Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
Vacature: Directeur Bedrijfsvoering
There are no translations available.

Wij zoeken op korte termijn een

Directeur Bedrijfsvoering

De directeur bedrijfsvoering vormt samen met de rector en de decaan de directie van de ETF.

Weiterlesen...
 
Promotie Steven van den Heuvel over Bonhoeffer en milieu-ethiek
There are no translations available.

Eerste gezamenlijk doctoraat van ETF Leuven en TU Kampen

KAMPEN/LEUVEN – 23 januari 2015 – Vrijdag 30 januari promoveert Steven van den Heuvel op een proefschrift waarin hij de theologie van Dietrich Bonhoeffer relevant maakt voor de huidige milieu-ethiek. De zich doorzettende ecologische crisis vraagt om vernieuwde bezinning op de wijze waarop mensen met elkaar en met de natuur omgaan. Juist voor christenen, die de wereld als Gods schepping zien, is deze reflectie van groot belang.

Om dit bezinningsproces te stimuleren richt Steven van den Heuvel zich in zijn studie op het denken van Dietrich Bonhoeffer (1908-1945). Hoewel deze bekende Duitse theoloog in de periode voorafgaand aan de ecologische crisis leefde, bevat zijn werk veel elementen die een ‘groen geloof’ kunnen helpen vormgeven. Zo werkt Bonhoeffer op originele wijze de gedachte in Romeinen 8 uit dat ook de natuur verlost zal worden door Christus. Hij wijst daarbij op de christelijke sacramenten als voortekenen van de bevrijding van de natuur – zoals nu al in het Heilig Avondmaal brood en wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van Christus, zo zal in Gods toekomst heel de verloste natuur hem verheerlijken. Ook schrijft Bonhoeffer genuanceerd over de relatie tussen mens en natuur – hij benadrukt dat mens-zijn een intieme verbondenheid met de aarde waaruit wij gevormd zijn inhoudt, terwijl hij tegelijkertijd vasthoudt aan de Bijbelse opdracht aan de mens om over de aarde te heersen, zij het dat hij dit heersen heel specifiek inkleurt.
De auteur stelt dat gedachten zoals deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het huidige christelijke denken over natuur en milieu.

De verdediging van het proefschrift vindt plaats op vrijdag 30 januari om 14 uur in de Lemkerzaal van de Broederkerk te Kampen.

Steven van den Heuvel, “Bonhoeffer’s Christocentric Theology and Fundamental Debates in Environmental Ethics” (PhD diss., Evangelische Theologische Faculteit & Theologische Universiteit Kampen, 2014)

Promotores: prof. dr. P. Nullens (ETF Leuven) en prof. dr. A. L. Th. de Bruijne (TU Kampen)

Over de promovendus

Steven van den Heuvel is academisch assistent aan de ETF Leuven en aan de TU Kampen. Zijn dissertatie is een gezamenlijk doctoraat van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en de Theologische Universiteit Kampen en tevens het eerste gerealiseerde onderzoeksproject van het in 2014 opgerichte Center of Excellence in Reformed and Evangelical Theology, een samenwerkingsverband tussen beide universiteiten.

Over de universiteiten

De TU Kampen en de ETF Leuven bieden beiden academisch theologisch onderwijs op drie niveaus: bachelor, (predikants-)master en doctoraat. Ze functioneren binnen eenzelfde accreditatiekader en onderwijsstructuur conform voor de NVAO en zijn beide kleinere universitaire instellingen van de Lage Landen.

De TU Kampen is een academisch theologisch instituut verbonden aan de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).

De ETF is een interkerkelijk academisch instituut dat zich richt op de brede evangelische beweging, waarin zowel gevestigde als vrije kerken een plaats hebben. De internationale instelling is gelegen in Leuven, België.

 
ILE-ontbijt: 15 november 2014
There are no translations available.

ETF's Institute of Leadership and Ethics (ILE) organiseert op 15 november het ontbijtseminarie ‘Ethical Dilemma's and Financial Advising: A way forward’ (Ethische dilemma's en financieel advies: een nieuwe manier). Het onderwerp wordt gepresenteerd door Steven van den Heuvel.

ILE organiseert seminaries en workshops om christelijke leiders in de kerk en maatschappij te ondersteunen.

Meer informatie over dit interactieve ontbijt vindt u op de ILE-website.

Praktische informatie

Datum: 15 november 2014, 8.30 - 10.30
Locatie: ETF in Leuven, België
Taal: Engels
Prijs: gratis (een vrijwillige bijdrage voor de kosten is welkom)


Inschrijven

U kunt zich aanmelden tot 7 november 2014 bij Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. .

 
Directeur Pim Boven verlaat ETF Leuven
There are no translations available.

Rector prof. Nullens: “Zeer dankbaar voor zijn betekenis voor de ETF”

LEUVEN – 18 december 2014 – Administratief directeur Pim Boven legt in het voorjaar 2015 zijn functie neer bij de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven en gaat aan de slag als Manager Bedrijfsvoering aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Nederland. Hij blijft wel betrokken bij ILE, het Institute for Leadership and Ethics van de ETF

Sinds september 2003 is Pim Boven verbonden aan de ETF, aanvankelijk in de functie van Diensthoofd Administratie en Logistieke diensten, toen nog aan het Bijbelinstituut België (BIB), later werd hij Administratief Directeur aan de ETF.

Rector prof. dr. Patrick Nullens: “We zijn zeer dankbaar voor de grote toewijding en bijdrage van Pim Boven aan de ontwikkeling van de ETF in de afgelopen 11 jaar. We moeten binnenkort afscheid nemen van een zeer deskundig en bevlogen directielid, maar de staf, de studenten en het bestuur wensen Pim Boven en zijn gezin een goede terugkeer naar Nederland.”

Het bestuur start de komende week in samenwerking met overige directieleden een werving- en selectieprocedure voor de opvolging van de ontstane vacature.

Pim Boven

Pim Boven studeerde bedrijfseconomie in Groningen en werkte daarna in het bankwezen. Hij stapte als bankdirecteur over naar het toenmalige Bijbelinstituut België waar hij samen met de rector prof. dr. Patrick Nullens en de decaan prof. dr. Andreas Beck voor de belangrijke uitdaging stond de instelling om te vormen tot een academische faculteit.

Over de ETF

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven heeft als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De opleidingen zijn door de NVAO geaccrediteerd. De faculteit telt momenteel meer dan 200 studenten in het bachelor-, master- en doctoraatsprogramma.

 
Lovend visitatierapport voor ETF Leuven
There are no translations available.

“Alumni van de ETF zijn breed inzetbaar”

LEUVEN – 15 oktober 2014 –De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven heeft een zeer positief rapport gekregen van de visitatiecommissie van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR). De theologische opleidingen krijgen op alle kwaliteitswaarborgen de score “goed”, wat betekent dat ze systematisch de basiskwaliteit overstijgen. De ETF hoort hiermee bij de top van de universitaire theologische opleidingen in Vlaanderen en Nederland.

In december 2013 werd in het kader van een onderwijsvisitatie de kwaliteit van de bachelor- en masteropleidingen Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen van de ETF in Leuven en de KU Leuven geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. Aan de opleidingen van beide instellingen werd dezelfde hoge score toegekend. In haar rapport schrijft de commissie dat zij bij de ETF “een zeer goede onderwijsleeromgeving aantroffen, een ‘klantvriendelijk’ klimaat waarin studenten zich thuis voelen”.

Prof . dr. Andreas Beck, decaan: “We zijn erg blij met de resultaten van deze visitatie. Ons visitatierapport in 2006 was positief, en op belangrijke punten overstegen wij de basiskwaliteit. De opleidingen werden toen ook geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Nu overstijgen we op elk punt de basiskwaliteit. Uiteraard hebben we als kleinere universitaire instelling ook uitdagingen, maar dit nieuwe rapport mag ons zeer tevreden stellen.”

Een duidelijke identiteit in combinatie met een open blik
De commissie looft de wijze waarop de ETF haar christelijke identiteit bewaart “en tegelijkertijd met open blik de ontwikkelingen in de samenleving tegemoet” treedt. In de inleidende beschouwing van het rapport schrijft prof. dr. em. Henk Witte, voorzitter van de visitatiecommissie, dat beide faculteiten “elk op eigen wijze omgaan met de spanning tussen identiteit en openheid, weten in die spanning te blijven staan en zoeken hem vruchtbaar te maken. Zo leiden zij studenten op die voorbereid zijn op de context waarin zij gaan werken.”

Het rapport noemt de afgestudeerden van de ETF “breed inzetbaar”. Ze komen “onder andere in een kerkelijke gemeente, het onderwijs of een christelijke organisatie terecht”. “Opmerkelijk is dat veel studenten het aanbod krijgen om op hun stageplek … aan de slag te gaan”.

Internationale masteropleiding
De commissie had veel waardering voor het verdiepende en specialistische gehalte van de internationale masteropleiding. Daarbij was zij “onder de indruk van het kritische gehalte” van de masterscripties en “de duidelijke methodische reflectie”.

De commissie noemt het internationale karakter van de masteropleiding een grote troef: “De groep studenten is zeer divers, afkomstig uit West- en Oost-Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Er heerst een positieve interactie tussen de verschillende groepen. Ook het onderwijzend personeel is uitgesproken internationaal.”

Prof. dr. Patrick Nullens, rector van de ETF: “We ervaren dit rapport als een bemoediging, maar ook als een opdracht. In tegenstelling tot de meeste andere universitaire instellingen moeten we nog altijd een aanzienlijk deel van onze werkingsmiddelen krijgen uit ondersteuning van particulieren en kerken. Dit houdt ons dicht bij het werkveld van onze toekomstige studenten, maar het is ook een echte uitdaging om de werkdruk voor een ieder binnen aanvaardbare proporties te houden.”

Het visitatierapport kan geraadpleegd worden op www.vluhr.be/rapporten.

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 12
 
 
 
St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, Belgien
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu