefschrift “New Perspectives on Healing, Restoration and Reconciliation in John” in 2008. Kok heeft internationale onderzoekservaring, onder meer aan de Friedrich Wilhelms Universität in Bonn (Duitsland) en aan de Radboud Universiteit Nijmegen, alsook ruime ervaring in het werven van onderzoeksbeurzen. Momenteel is hij verbonden aan de Universiteit van Pretoria als hoofddocent Nieuwe Testament.


Het wetenschappelijke werk van dr. Kok kenmerkt zich door een interdisciplinaire benadering, met publicaties in Nieuwe Testament, ethiek en zending. Zo was hij in 2014 o.a. co-editor van de boeken Sensitivity versus Outsiders: Exploring the dynamic relationship between mission and ethics in the New Testament and Early Christianity (Mohr Siebeck) en Insiders and Outsiders (Gorgias Press).


Dr. Kok is een internationaal bekende spreker in academische, kerkelijke en publieke middens. In 2003 is hij bevestigd als predikant in de Nederduits Gereformeerde kerk in Zuid-Afrika. Kok is getrouwd en heeft twee zonen.


Prof. dr. Patrick Nullens, rector van de ETF: “Dr. Kok is een jonge, dynamische academicus die tegelijkertijd zeer betrokken is bij de kerk en het christelijke leven. Zijn internationale ervaring en netwerk en de uitstekende wijze waarop hij de relevantie van zijn wetenschappelijke werk weet over te brengen aan gelovigen en kerk maken dat hij erg goed bij de ETF past. Ook zal zijn aanstelling de band van de ETF met kerken en universiteiten in Zuid-Afrika versterken.”


Prof. dr. Andreas Beck, decaan van de ETF: “Het is indrukwekkend hoe dr. Kok vanuit een Zuid-Afrikaanse context reeds als dertiger op internationaal vlak zijn sporen als nieuwtestamenticus heeft verdiend. Wij zien uit naar zijn wetenschappelijke impulsen bij de verdere ontwikkeling van de vakgroep Nieuwe Testament aan de ETF.”

 
Vacature - IBV Coördinator Onderwijsprogramma
There are no translations available.

Het IBV is op zoek naar een
Coördinator Onderwijsprogramma (m/v)
voor 4 uur in de week

 

Functieomschrijving:

De functie omvat onder andere de volgende opdrachten: het organiseren en inplannen van de verschillende onderwijsprogramma’s, het beheren en opvolgen van studentendossiers, het uitvoeren van de verschillende administratieve processen en de cijfer- en examenadministratie. Ook de mondelinge en schriftelijke communicatie met studenten en docenten behoort bij deze functie.

 

Profiel:

 • overtuigd christen (meelevend lid van kerk of gemeente)
 • affiniteit met theologie en hoger onderwijs
 • affiniteit met het Godsdienstonderwijs in lager en lager secundair onderwijs
 • uitstekende administratieve en computervaardigheden
 • uitstekende contactuele vaardigheden
 • uitstekende communicatieve vaardigheden; mondelinge & schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal
 • zorgvuldigheid en geduld
 • zelfstandigheid, stressbestendigheid en flexibiliteit
 • overzicht behouden en processen nauwgezet kunnen opvolgen
 • grote verantwoordelijkheidszin
 • bij voorkeur een relevant bachelor diploma
 • bij voorkeur relevante werkervaring

 

We bieden u een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende. Er wordt voorzien in een passend salaris.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Ruth Nivelle, coördinator, op tel. +32 (0)16-200895 (op woensdag tijdens kantooruren) of via Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. of Gottlieb Blokland, directeur, op tel. +32 (0)472 523064 of via Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. . Voor algemene informatie kunt u onze website raadplegen: www.ibvleuven.be

Als u zich herkent in het profiel dan ontvangen we graag uw brief en C.V. per email op Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. of per post Instituut voor Bijbelse Vorming, T.a.v. Ruth Nivelle, St. Jansbergsesteenweg 97, B-3001 Leuven.

 

Uw reactie dient uiterlijk 5 augustus binnen te zijn.

 

 
In memoriam - Prof. em. dr. Marthinus Willem Pretorius
There are no translations available.

In memoriam prof. em. dr. Marthinus Willem Pretorius (Rustenburg, 26 januari 1940 – Pretoria,6 juni 2015)

Marthinus Pretorius studeerde theologie in Pretoria en Utrecht met Dogmatiek als hoofdvak. Aan de R.U. van Utrecht werkte hij vooral onder de professoren A.A. van Ruler en C. Graafland. Hij promoveerde in 1974 aan de Universiteit van Pretoria, opnieuw onder C. Graafland (Utrecht) en F.J. van Zyl (Pretoria). Zijn proefschrift, getiteld “The Gospel of Suffering” was gewijd aan de christologie van de Deense existentialist Søren Kierkegaard.

Bijna twintig jaar lang diende Marthinus Pretorius als officier-aalmoezenier bij het Zuid-Afrikaanse leger. De harde werkelijkheid en de diepe nood in het leger vormde hem als pastor, en wekte tegelijk zijn honger naar een academische doordenking van de pastorale problematiek.  In 1981 en 1982 kon hij door een onderzoeksstipendium zijn studie voortzetten aan de universiteit van Bern (Zwitserland), ditmaal op de gebieden praktische theologie (onder prof. dr. Klaus Wegenast) en pastorale theologie (onder prof. dr. Hans van der Geest).

Vanaf april 1987 was Pretorius als gastprofessor verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij doceerde zowel systematische als praktische theologie, met een focus op pastorale theologie.

Ook in colleges, voordrachten, academische gesprekken werd de academische pastorale discipline geen ogenblik geïsoleerd van de pastorale praktijk: tijdens en naast zijn colleges bleef Pretorius in de eerste plaats pastor. Menig student in nood wist hij weer op de rails te helpen. Nog meer dan de colleges zijn het deze praktijklessen die een leven lang bijblijven.

Tijdens zijn afscheidslezing in september 2011 reflecteert Pretorius over zijn tijd als legerpredikant, die, naar zijn zeggen, zijn leven voorgoed had veranderd: “Het heeft me één van de meest waardevolle dingen in mijn leven geleerd, en dat is relativering. Ik kwam voor het eerst buiten mijn vertrouwde wereldje van kerk en geloofsvrienden. Ik kwam de totale werkelijkheid van de jeugd van mijn land tegen. Constant moest ik mezelf afvragen: Hoe representeer ik Christus, en de kerk van Christus, in deze extreme situatie?” In deze reflectie is een knappe definitie van pastoraat ingebouwd: Christus representeren, en de kerk van Christus, in gegeven situaties. Daarop legde hij zich toe, en dat trachtte hij over te dragen in zijn colleges en in zijn omgang met zijn studenten.  

Als docent was Pretorius bewust niet-directief. Zijn overtuigingen kregen de studenten vrijwel nooit netjes voorgeschoteld, maar dienden zij te destilleren uit ironische randopmerkingen en doordenkertjes. Naar het voorbeeld van Socrates en Kierkegaard speelde hij graag luis in de pels van gevestigde opvattingen. Doorgedreven kritiek, ironie en relativering waren geliefde leermiddelen. Hij zag het daarbij als zijn belangrijkste opdracht zijn gehoor naar een gefundeerde positionering te begeleiden, die niet noodzakelijk de zijne was.

Marthinus Pretorius trad op als supervisor voor een tiental Master-theses. Hij fungeerde als promotor voor zeven promovendi, allemaal binnen het vakgebied Systematische Theologie.

Professor Pretorius was lid en leverde bijdragen op de symposia van volgende academische gezelschappen: Dogmatological association of South Africa (1969-), Practical Theological Association of South Africa (1975-), Reformed Theological Association (1979-), Church History Society of the Reformed Church (? – MWP droeg bij aan studiedagen in 1967, 1968 en 1978), en Stiftung Kirche und Israel (1979-).

Bij de theologen uit het verleden die op Pretorius doen en denken een diepe indruk hebben nagelaten en die hem hebben gevormd, noemde hij vaak Søren Kierkegaard, Martin Buber, Oscar Cullmann, Arnold van Ruler en Frans Breukelman. Een gemeenschappelijke trek die Pretorius apprecieerde, was de eigenzinnige creativiteit, die veelal contrasteerde met de academische consensus.  Zo had hij grote sympathie voor het Colometrisch lezen van de Schrift (Breukelman), waarbij de lezer bewust de vreemdheid van de Bijbel in stand houdt (Buber), en bijgevolg zichzelf en zijn theologie kan laten corrigeren.

Van zijn hand verschenen talloze artikelen. Daarnaast verzorgde hij de redactie van een feestbundel, The Secret of Faith, In Your Heart - In Your Mouth,  in honour of Donald Moreland (Leuven: ETF, 1992).

