Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
Lecture by Dr. Sébastien Fath - April 3, 2014
There are no translations available.

Engelstalige Lezing door Dr. Sébastien Fath op 3 April 2014

Lezing over immigrantenkerken in Europa

Het departement Godsdienstwetenschappen en Missiologie van de ETF nodigt theologiestudenten, betrokkenen bij immigrantenkerken, ouderlingen, predikanten en andere kerkleiders van gevestigde protestantse en evangelische kerken van harte uit voor de lezing Immigrant Evangelical Churches in Europe and Social Integration: Mapping the phenomenon, gepresenteerd door Dr. Sébastien Fath.

 

Weiterlesen...
 
Boekpresentatie Synopsis Purioris Theologiae
There are no translations available.

Burgemeester drs. H.J.J. Lenferink van Leiden neemt eerste exemplaar in ontvangst


Na bijna vier eeuwen komt de Synopsis Purioris Theologiae terug naar Leiden. Vier Leidse professoren schreven van 1620-1625 dit leerboek voor gereformeerde theologie. In de 17e eeuw groeiden generaties theologen ermee op. Sinds 2010 werkt een team van zo'n vijftien wetenschappers - classici, theologen, filosofen, historici - aan het opnieuw toegankelijk maken van dit standaardwerk in een Latijns-Engelse uitgave, voorzien van inleiding en annotaties. Vrijdag 26 september wordt het eerste van de drie delen gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Leiden.


Synopsis Purioris TheologiaeHet eerste deel wordt opgedragen aan de herinnering van prof. dr. Willem J. van Asselt (1946-2014), die zich als voorzitter van OGTh met veel enthousiasme heeft ingezet voor dit project, maar de voltooiing ervan niet meer mee kan maken. Het eerste exemplaar wordt door drs. H.J.J. Lenferink, burgemeester van Leiden, in ontvangst genomen. De vertaler, prof. dr. Riemer Faber (Waterloo University, Canada), verzorgt na de presentatie een lezing over "The Language(s) of the Synopsis", en volume editor dr. Dolf te Velde belicht de Synopsis onder de titel "Theologie als teamwork". Eerste reacties op de uitgave worden verzorgd door dr. Jo Spaans (universitair hoofddocent Cultuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht) en prof. dr. Marcel Sarot (hoogleraar Fundamentele Theologie en decaan, Tilburg School of Catholic Theology).


De Synopsis Purioris Theologiae (SPT) werd in 1625 gepubliceerd als eerbetoon aan de zes jaar eerder gehouden synode van Dordrecht (1618-1619). Het kan worden beschouwd als het begin van de theologische verwerking van de tijdens de Dordtse synode opgestelde leerregels. De vier auteurs - J. Polyander, A. Walaeus, A. Thysius en A. Rivetus - waren allen als hoogleraar verbonden aan de Leidse Universiteit. Het werk is een bundeling van 52 disputaties, een veelgebruikt genre in het toenmalig onderwijs aan de universiteiten, waarin de Leidse hoogleraren hun theologische positie kort uiteenzetten. Het leerboek verwierf binnen korte tijd grote populariteit en heeft ten minste een kwarteeuw het theologisch veld beheerst. De titel - overzicht van een zuiverder theologie - zou misschien anders doen vermoeden, maar door zijn gematigde opstelling ten opzichte van onder meer het remonstrantisme heeft het handboek wellicht ook een pacificerende invloed uitgeoefend. De Synopsis beleefde 6 drukken in het Latijn: na de zeventiende-eeuwse uitgaven in 1625, 1632, 1642, 1652 en 1658, verzorgde Herman Bavinck in 1881 een herdruk. In 1964 en 1966 zag een Nederlandse vertaling het licht. Ondanks het enorme belang van dit werk voor de kennis van de gereformeerde theologie in de zeventiende eeuw en de verwerking daarvan in later eeuwen, ontbreekt tot hiertoe een vertaling in enige andere taal.


In die leemte voorziet het werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie (OGTh) door middel van de uitgave van een wetenschappelijke, zorgvuldig geannoteerde Latijn-Engelse paralleleditie van dit werk, inclusief een historische en theologische introductie en de nodige registers om het werk toegankelijk te maken voor verder onderzoek. In de voetnoten bij de Latijnse editie worden de talrijke verwijzingen naar klassieken, kerkvaders, Middeleeuwse en contemporaine theologen zo veel mogelijk aangewezen. De voetnoten bij de Engelse editie zijn erop gericht de tekst inhoudelijk te ontsluiten. Voor het juiste verstaan van de Synopsis is voortdurend historische, theologische en filosofische expertise en achtergrondkennis vereist. In teamverband en plenaire sessies bundelen de leden van OGTh via een intensief en zorgvuldig proces hun gezamenlijke expertise op diverse terreinen om de Synopsis internationaal 'leesbaar' te maken voor een geïnteresseerd publiek.

Praktische informatie:

  • Datum: vrijdag 26 september 2014, 14.30 - 17.00 uur
  • Locatie: "Vossius Conferentiezaal", Universiteitsbibliotheek (2e verdieping, Zuidhal), Wittesingel 27 te Leiden
  • Kosten: Dit programma wordt u gratis aangeboden door het werkgezelschap Oude Gereformeerde Theologie (OGTh), het Scaliger Institute en Brill Publishers
  • Aanmelding wordt op prijs gesteld: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Over de uitgave (boekomslag):

This bilingual edition of the Synopsis Purioris Theologiae (1625) makes available for the first time to English readers a seminal treatise of Reformed Scholasticism. Composed by four professors of Leiden University (Johannes Polyander, Andreas Rivetus, Antonius Walaeus, and Anthonius Thysius), it gives an exhaustive yet concise presentation of Reformed theology as it was conceived in the first decades of the seventeenth century. From a decidedly Reformed perspective, the Christian doctrine is defined in contrast with alternative or opposite views (Catholic, Spiritualist, Arminian, Socinian). Both on the academic level and on the ecclesiastical level, the Synopsis responds to challenges coming from the  immediate context of the early seventeenth century. The disputations of this first volume cover topics such as Scripture, doctrine of God, Trinity, creation, sin, Law and Gospel.


Dolf te Velde, Riemer A. Faber, Willem J. van Asselt & William de Boer (eds.), Synopsis Purioris Theologiae. Synopsis of a Purer Theology. Latin Text and English Translation, Volume 1, Disputations 1-23 [Studies in Medieval and Reformation Traditions, 187; Texts & Sources, 5] (Brill: Leiden, 2014).

 
Vacature: Docent Systematische Theologie
There are no translations available.

De ETF zoekt
een universitair docent Systematische Theologie (0,4 fte).
Hij/zij zal ook functioneren als beleidsmedewerker onderwijs (Ba/Ma/SLO).
Het betreft een tijdelijk contract voor twee academiejaren met uitzicht op een vaste benoeming.
Aanstelling is mogelijk vanaf 1 oktober 2014.


Hij/zij wil vanuit een evangelische overtuiging een positieve bijdrage leveren aan de missie van de ETF.

Weiterlesen...
 
Promotie Jelle Creemers tijdens jaarlijkse doctoraatsweek ETF
There are no translations available.

LEUVEN, 1 september 2014 – In de eerste volle week van september vindt aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) traditiegetrouw de doctoraatsweek plaats. Op het programma staan o.a. de promotie van de Vlaamse theoloog Jelle Creemers en de afscheidsrede van prof. dr. Willem Ouweneel.

Promoties

In deze 29e editie van de doctoraatsweek vinden er twee promoties plaats. Op 2 september verdedigt Benjamin Kilchör, Zwitsers theoloog en docent Oude Testament aan de Staatsunabhängige Theologische Hochschule in Basel, zijn proefschrift “Mosetora und Jahwetora. Das Verhältnis von Deuteronomium 12-26 zu Exodus, Levitikus und Numeri”.

Foto Jelle Creemers
Jelle Creemers, docent Systematische Theologie aan de ETF in Leuven, verdedigt op 4 september zijn proefschrift over de internationale dialoog tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Klassieke Pinksterbeweging. Sinds 1972 vindt jaarlijks een ontmoeting plaats. Doorheen de decennia groeide dit uit tot een stevige en constructieve dialoog tussen vertegenwoordigers van deze zeer verschillende kerkelijke gemeenschappen. Samen hebben zij diverse thema’s uitgediept, zoals bekering, sacramenten, gemeenschap, evangelisatie en Geestesdoop. Het onderzoek van Jelle Creemers richt zich op de methodologische vragen van deze dialoog, met name voor wat betreft de Pinksterkerken: hoe waren zij doorheen de jaren in deze dialoog vertegenwoordigd, en hoe zijn de dialoogontmoetingen georganiseerd met het oog op vruchtbare resultaten.

Inaugurele rede prof. dr. John Franke

Ook geeft prof. dr. John Franke (VS) zijn inaugurele rede als hoogleraar Godsdienstwetenschappen en Missiologie. Prof. Franke wordt wel eens de theoloog van de emerging church genoemd. Rector prof. dr. Patrick Nullens over zijn benoeming: “John Franke brengt het praktisch christen-zijn in de huidige pluralistische cultuur en maatschappij in dialoog met de klassieke theologie. Zijn kritische en verfrissende aanpak past bij de open blik van de ETF en is nuttig voor missiologie in een seculiere context.”

Emeritaat prof. dr. Willem Ouweneel

Met zijn rede “Theology and the Eternal-Feminine”, neemt prof. dr. Ouweneel op 4 september afscheid van de ETF. Rector Patrick Nullens: “We kijken met grote dankbaarheid terug op het werk van professor Ouweneel. Zijn colleges dogmatiek waren bij onze studenten bijzonder geliefd. Evangelische theologie vanuit de Schrift is niet statisch, maar bewegelijk, dat heeft Ouweneel inmiddels aangetoond.”

Over de ETF

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven heeft als kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De faculteit heeft op dit moment 54 studenten uit 19 verschillende landen in haar doctoraatsprogramma.

 
Dr. Christof Sauer als Professor an die ETF Leuven berufen

Dr. Christof Sauer als Professor an die ETF Leuven berufen

Experte in Sachen Religionsfreiheit bereichert Fachbereich für Religions- und Missionswissenschaft

Leuven – 25. Juni 2014 – Dr. Christof Sauer wurde kürzlich zum Professor für Religions- und Missionswissenschaft an der Evangelisch-Theologischen Fakultät (ETF) in Leuven ernannt. Sein Forschungsauftrag hat den Schwerpunkt Religionsfreiheit und Verfolgung.  Die Professur umfasst einen Umfang von 50%. Es handelt sich um einen besonderen Lehrstuhl, der extern finanziert wird.

Christof Sauer
Prof. Dr. Christof Sauer ist Mitbegründer des Internationalen Instituts für Religionsfreiheit (IIRF) und leitet das Büro dieses Instituts in Kapstadt. Darüber hinaus ist er Herausgeber der wissenschaftlichen Fachzeitschrift International Journal for Religious Freedom wie auch von verschiedenen Buchreihen zu dieser Thematik. In seinem Forschungsauftrag an der ETF stehen die Themen individuelle und kollektive Religionsfreiheit im Mittelpunkt. Prof. Sauer erforscht weltweit Situationen, in denen dieses grundlegende Menschenrecht eingeschränkt wird, oder wo dagegen verstoßen wird, insbesondere im Blick auf Christen. Verwandte Fragestellungen wie Verfolgung von Menschen aufgrund ihres Glaubens werden aus christlicher Perspektive untersucht.

Religionsfreiheit
Laut dem Pew Research Center leben 76% der Weltbevölkerung in einem Umfeld, in dem die Religionsfreiheit ernsthaft eingeschränkt ist. Gemäß dem Weltverfolgungsindexvon Open Doors leiden Christen in mehr als 50 Ländern unter verschiedenen Graden von Diskriminierung und Verfolgung. Prof. Dr. Christof Sauer: “Derartige Verfolgung schränkt oft das Recht auf freie Religionsausübung ein oder stellt es gänzlich in Frage. Insbesondere richtet sie sich gegen die Verbreitung eines anderen als des vorherrschenden Glaubens.  Verfolgung ist ein ernsthafter Verstoß gegen die Menschenrechte.“  

Prof. Dr. Patrick Nullens, Rektor der ETF über die Berufung von Dr. Christof Sauer: „Historisch betrachtet, hat das christliche Denken grundlegend zur Betonung von Gewissensfreiheit und Menschenwürde beigetragen. Glauben ist eine tiefe menschliche Entscheidung, die wir alle in Freiheit erfahren wollen. Aber noch immer ist es so, dass viele Menschen in der Welt unter totalitären Regimen  leiden, seien sie säkular oder religiös. Die Ernennung von Dr. Sauer an unserer Fakultät bedeutet, dass wir zusammen mit unseren aus verschiedenen Ländern und Kontexten kommenden Studenten und Dozenten aktuelle Fragen rund um die Thematik Religionsfreiheit durchdenken und aus einer christlichen Perspektive erforschen können.“

Akademischer Werdegang von Prof. Dr. Christof Sauer
Prof. Dr. Christof Sauer (1963) hat Theologie an der Universität Tübingen studiert und promovierte 2002 an der Universität von Südafrika (Pretoria) mit einer Doktorarbeit im Themenfeld „Christliches Zeugnis in einer muslimischen Umgebung“. 2013 wurde er an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel mit einer Arbeit über „Martyrium und Mission im Kontext: Ausgewählte Positionen aus der weltweiten Christenheit“ habilitiert. Sauer ist derzeit Associate Professor Extraordinary im Fachbereich Praktische Theologie und Missionswissenschaft der Universität Stellenbosch in Südafrika.

Internationales Institut für Religionsfreiheit
Die Professur von Dr. Sauer entstand in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Institut für Religionsfreiheit (IIRF) der Weltweiten Evangelischen Allianz, welches Büros in Bonn, Kapstadt und Colombo hat. Das IIRF setzt sich unter anderem stark bei der Europäischen Union in Brüssel für Religionsfreiheit ein.

Die Ernennung von Dr. Sauer zum Professor an der ETF wird durch mehrere Organisationen ermöglicht, die sich für Religionsfreiheit einsetzen. Dazu zählen z.B. Hilfe für Mensch und Kirche (Schweiz) und  Alliance Defending Freedom (USA). Verschiedene Organisationen, darunter Open Doors International machen Gebrauch von der Expertise Sauers und geben bezahlte Forschungsarbeit in Auftrag.

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 11
 
 
 
St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven, Belgien
Tel.: +32 (0) 16 200895
Fax: +32 (0) 16 200943
info@etf.edu