Naast theoloog en pastor was Marthinus Pretorius een gedreven netwerker. Hij bracht voortdurend mensen met elkaar in contact, en hield van de dynamiek van de ontmoeting, vol boeiende gesprekken en feestelijke gezelligheid. Wellicht is het deze dynamiek die zijn collega’s het best zal bijblijven. Marthinus slaagde erin om op geen tijd een situatie te improviseren waar oude en nieuwe bekenden vanuit een diversiteit aan disciplines konden bijdragen tot een levendig gesprek – vaak bij een goed glas wijn. Academie werd zo een stuk minder grijs.

Na zijn emeritaat is Marthinus Pretorius actief gebleven in prediking en pastoraat in Pretoria, Zuid-Afrika, tot zijn plotse overlijden op 6 juni 2015.

Prof. dr. Gie Vleugels

 

 
BEZ had belangrijke rol in de groei van Belgisch protestantisme
There are no translations available.

Aaldert Prins verdedigt proefschrift over de geschiedenis van de Belgische Evangelische Zending

LEUVEN, 21 maart 2015 – Kerkhistoricus Aaldert Prins verdedigt op zaterdag 28 maart zijn proefschrift over de geschiedenis van de Belgische Evangelische Zending (BEZ) van 1918 tot 1962. De BEZ speelde een belangrijke rol in de groei van het Belgisch protestantisme in de twintigste eeuw. De promotie wordt voorafgegaan door de studieochtend ‘Vitale christelijke geloofsgemeenschappen in België sinds de Eerste Wereldoorlog’.

201503 aprinsHet onderzoek van Prins richtte zich op de ontwikkeling van de BEZ van een geloofszending met een beperkte doelgroep, de British and Allied Evangelistic Campaign (BASEC), naar een ‘algemene’ geloofszending, de Belgische Evangelische Zending. Hij beschrijft de ontwikkelingen tot de stichting van een nieuwe denominatie in België in 1962, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) der Belgische Evangelische Zending.

De BEZ speelde een belangrijke rol in de groei van het Belgisch protestantisme in de twintigste eeuw. Haar stichters, het Amerikaanse echtpaar Ralph en Edith Norton, hadden zowel banden met de heiligingsbeweging als met het conservatieve evangelicalisme, dat een letterlijke lezing van de Bijbel voorstond. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stichtten zij een zendingsorganisatie die zich richtte op Belgische soldaten, waar humanitaire hulp gecombineerd werd met lectuurevangelisatie. Na de oorlog zetten de Nortons hun activiteiten in België voort, waarbij de doelgroep verbreed werd tot de hele Belgische bevolking.

Aangezien BEZ-medewerkers - van wie voor Vlaanderen de meeste uit Nederland afkomstig waren - verschillende kerkelijke achtergronden hadden, ontwikkelde de BEZ een dubbele dooppraktijk, kinder- en volwassendoop. Dit leidde van tijd tot tijd tot interne spanningen. Tegelijkertijd kwam meer en meer nadruk te liggen op een bepaalde, strikte Bijbellezing. Dit bracht onder andere met zich mee dat missionaire mogelijkheden voor vrouwen geleidelijk werden teruggeschroefd. In maart 1962 werd een gedeeltelijke verzelfstandiging van door de BEZ gestichte kerken gerealiseerd, doordat acht plaatselijke kerken een nieuwe denominatie begonnen.

Aaldert Prins is sinds 2009 werkzaam bij het protestants-evangelisch archief- en documentatiecentrum Evadoc, in samenwerking met KADOC - KU Leuven. Daarnaast is hij assistent Historische Theologie aan de ETF in Leuven en werkzaam in het godsdienstonderwijs.

De verdediging vindt plaats op zaterdag 28 maart om 14 uur in de kapel van de ETF Leuven.

A. Prins, “The History of the Belgian Gospel Mission from 1918 to 1962” (PhD diss., Evangelische Theologische Faculteit, 2015)

Promotor: Prof. dr. Klaus Fiedler
Co-promotor: Prof. dr. Andreas J. Beck

Studieochtend
Tijdens de studieochtend ‘Vitale christelijke geloofsgemeenschappen in België sinds de Eerste Wereldoorlog’ wordt het promotieonderzoek in een breder kader geplaatst. Er zijn onder andere bijdragen van prof. dr. Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode, en prof. dr. Jan de Maeyer, directeur van KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving. Elisabeth Mareels, onderzoekster aan de Université Catholique de Louvain, zal spreken over haar onderzoek naar protestants-evangelische migrantenkerken.

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 13
 
 
 
St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, Belgien
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu